logosrpacthrvdeacbosdeac

Шакота директор Централне хармонизацијске јединице МФиТ-128.сједница СМБиХ

Саопштење, 14.07.2010.

Савјет  министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је, на данашњој 128.сједници одржаној у Сарајеву,   појединачна рјешења којима је, на мандат од пет година, за директора Централне хармонизационе јединице Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине именован Ранко Шакота, а за замјеника директора Хусо Шепић.  

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Споразума о гранту између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке (ЕИБ) за пројекат „Општински ниво подршке инфраструктурним пројектима“ у склопу ИПА-е 2008 Вишекорисничког програма, који ће Министарство финансија и трезора доставити Предсједништву БиХ у даљњу процедуру, а за потписника предложен је министар Драган Вранкић.

На основу овог споразума ЕИБ ће Босни и Херцеговини додјелити грант у износу од пет милиона еура с алокацијом на Федерацију БиХ.

Овај грант проистекао је из Споразума о финансирању између БиХ и Федеарције БиХ и Европске инвестиционе банке за Пројекат водовода и канализације у ФБиХ у износу од 60 милиона евра, који је закључен с циљем побољшавања система водоснабдијевања и одвода отпадних вода у седам општина: Великој  Кладуши, Орашју, Босанском Петровцу, Посушју, Широком Бријегу, Томиславграду и Босанској Крупи. 

Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање Уговора о гаранцији за зајам Водоводу и канализацији Бијељина а.д. између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) – Бијељина фаза 2 – постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење мреже. Предлагач, Министарство финансија и трезора, доставиће Приједлог основа Предсједништву БиХ  у даљњу процедуру, а за потписника предложен је министар Драган Вранкић.

Европска банка за обнову и развој овим уговором даје зајам Водоводу и канализацији Бијељина а.д. у износу од пет милона евра, уз гаранцију Босне и Херцеговине и подгаранцију Републике Српске. Рок отплате зајма је 15 година, укључујући 3,5 година грејс периода уз повољну каматну стопу. 

Укупна вриједност пројекта је 23 милиона евра, од чега ЕБРД – пет милиона, Шведска агенција за међународни развој (СИДА) грант - 4,3 милиона евра, Европска унија грант – седам милиона евра и Општина Бијељина - 6,7 милиона евра.      

Реализација овог пројекта представља наставак Пројекта обнове канализационог система Бијељине из 2007. године који је Европска банка за обнову и развој финансирала са седам милиона евра.
    
Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу за вођење преговора ради закључивања Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Уникредит банке Аустрије АГ за пројекат „Реконструкција и проширење канализационог система Градишка“, који произилази из Оквирног споразума и Амандмана на Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Републике Аустрије.  Савјет  је одредио делегацију за преговоре коју ће предводити министар финансија и трезора или овлаштено лице, а након завршених преговора Министарство финансија и трезора поступиће у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама.

Кредит, који ће у цијелости бити алоциран на Републику Српску, у вриједности од 2.480.089,16 евра намијењен је за реконструкцију и проширење канализационог система у Општини Градишка.

Савјет министара БиХ прихватио је Иницијативу Министарства финансија и трезора за вођење преговора ради закључивања Уговора о зајму између Европске уније као зајмодавца и Босне и Херцеговине као зајмопримца (Централна банка Босне и Херцеговине као заступник зајмопримца). Након завршених преговора Министарство финансија и трезора поступиће у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ.   

На овај начин Европска унија даће Босни и Херцеговини зајам у вриједности од 100 милиона евра који ће, према Меморандуму о разумијевању, бити алоциран на БиХ – 10 посто; Федерацију БиХ - 60 посто и Републику Српску – 30 посто.

Циљ ове макрофинансијске помоћи је да се помогни БиХ у спољњем финансирању и буџетским потребама које су се јавиле као посљедица снажног економског успоравања. Ова помоћ Европске уније комплементарна је средствима обезбијеђеним из међународних финансијских институција и билатералних донатора. /крај-Служба за информисање СМБиХ