logosrpacthrvdeacbosdeac

Представници Министарства финансија и трезора БиХ судјеловали на обуци о теми пројектног буџетирања

Саопштење

photo training 4 - Mala29. и 30. јуна 2021. године, представници Министарства финансија и трезора судјеловали су на обукама чији је циљ представљање резултата новог буџетског приступа и нове методологије за програмско буџетирање у вези са средњорочним планирањем буџета и стратешким планирањем, организованим у оквиру активности пројекта „Наставак подршке управљању јавним финансијама у Босни и Херцеговини“ који финансира Европска унија, а проводи међународни конзорциј предвођен компанијом Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, Аустрија. Овај пројекат је двогодишњи напор да се побољша управљање јавним финансијама у БиХ повећањем ефикасности расхода.
Представници Сектора за буџет, Сектора за трезорско пословање и Одсјека за управљање јавним инвестицијама и средњорочно планирање судјеловали су на догађању те били информисани о исходима ГАП Анализе законског оквира у области програмског буџетирања, као и о нацрту приједлога за измјену Закона о финансирању институција БиХ и релевантних буџетских инструкција које је доставио пројекат.

У погледу већ испоручене ГАП анализе, судионици су информисани о најбољим праксама на пољу програмског буџетирања у Аустрији, Холандији, Словачкој, Словенији, Србији, Хрватској и препорукама OECD-a. Надаље, разговарало се о могућим активностима помоћу којих би се унаприједило програмско буџетирање на нивоу институција БиХ на темељу презентованих најбољих пракси.
Презентација о предложеном нацрту измјена и допуна Закона о финансирању институција БиХ, након чега су услиједиле законске измјене и допуне релевантних буџетских инструкција, као кључни дио за јачање секундарног законодавног оквира, потакнула је дискусију између присутних представника сектора и пројектног тима стручњака. Ови законски приједлози односили су се на читав буџетски процес, укључујући припрему, извршење и праћење буџета. То је послужило као темељ будуће сарадње између МФТ-а и пројекта како би програм постигао своја два главна резултата: (1) Унапријеђен процес програмског буџетирања и усклађеност са процесом средњорочног планирања политика, и (2) Побољшање капацитета људских ресурса за планирање програмског буџета.