logosrpacthrvdeacbosdeac

Усвојена Иницијатива за преговоре о кредиту ЕИБ за мала и средња предузећа - 99.сједница СМБиХ

Саопштење, 24.9.2009.

Савјет министара БиХ, на данашњој сједници у Сарајеву, прихватио је Иницијативу за вођење преговора ради закључивања Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке (ЕИБ) – Кредит Развојне банке Републике Српске за мала и средња предузећа.

У делегацију за преговоре именовани су: министар финансија и трезора или овлаштено лице – шеф преговарачког тима, министар финансија Републике Српске или овлаштено лице, директор Фонда за развој и запошљавање Републике Српске или овлаштено лице и директор Инвестиционо-развојне банке Републике Српске или овлаштено лице.

Након завршених преговора Министарство финансија и трезора поступит ће у складу са  чланом 39. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама БИХ (Службени гласник БиХ, бр.52/05) те ће, с тим у вези, Савјету министара доставити Нацрт кредитног споразума и основе за закључивање кредитног споразума.

Вриједност кредита Европске инвестиционе банке алоциран на Републику Српску је 50 милиона еура с роком враћања од 12 до 15 година уз четири, односно пет година грејс-периода.

Овим средствима бит ће омогућена реализација инвестиционих пројеката за мала и средња предузећа у индустрији, туризму и другим услужним секторима, као и провођење пројеката јавних и приватних иницијатора који покривају мала и средња предузећа.

Савјет министара БиХ усвојио је Информацију Министарства финансија и трезора о стању у области координације и мобилизације међународне економске помоћи у БиХ и планираним активностима на њиховом даљем унапређењу.

У Информацији се, између осталог, наглашава да је процес унапређења координације међународне помоћи добио нови замах успоставом Сектора за координацију међународне помоћи у Министарству финансија и трезора БиХ.

У наредном периоду активности ће бити фокусиране на унапређење дјелотворности кориштења средстава развојне помоћи примјеном начела Паришке декларације и успоставом функционалне организације за координацију међународне помоћи с циљем развоја и унапређења процеса планирања, програмирања и управљања средствима вањске помоћи у складу са развојним приоритетима БиХ.   

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је Пословник о раду Комисије за плаће и накнаде у институцијама Босне и Херцеговине.

Савјет министара БиХ задужио је Министарство правде БиХ да предложи измјену и допуну Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, бр. 26/04, 7/05 и 48/05), којом ће бити прописана обавеза колективног осигурања за случај незгоде на послу запослених у институцијама БиХ.

Истовремено, Министарство финансија и трезора БиХ задужено је да предложи измјену и допуну Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 50/08 и 35/09), којом ће бити детаљније прецизиран начин плаћања колективног осигурања.

Савјет министара БиХ упознат  је о Закључку 58. сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ поводом разматрања Специјалног извјештаја Омбудсмена за људска права БиХ у вези с жалбама жена ради права на накнаде плата за вријеме породиљског одсуства.

 За реализацију овог закључка задужено је Министарство финансија и трезора.

Савјет министара БиХ упознао се о Допуњеном приједлогу програма јавних инвестиција Босне и Херцеговине за период 2009.-2011. година, који је припремило Министарство финансија и трезора. (Служба за информирсање СМБиХ)