logosrpacthrvdeacbosdeac

Именовани чланови Комисије за плате и накнаде у институцијама БиХ - 93.сједница СМБиХ

Саопштење, 02.07.2009.

Савјет  министара БиХ је, на данас одржаној сједници у Сарајеву,  на приједлог Министарства финансија и трезора, донио више одлука:

-  Одлуку о начину и поступку остваривања права на накнаду у случају тешке озљеде на раду запосленог, тешке болести и инвалидности запосленог или члана његове уже породице и смрти члана уже породице запосленог.

- Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права на накнаду за пријевоз на посао и пријевоз с посла у институцијама Босне и Херцеговине.

- Одлуку о начину и поступку остваривања права на накнаду за прекобројност у институцијама Босне и Херцеговине.

- Одлуку  о именовању чланова Комисије за плате и накнаде у институцијама БиХ

 Овом одлуком, у Комисију су именовани - Златко Акшамија из Агенције за државну службу, Нада Ловрић из Министарства правде, Раденко Станић из Министарства безбједности, Недељко Танасковић из Министарства финансија и трезора (предсједавајући Комисије), Рефик Бибер из Министарства одбране, Фахрета Делић из Репрезентативног синдиката запослених у институцијама Босне и Херцеговине и Војимир Радоичић, независни стручњак изван институција БиХ /.крај-Служба за информисање СМБиХ