logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

23. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Priopćenja ( 20.09.2007 )

 

Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (Projekt vodovoda i sanitacije u FBiH).
                              
Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – IDA za realizaciju Projekta cestovne  infrastrukture i sigurnosti.

       
Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ureda zastupnika  Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava o izvršenju Presude Europskog suda za ljudska prava App no. 41183/02 pred Europskim sudom za ljudska prava Jeličić v. Bosna i Hercegovina.

Zadužena su državna ministarstva financija i trezora, pravde i ljudskih prava i izbjeglica da, u suradnji s  entitetskim ministarstvima financija i uz konzultiranje Ureda zastupnika Vijeća ministara, sačine akcioni plan otklanjanja problema neizvršenih domaćih sudskih presuda koje se odnose na staru deviznu štednju.
Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da inicira, koordinira i rukovodi radom na izradi akcionog plana, te da ažurno informira Ured zastupnika Vijeća ministara BiH o postignutim rezultatima.
Zaduženo je Ministarstvo pravde da preispita zakonsku poziciju Ureda zastupnika VM BiH pred Europskim sudom za ljudska prava u vezi s obvezom svih institucija u BiH da surađuju s ovim uredom, a posebno o pitanjima izvršenja presuda Europskog suda. /kraj
-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Razmatrana nova strategija Svjetske banke za BiH

Priopćenja ( 25.09.2007 )


 U Sarajevu je danas održana    33. sjednica Koordinacijskog odbora za ekonomski razvoj i europske integracije na kojoj je razmatrana nova strategija Svjetske banke  za Bosnu I Hercegovinu. .

Na sjednici Koordinacijskog odbora sudjelovali su predsjedatelj Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić, zamjenik predsjedateljs VM i ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Slobodan Puhalac, federalni premijer Nedžad Branković, ministri financija RS i FBiH Aleksandar Džombić i Vjekoslav Bevanda, direktor Direkcije za europske integracije Osman Topčagić i gradonačelnik Brčko Distrikta Mirsad đapo te  direktorica Svjetske banke za BiH i koordinator za jugoistočnu Evropu Orsalia Kalancopoulos.

“ Ovo je  po prvi put da Bosna I Hercegovina ima jedinstvenu platformu u odnosima između BiH i Svjetske banke (WB).Usuglasili smo oblasti koje će financijski kreditima podržati Svjetska banka, a to su infrastrukturni projekti - transport, energetika, pružanje komunalnih usluga, poljoprivreda, stvaranje ozračja za zapošljavanje“, izjavio je predsjedatelj  Nikola Špirić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Utvrđivanje jedinstvenog stava, prema riječima predsjedatelja Špirića, veoma je važno pred godišnju skupštinu Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (IMF) koji će se održati narednog mjeseca, kada će se utvrditi novi portfolio Svjetske banke u BiH.

Predsjedatelj  Špirić dodao je da su se učesnici sastanka složili da je potrebno povećati nove investicije u BiH i pojednostaviti proceduru zaključivanja ugovora o novim zajmovima.

„Složili smo se da je došlo vrijeme da BiH iz IDA uslova pređe na zaključivanje ugovora pod EBRD uslovima.To nosi jasnu poruku da smo reformama unutar BiH ušli u novu fazu koja Bosnu i Hercegovinu čini partnerom Svjetskoj banci“, rekao je predsjedatelj Nikola Špirić dodavši da je po prvi put Brčko distrikt BiH iz statusa promatrača dobio aktivnu ulogu na sastanku i kandidirao svoje prioritetne projekte.

Istaknuo je da je Koordinacijski odbor za ekonomski razvoj i EU integracije razmatrao prijedlog radnog materijala za pripremu razvojnih dokumenta u BiH i to razvojne strategije BiH za period 2008-2013 godina i strategije socijalne uključenosti.

