logosrpacthrvdeacbosdeac

Регистар прописа

Закони

2018.година

 

 

2016.година

 

2015. година

 

2014. година


Закон о финасирању институција БиХ (неслужбени пречишћени текст)

  

2013. година

  

ЗАКОН О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ”, број 87/13)

 

ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ”, број 87/13)

ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ”, број 32/13)

2012.godina

ЗАКОН О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, број 50/12)
ЗАКОН О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, број 42/12)
ЗАКОН О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ („Службени гласник БиХ“, број 32/12)

Закон о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2011. годину/ "Службени гласник БиХ" број 12/12   

2009. година

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2010. годину/"Службени гласник БиХ" број 103/09 

Закон о измјенама и допунама закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 103/09)

Закон о измјенама и допунама закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине(„Службени гласник БиХ“ број 75/09)

Закон о измјенама и допунама закона о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 75/09)

Закон о измјенама и допунама закона о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода („Службени гласник БиХ“ број 49/09)

Закон о усвајању закона о измјенама и допунама закона о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода („Службени гласник БиХ“ број 49/09)

Закон о измјенама и допунама закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 49/09)


Закон о измјенама и допунама закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 49/09)

Закон о акцизама у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 49/09)

Закон о измјенама и допунама закона о задуживању, дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине

Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2009. годину/"Службени гласникБиХ" број 7/09

 

2008. годинa

Закон о Фискалном вијећу у Босни и Херцеговини / Службени гласник БиХ 63/08

Закон о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине/"Службени гласник" број 50/08

Закон о интерној ревизији институција Босне и Херцеговине/“Службени гласник“ број  27/08

Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ   за 2008 годину   („Службени гласник“ број  17/08

 

2007. година 

Закон о измјени Закона о администратитвним таксама („Службени гласник“ број  76/07

Закон о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње  („Службени гласник“ број  72/07

Закон о усвајању Закона  о измјенама и допунама закона о привременој забрани располагања државном имовином БиХ  („Службени гласник“ број  32/07

Закон о усвајању Закона о привременој забрани располагања државном имовином БиХ  („Службени гласник“ број  32/07

Закон о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ („Службени гласник“ број  32/07

Закон о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ  за 2007 годину   („Службени гласник“ број  25/07

 

2006. година

Закон о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње („Службени гласник“ број  76/06)

Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама („Службени гласник“ број  76/06

Закон о   допуни Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник“ број  70/06

Закон о измјенама и допунама Закона о царинској политици   („Службени гласник“ број  51/06

Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње („Службени гласник“ број  28/06

Закон о измјенама Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник“ број  24/06

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2006.   годину („Службени гласник“ број  23/06

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2006. годину((„Службени гласник“ број  23/06)

Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама („Службени гласник“ број  8/06

Закон о измјени Закона о јавним набавкама БиХ    („Службени гласник“ број  8/06 

 

2005. година 

Закон о поступку индиректног опорезивања  („Службени гласник“ број  89/05

Закон о Управи за индиректно опорезивање („Службени гласник“ број  89/05

Закон о усвајању Закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у БиХ („Службени гласник“ број  72/05

Закон о задуживању,дугу и гаранцијама Босне и Херцеговине  („Службени гласник“ број  52/05

Закон о измјени Закона о јавним набавкама БиХ    („Службени гласник“ број  52/05   

Закон о измјенама и допунама  Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник“ број  19/05

Закон о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама БиХ („Службени гласник“ број 18/05

Закон о порезу на додану вриједност („Службени гласник“ број  9/05

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2005.   годину  („Службени гласник“ број  7/05

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2005. годину((„Службени гласник“ број  7/05)


 

2004. година

Закон о финансирању институција Босне И Херцеговине („Службени гласник“ бро 61/04)

Закон о оснивању извозно-кредитне агенције БиХ (ИГА) („Службени гласник“ број  62/04  Закон  о акцизама у БиХ  („Службени гласник“ број  62/04  Закон о финансирању институција БиХ  („Службени гласник“ број  61/04  

Закон о царинској политици БиХ  („Службени гласник“ број  57/04

Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода    („Службени гласник“ број  55/04

Закон о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга БиХ („Службени гласник“ број  44/04

Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама („Службени гласник“ број  43/04

Закон о измјени Закона привременом одгадјању извршења потраживања по основу извршних одлука на терет  буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ  („Службени гласник“ број  43/04

Закон о измјени и допуни Закона о статистици Босне и Херцеговине („Службени гласник“ број  42/04

Закон о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине („Службени гласник“ број  42/04

Закон о статистици Босне и Херцеговине („Службени гласник“ број  26/04

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004. годину((„Службени гласник“ број  23/04)

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2004.   годину („Службени гласник“ број  23/04

Закон о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини  („Службени гласник“ број  12/04

 

2003. година

Закон о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини („Службени гласник“ број  44/03

Закон о привременом одгадјању извршења потраживања по основу извршних одлука на терет  буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ  („Службени гласник“ број  43/03

Закон о судским таксама  и поступку пред Судом БиХ („Службени гласник“ број  39/03

Закон о измјенама и допунама закона извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2003. годину   („Службени гласник“ број  34/03

Измјене и допуне Буџета институција бих и међународних обавеза БиХ за 2003.   годину  („Службени гласник“ број  34/03

Пријелазни закон о спајању царинских управа и оснивању управе за индиректно опорезивање    („Службени гласник“ број  18/03

Закон о измјенама и допунама Закона о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини  („Службени гласник“ број  13/03

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2003. годину((„Службени гласник“ број  5/03)

Буџет институција бих и међународних обавеза БиХ за 2003.   годину („Службени гласник“ број  5/03

 

2002. година

Закона о осигурању депозита у банкама БиХ („Службени гласник“ број 20/02

Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама („Службени гласник“ број  19/02

Закона о административним таксама („Службени гласник“ број  16/02

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2002.   годину  („Службени гласник“ број  14/02

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2002. годину((„Службени гласник“ број  14/02)

Закон о намјени и кориштењу  дијела имовине коју је БиХ добила по споразуму о питањима сукцесије  („Службени гласник“ број  11/02

 

2001. година

Закон о измјенама и допунама закона извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2001. годину   („Службени гласник“ број  32/01

Закон о измјенама и допунама буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2001. годину   („Службени гласник“ број  32/01

Закон о  измјенама и допунама Закона о вањском дугу  („Службени гласник“ број  32/01

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2001. годину((„Службени гласник“ број  9/01)

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2001.   годину („Службени гласник“ број  9/01

 

2000. годинa

Закон  о поступку закључивања и извршавања међународних уговора(„Службени гласник“ број 29/00

Закон о измјенама Закона о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2000. годину   („Службени гласник“ број    28/00

Измјене и допуне буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2000.   годину  („Службени гласник“ број  28/00

Закон о Трезору институција БиХ („Службени гласник“ број  27/00

Закон о финансирању политичких партија („Службени гласник“ број  22/00

Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2000.   годину („Службени гласник“ број  10/00

Закон о извршењу буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2000.   годину  („Службени гласник“ број  10/00)