logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

VM usvojilo informaciju o stanju vanjske zaduženosti BiH-13.sjednica

Priopćenja ( 07.06.2007 )

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici je utvrdilo   Prijedlog zakona o unutarnjoj reviziji institucija BiH. Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora uputit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj proceduri.  

Usvojena Informacija o stanju vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine sa 31.12.2006

Vijeće ministara usvojilo Informaciju o stanju vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine sa 31.12.2006. godine, čiji je predlagatelj Ministarstvo financija i trezora.

Vanjsko zaduženje Bosne i Hercegovine s 2006. godinom iznosi 3.979.402.901 KM.  Od navedenog duga na Federaciju BiH je alocirano 2.549.230.466 KM, Republiku Srpsku 1.429.404.029 KM, a Brčko Distrikt BiH 768.406 KM.

Odnos vanjskog duga u BDP s oko 23 posto svrstava Bosnu i Hercegovinu u kategoriju umjereno zaduženih zemalja. Istovremeno, servisiranje vanjskog duga prema izvozu s oko 3,7 posto i dalje ukazuje na prilično stabilno stanje u kapacitetu otplate duga. Iako se ovi podaci mogu smatrati prihvatljivim, stav je da je i dalje potrebna selekcija pri budućem zaduživanju.

Bosna i Hercegovina najveću zaduženost bilježi prema Svjetskoj banci (WB). Taj dug iznosi više od polovine ukupnog stanja zaduženosti na dan 31. prosinca 2006. godine, odnosno 53,99 posto ukupnog bh. vanjskog duga.

U 2006. je isplaćeno  na ime vanjskog duga 269,55 milijuna KM, od čega na glavnicu 169,97 mlijuna KM, a na otplatu kamata, servisnih troškova i bankarskih provizija 99,58 milijuna KM.

Prema kreditorima najviše je isplaćeno Svjetskoj banci (IBRD, IDA) i to 90,97 milijuna KM, MMF-u 73,61 milijuna, Europskoj banci za obnovu i razvoj 32,46 milijuna, Pariškom klubu 24,06 milijuna, Europskoj investicijskoj banci 19,62 milijuna, Londonskom klubu 14,19 milijuna, Eurofimi 7,89 milijuna, a ostalim kreditorima isplaćeno je 6,75 milijuna KM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vijeće ministara upoznalo se sa Zahtjevom Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za davanje mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, čiji je predlagatelj poslanik, Azra Hadžiahmetović. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da u roku do 30 dana pripremi mišljenja i dostavi ga na razmatranje Vijeću ministara BiH.    

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između Bosne iHercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj IDA za Projekat poljoprivrede i ruralnog razvoja. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić Data je saglasnost ambasadorici BiH u SAD-u Biseri Turković za potpisivanje Preporuke statutarnom komitetu u vezi Projekta poljoprivrede i ruralnog razvoja -Dodatno financiranje.

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj IDA za Projekat pripremljenosti za avijarnu influencu. Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić. Data je suglasnost veleposlanici BiH u SAD-u Biseri Turković za potpisivanje Preporuke statutarnom komitetu u vezi sa Projektom pripremljenosti za avijarnu influencu -Dodatno financiranje.
Vijeće ministara prihvatilo Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj – EBRD, čiji je predlagatelj Ministarstvo financija i trezora //Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Bh izaslanstvo na godišnjem skupu MMF-a i WB u Moldovi

Priopćenja ( 11.06.2007 )

 

Ministar financija i trezora i zamjenik predsjedavtelja Vijeća ministara BiH Dragan Vrankić, sa suradnicima i predstavnikom Centralne banke BiH, sudejlovalo  je u Chisinau (Kišnjevu) – Republika Moldova, na redovnom godišnjem okupljanju Nizozemske konstituence, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (WB)