-Dogovorili smo da se u izradi ovih strategija koristi susretno planiranje, dakle da koristimo istu metodologiju koju koriste entiteti koji su u fazi izrade strategija, kako bismo došli do zajedničkog cilja, odnosno zajedničke razvojne strategije. Pripremne aktivnosti za izradu razvojne strategije trebale bi se završiti do kraja ove godine-rekao je predsjedatelj Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i naglasio da su se sudionici sastanka dogovorili da se formira savjet za izradu strategije, koje će činiti 10 eksperata u ovoj oblasti od kojih će po tri imenovati Vijeće ministara, vlade entiteta, a jednog člana Brčko distrikt BiH. /kraj
-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara podržalo kampanju Zagrljaj podrške

Priopćenja ( 27.09.2007 )

 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je podršku kampanji "Zagrljaj podrške", koju je pokrenula Asocijacija devet udruženja za brigu o pacijentima oboljelim od tumora dojke u BiH. U znak podrške, tijekom listopada u javnim nastupima, članovi Vijeća ministara na reverima nosit će ružičastu vrpcu, koje su im, prije početka 24. sjednice u Sarajevu, uručile aktivistice Asocijacije.

 Nastaviti pregovore s EBRD-om

Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora za provođenje daljnjih aktivnosti.

Odluka o načinu formiranja stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u povjerenstvima i drugim tijelima iz mjerodavnosti Vijeća ministara

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o načinu formiranja stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u povjerenstvima i drugim tijelima iz mjerodavnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predlagatelj ove odluke je Ministarstvo financija i trezora. Zaključeno je da Vijeće ministara BiH nakon tri mjeseca izvrši analiza primjene i učinaka ove odluke.

Prethodna Odluka je  stavljena van snage    Zaključkom na 16. sjednici,(održanoj  05.07.2007. godine, a za  pripremu nove zaduženi su      Ministarstvo financija i trezora u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova, Ministarstvom pravde i Uredom za zakonodavstvo.

Predloženom odlukom definiraju se pojmovi stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela, sadržaj akta o  njihovu imenovanju i propisuje obveza objavljivanja akta o imenovanju u "Službenom glasniku BiH".    Utvrđuju se maksimalno moguće naknade za članove povjerenstava, odnosno drugih radnih tijela,  ovisno od toga koji stupanj složenosti i obim  poslova obavlja predloženo povjerenstvo..Utvrđuje se način obračuna visine pojedinačnih naknada, a posebice propisuje da je isplata naknada moguća nakon završetka zadatka i prihvaćanja izvješća o radu povjerenstva.

Limitiran je maksimalni godišnji iznos primanja jedne osobe za rad u komisijama u visini  ukupne godišnje prosječne plaće u Bosni i Hercegovini. Kao osnovni obračunski kriterij za utvrđivanje visine ukupnih  naknada utvrđuje prosječna neto plaća u BiH za prethodnu kalendarsku godinu prema podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH.

Ovom odlukom je predviđena obaveza svih proračunskih korisnika da 15 dana nakon usvajanja   dostave  spiskove  postojećih komisija  i radnih tijela i izvrše pripremu akata o njihovom imenovanju u skladu s  uvjetima propisanim u ovoj odluci. Nakon toga   Vijeće ministara će donijeti odluke o njihovu eventualnom ponovnom imenovanju.

O  suglasnosti Raiffeisen Bank dd. BiH za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Europe

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, razmotrilo je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Raiffeisen Bank dd. Bosna i Hercegovina za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Europe za finansiranje investicija poduzetih od strane bosanskohercegovačkih općina i privatnih i javnih poduzeća koji pružaju javne usluge. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da dostavi podrobnije informacije, kako bi se Vijeće ministara moglo izjasniti o ovom zaključku./kraj -Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Ministar Vrankić razgovarao s veleposlanikom Mađarske

Priopćenja ( 26.09.2007 )

 

Osvrt na nedavni službeni posjet visokog bh. izaslanstva Budimpešti, nastavak suradnje dviju država a u tom pravcu poduzimanje daljnjih aktivnosti i operacionalizacija dogovorenog, bili su glavna tema razgovora zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministra financija i trezora Dragana Vrankića i veleposlanika Republike Mađarske u BiH Imre Varge.

