logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

VM o stavovima Predsjedništva BiH u vezi s Nacrtom proračuna za 2008 -- 37.sjednica

Priopćenja ( 28.01.2008 )

 


Vijeće ministara BiH na sjednici u Sarajevu, kojom je predsjedao predsjedatelj Vijeća dr. Nikola Špirić, upoznalo se sa stavovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi s Nacrtom proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu. Vijeće ministara BiH predlaže da Predsjedništvo BiH, sukladno  svojim ustavnim ovlaštenjima, utvrdi Prijedlog proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu na bazi Nacrta proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, koji je Vijeće ministara utvrdilo na 35. sjednici održanoj 17. siječnja godine, i uputi ga žurno Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje. Ministarstvo financija i trezora BiH o ovom zaključku Vijeća ministara upoznat će Predsjedništvo BiH. /kraj-Služba za informiranje Vijeća ministara BiH.

Tender

 

03.01.2008.

Obavještenje o poništenju postupka nabavke referenca broj: 02-21-430-57/07 LOT 2,3 i 5.

Opširnije...

Dobro došli na web stranicu Ministarstva finansija i trezora BiH

Djelokrug

 •  Ministarstvo izvršava zakone i druge propise njihovom neposrednom primjenom, rješavanjem upravnih stvari u upravnom postupku, obavljanjem upravnog nadzora i obavljanjem drugih upravnih poslova iz područja svoje nadležnosti.
 •  Ministarstvo priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zakone i druge propise i opšte akte iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove određene posebnim zakonima i drugim propisima.
 •  Ministarstvo priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, analize, izvještaje, informacije o stanju u oblastima i aktivnostima koje preduzima iz nadležnosti Ministarstva.
 •  Ministarstvo prati stanje u oblastima i aktivnostima iz svoje nadležnosti, a naročito izvršavanje zakona i drugih propisa, preduzima mjere za koje je ovlašteno ili daje preporuke nadležnim organima u cilju izvršavanju zakona i drugih propisa.

 Nadležnost

 Ministarstvo je nadležno za:

 • principe poreske politike, taksi i pripremu propisa iz ovih oblasti;
 • uspostavljanje odnosa sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama;
 • pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojima Bosna i Hercegovina preuzima kreditne i druge finansijske obaveze sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama;
 • planiranje i upravljanje dugom Bosne i Hercegovine i izvršavanje finansijskih i međunarodnih obaveza;
 • predlaganje politike novog zaduživanja u zemlji i inostranstvu;
 • pripremanje Budžeta i završnog računa Bosne i Hercegovine;
 • koordiniranje aktivnosti za obezbjeđenje budžetskih sredstava Bosne i Hercegovine;
 • izvršavanje Budžeta i staranje o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine;
 • upravljanje novčanim sredstvima i održavanje Jedinstvenog Računa Trezora;
 • uspostavljanja računovodstvenih operacija institucija Bosne i Hercegovine;
 • razvijanje i održavanje finansijskog informacionog sistema;
 • propisivanje i provođenje internog nadzora budžetskih korisnika;
 • vođenja aktivnosti o sukcesiji imovine bivše SFRJ;
 • upravljanje imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine;
 • kompiliranje, distribuiranje i objavljivanje konsolidovanih opštih vladinih fiskalnih podataka;
 • pripremanje zakona, drugih propisa i procedura javnih nabavki i
 • obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonima i drugim propisima.

 

Federacija

 

U skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i Pravilnikom o postupku podnošenja poreznih prijava, Porezna uprava Federacije BiH uputila je Javni poziv obveznicima  - pravnim licima, poduzetnicima i građanima da dostave porezne prijave za 2007. godinu.

Example FAQ Item 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Više članaka ...

 1. Example FAQ Item 2