Teme skupa bile su odnosi izmeđju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke sa zemaljama članicama - pojedinačno i sveukupno, s posebnim akcentom na izazove u implementaciji reformi s osvrtom na strukturalni aspekt reformi uključujući posebice socijalne aspekte. Govoreno je i o javno-privatnom partnerstvu (PPI) te načinu i mogućnostima kako pristupa financiranju tako i financiranja sa stanovišta vlada.
Izaslanstvo BiH tijekom dvodnevnog rada Nizozemske konstituence održala je i niz bilateralnih sastanaka. Ministar Vrankić se, u odvojenim susretima, sastao s ministrom financija Vlade Kraljevine Nizozemske Bosom Wouterom te s izvršnim direktorima MMF-a i Svjetske banke Ageom Bakkerom i Hermanom Wijffelsom.
Ministri financija Vrankić i Wouter razgovarali su o pomoći Nizozemske vlade našoj zemlji za izgradnju infrastrukturnih objekata u BiH - bolnice u Tuzli i Mostaru, kao i mogućoj tehničkoj pomoći za provedbu fiskalne reforme. Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom i zaključeno kako će dužnosnici Nizozemske i dalje zastupati interese Bosne i Hercegovine u Nizozemskoj konstituenci u Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci
Tijekom sastanka s izvršnim direktorom MMF-a Bakkerom, koji je odnedavno na toj dužnosti, ministar Vrankić je naglasio da postoji visoki stupanj suglasnosti u vezi sa zaključcima Izvještaja urađenog tijekom posljednjeg posjeta (od 15.do 23. svibnja 2007.) predstavnika MMF-a BiH. Razgovarajući o svim otvorenim pitanjima iznova je potcrtana potreba uspostave Fiskalnoga vijeća BiH, bankarske supervizije na državnoj razini, konačno rješavanje pitanja unutarnjeg duga u cilju održavanja fiskalne stabilnosti i otklanjanja mogućih rizika vezanih uz sve navedeno. Govoreći o načinima buduće suradnje izmedju MMF-a i BiH i nastavka tehničke pomoći, Vrankić je pozvao izvršnog direktora Bakkera da posjeti Bosnu i Hercegovinu i lično se upozna sa stvarnim stanjem i potrebama kako bi mogao zastupati interese naše države u toj važnoj financijskoj instituciji. Ministar Vrankić je i ovom prigodom istaknuo posvećenost BiH europskom putu te ukazao na potrebu koordinacije aktivnosti MMF-a i Europskg povjerenstva.
S
izvršnim direktorom SB (WB) Hermanom Wijffelsom ministar Vrankić je razgovarao o potrebi izrade Strategije pomoći za BiH, na čemu se dosad nije dovoljno radilo a postojeća se, kazano je, završava 2007. godine. Bilo je riječi i o potrebi nastavka postojećih projekata za sprječavanje ptičje gripe, projektu razvoja poljoprivrede, razvoju sektora obrazovanja. Vijffels je istakao potrebu nastavka suradnje SB i zemalja u tranziciji te najavio skorašnji posjet Bosni i Hercegovini./kraj

Ministar Vrankić s veleposlanicima Bjelorusije i Alžira

Priopćenja ( 19.06.2007 )

   
Ministar financija i trezora i zamjenik predsjedatelja  Vijeća ministara BiH Dragan Vrankić razgovarao je u Sarajevu, u odvojenim susretima, s nerezidentnim veleposlanicima za BiH -  iz Bjelorusije Vladimirom Mackijevičem (na fotografij) i Alžira Rašidom Marifom.

Tema razgovora bili su međusobni bilateralni odnosi država s posebnim akcentom na unapređenje suradnje u ekonomskoj oblasti i financijskom sektoru.

Tranzicijska iskustva Bosne i Hercegovine u privredi, osobito u procesima privatizacije, bankarstva, te razvoj i funkcioniranje slobodnog tržišta zanimali su goste, kao i mogućnosti bolje, obostrane, prezentacije, a u cilju otvaranja prostora za nova poslovanja.

Ukazana je potreba na potpisivanje sporazuma BiH i Bjelorusije odnosno Alžira, te je naglašeno kako u Minsku državne delegacije vode pregovore oko sklapanja sporazuma o dvostrukom oporezivanju./kraj

Vijeća ministara BiH s izvršnim direktorom Svjetske banke

Priaopćenja ( 12.06.2007 )O dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekata Svjetske banke  kao i o suradnji na novim projektima s  izvršnim dirеktоrom Svјеtskе bаnkе (WB) Hеrmаnom   Wajffelsom razgovarano je danas   u Sarajevu u Vijeću ministara. S  predsjedateljem dr. Nikolom Špirićem  sastanku su nazočili zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara  I ministar financija I trezora Dragan Vrankić, ministar civilnih poslova Sredoje Nović, ministar vanjske trgovine i ekonomnskih odnosa Slobodan Puhalac, ministar komunikacija i prometa dr. Božo Ljubić i zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić.

"Ovo je bila prigoda  iznijeti  pozitivna iskustva u vezi s  projektima WB, koja je sa 2,5 milijardi USD financirala 50 različitih projekata u BiH, i da zamolimo izvršnog direktora, koji zastupa interese BiH, da Svjetska banka i dalje bude uključena u razvojne projekte značajne za Bosnu I Hercegovinu", rekao je predsjedatelj Špirić na   konferenciji za noovinstvo  nakon sastanka s  direktorom Vajfelsom.
"Kazao sam izvršnom direktoru da će u najskorije moguće vrijeme dobiti osvrt iz BiH o tome koji su prioritetni projekti za koje mislimo da bi financijski izvori WB bili od vitalnog značaja za njihovu realizaciju. Projekti koji zahtijevaju pažnju BiH, ali i WB su, prije svega, infrastrukturni, energetski, te projekti iz oblasti obrazovanja, socijalno-sigurnosnog sistema, korporativnog upravljanja i restruktuiranja. Kada budemo imali usuglašeno koji su to projekti, o tome ćemo informirati izvršnog direktora WB", dodao je Špirić.

