logosrpacthrvdeacbosdeac

Допуна Закона о измиренју обавеза старе девизне штед�

 

Саопштења ( 29.07.2008 )
 

Допуна  Закона о измирењу обавеза  по основу рачуна старе девизне штедње - 57. сједница СМ


   Савјет  министара БиХ је утврдио Приједлог закона о допунама Закона о измирењу обавеза  основом рачуна старе девизне штедње. Предлагач, Министарство финансија и трезора доставиће Приједлог закона Парламентарној скупштини БиХ на разматрање по хитном поступку.
Приједлогом закона о допунама Закона о измирењу обавеза на основу рачуна старе девизне штедње утврђује се рок за накнадно подношење захтјева за верификовање у трајању од два мјесеца од дана ступања на снагу овог Закона, а Агенције су дужне окончати поступак по поднесеним захтјевима у року од пет мјесеци од дана ступања на снагу овог Закона.
Ентитети и Дистрикт Брчко могу, у склау са достигнутим степеном верификовања прописати и нове додатне рокове за подношење захтјева за верификовање у трајању од најмање два мјесеца годишње, с тим да се поступак верификовања мора завршити до 31.12.2010. године.
У року од два мјесеца након проведеног поступка верификовања, сваком поједином потражиоцу исплатит ће се износ од 1.000 КМ или разлика до 1.000КМ у односу на раније исплате или укупан верификовани износ потраживања до 1.000 КМ.
Обавезе по основу рачуна старе девизне штедње које су накнадно верификоване, а нису исплаћене у готовини, измирују се путем обвезница под условима прописаним овим Законом, а које ће се емитовати најкасније до 31. марта наредне године у односу на годину у којој је извршено верификовање.