Zajednički su, prigodomom susreta u Sarajevu, ministar Vrankić i ambasador Varga, razgovarajući o aktualnom stanju u BiH, istaknuli važnost i potrebu potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruženju s Europskom unijom a u vezi s tim i završetak neophodnih reformskih pocesa .
Veleposlanik  Varga rekao je kako Mađarska, kao prijateljska zemlja, Bosni i Hercegovini stoji na dispoziciji u daljnjem tranzicijskom procesu koji se provodi radi brže integracije u euroatlantske tijekove.
Bilateralne odnose dviju zemalja sugovornici su ocijenili dobrim pri tome naglasivši kako treba nastaviti jačanje i intenziviranje suradnje posebice u oblasti gospodarstva. U vezi s tim kazano je da će izvršne vlasti u cilju otklanjanja administrativnih zapreka kreirati potrebne sporazume, a na obostranu korist./kraj

Zamjenik ministra Fuad Kasumović s grčkim izaslanstvom

Priaopćenja ( 10.10.2007 )Zamjenik ministra financija i trezora BiH i nacionalni koordinator za HiPERB-a (Grčka pomoć zemljama zapadnog Balkana) program za BiH Fuad Kasumović razgovarao je u Sarajevu s visokim izaslanstvo Republike Grčke koje je predvodio generalni tajnik Ministarstva vanjskih poslova za međunarodnu ekonomsku suradnju Theodoros Skylakakis o projektu obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva u okviru HiPERB-a, aplikaciji za rekonstrukciju bolnice u Kasindolu i ulaganju u privatna proizvodna poduzeća.

Na obostrano zadovoljstvo konstatirano je da je uspješno završen projekt Zgrade prijateljstva. Zamjenik ministra financija i trezora Kasumović istakao je kako je u vremenskom pogledu projekt završen za vrlo kratko vrijeme i da u financijskom dijelu angažirana sredstva nisu prekoračena što je za ovakvu vrstu projekata neuobičajeno. Rečeno je da je ukupno u projekt angažirano 16.229.825,39 eura

Govoreći o rekonstrukciji kasindolske bolnice grčko izaslanstvo upoznalo je zamjenika ministra financija i trezora Kasumovića kako će i taj projekt, s obzirom na potrebu brze realizacije bolničkih kapaciteta, biti uskoro odobren.

U razgovoru o ekonomskoj suradnji dviju država, s akcentom na potrebu jačeg razvoja BiH, dogovoreno je kako treba usuglasiti određene oblasti u koje će se vršiti ulaganje. Privatna proizvodna ulaganja (20% u iznosu od ukupnih sredstava predviđenih Sporazumom) također, trebaju biti realizirana što prije, te je navedeno da će se u okviru Privredne/Gospodarske komore BiH organizirati Poslovni forum u proljeće 2008. godine. Kasumović je rekao kako bi kao pomoć ekonomskom razvoju BiH bila važna implementacija projekata predviđenih Sporazumom u privatna proizvodna ulaganja u iznosu od oko četiri milijuna eura.

Pored zamjenika ministra financija i trezora Fuada Kasumovića i generalnog tajnika Ministarstva vanjskih poslova Grčke za međunarodnu ekonomsku suradnju Skylakakisa sastanku su prisustvovali zamjenik generalnog tajnika Ministarstva vanjskih poslova Grčke za međunarodnu ekonomsku suradnju Nikolaos Tachiaos, ataše za ekonomska pitanja Georgia Valentza, veleposlanica Grčke u BiH Constantina Mavroskelidou i savjetnik za ekonomska i poslovna pitanja u Veleposlanstvu Grčke u Sarajevu Georgios Mermigis./kraj