Na sastanku se govorilo i o Koridoru Vc, kao ključnom razvojnom projektu za BiH, te o popisu stanovništva, a konstatovano je da bi 2011. trebala biti ciljna godina za realizaciju ovog projekta.
Wajfels, koji predstavlja 13 država u Odboru direktora WB, među kojima je i BiH, je naglasio da je za njega jako bitno posjetiti te zemlje, kako bi se upoznao s posebnostima situacija u njima.
"Sagledavajući situaciju u BiH prije svega  želim reći da je stopa ekonomskog razvoja, po međunarodnim kriterijima, zadovoljavajuća, jer iznosi oko šest odsto godišnje. Istovremeno, vidim i neke prepreke za ekonomski razvoj, koje dijelom potiču od prilično teške političke situacije u zemlji. Iako je nivo ekonomskog rasta pozitivan, puni potencijal ove zemlje se ne iskorištava", istakao je Vajfels.
Prema njegovim riječima, uz adekvatne institucionalne i ekonomske reforme, može se očekivati da razina rasta bude znatno veća.
"WB podržava napore vezane za promjenu i ubrzanje politika i kretanje u pravcu ekonomskog rasta. Mi smo u procesu pripreme nove strategije pomoći za BiH i ona će predstavljati okvir suradnje između WB i domaćih vlasti u naredne četiri godine", kazao je Wajfels, I dodao da će WB i ubuduće nastaviti da pruža pomoć ljudima u BiH./kraj
- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

VM usvojilo izvješća o izvršenju proračuna -14.sjednica

Priopćenja ( 20.06.2007 )

 

O proračunu 2006.

Vijeće ministara usvojilo je izvješće o izvršenju proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2006. godinu. Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora, uputit će ovo izvješće Predsjedništvu BiH.

U izvješću se navodi  da su ukupno ostvareni prihodi državnih institucija iznosili 696.657.756 KM ili 107 posto u odnou na planirane. Izvještaj potvrđuje da nije bilo prekoračenja u trošenju sredstava ukupno odobrenog proračuna za 2006. godinu..
U strukturi ukupnih prihoda najviše udjela imaju prihodi od indirektnih poreza 81,24 posto, neporezni prihodi 9,95 posto, prihodi od dobiti Centralne banke 2,82 posto, a slijede prihodi od izdatih GSM dozvola 1,84 posto, donacije Vlade Grčke 1,17 posto, tekuće podrške 1,34 posto i prihodi od CIPS-a 0,96 posto. Istovremeno, ukupni rashodi u prošloj godini iznosili su 655110.747  KM ili 87 posto, u odnosu na planirane i odobrene rashode.
  
Prema strukturi rashoda, na proračunske korisnike otpada 94 posto,direktni transferi su izvršeni u iznosu od 19.755.763 ili 3 posto, a na rezerviranja otpada 2 posto i Program CIPS jedan posto.   .

BiH je u prošloj godini uredno servisirala vanjski dug sa 269,55 miliona KM, od čega su obveze Federacije BiH iznosile oko 165,9 milijuna KM, Republike Srpske (RS) oko 103,5 milijuna KM i Brčko Distrikta oko 10,9 milijuna KM.

O  proračunu u prva tri mjeseca 2007.

Vijeće ministara BiH usvojilo je izvješće Ministarstva financija i trezora o izvršenju proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za period I-III 2007. Ministarstvo financija i trezora uputit će ovaj izvješće Predsjedništvu BiH.
 
Prema izvješću, ukupni prihodi institucija BiH u prva tri mjeseca ove godine iznose 162.904.320 KM, od čega su prihodi s  jedinstvenog računa  Uprave za neizravno  oporezivanje (UIO) za financranje institucija BiH 136.544.708 KM, neporezni prihodi 19.093.911 KM, prihodi tekuće podrške u  novčanom obliku 5.251.427 KM, prihodi od poreznih i kontrolnih markica UIO 934.705 KM, i vanredni prihodi 1.079.569 KM.
Ukupni rashodi institucija BiH iznose 141.152.523 KM i za 25 posto su niži od planiranih.  BiH redovno servisira obaveze proistekle iz inokreditnih zaduženja, te je po toj osnovi u prva tri mjeseca ove godine isplaćeno 54,71 miliona  KM, od čega je na glavnicu isplaćeno 34,49 milijuna KM a na otplatu kamata,  servisnih troškova i drugih troškova 20,22 milijuna KM
.


Usvojen   dokument Politika plaća u institucijama  BiH   2007-2010 godina.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, usvojilo je dokument Politika plaća u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2007-2010 godina.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj IDA  Projekt urbane infrastrukture i pružanja usluga – dodatno finansiranje. Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora Dragan Vrankić. Dana je suglasnost predstavniku BiH u SAD-u za potpisivanje Preporuke statutarnom odboru u vezi s  Projektom  urbane infrastrukture i pružanja usluga -dodatno finansiranje./kraj- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH