logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Izaslanstvo VMBiH s grčkim premijerom Costasom Karamanlisom

Priopćenja ( 23.07.2007 )

  

Izaslanstvo  Republike Grčke svečano su, uz intoniranje državnih himni, ispred zgrade institucija BiH, uz predsjedatelja Nikolu Špirića, dočekali zamjenici predsjedatelja i državni ministri- financija i trezora Dragan Vrankić i sigurnosti Tarik Sadović te   ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Slobodan Puhalac, nacionalni kordinator za HiPERB program za Bosnu i Hercegovinu - zamjenik ministra financija i trezora Fuad Kasumović i zamjenica ministra vanjskih poslova BiH Ana Trišić-Babić. Nakon  svečanosti dočeka  održan je sastanak visokih vladinih izaslanstava
- Ovo je poseban dan za institucije BiH i Bosnu i Hercegovinu u cjelini. U BiH boravi grčki premijer Costas Karamanlis, koji će otvoriti Zgradu prijateljstva Grčke i BiH, za koju je grčka Vlada, u okviru fonda za pomoć zemljama zapadnog Balkana, uložila oko 19 milijuna eura. U okviru tog projekta je i obnova bolnice u Kasindolu – izjavio je pedsjedatelj Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić nakon susreta vladinih izaslanstava BiH i R Grčke u Sarajevu.

Izrazivši zahvalnost na pomoći Grčke, predsjedavajući Špirić je ocijenio da su politički odnosi dvaju država izuzetno prijateljski, ali da postoji otvorenog prostora za unapređenje ekonomske saradnje.

- Dogovorili smo formiranje međuvladinih povjerenstava koje će analizirati situaciju i predložiti mjere za unapređenje ekonomije u obostranom interesu i u korist građana dvaju država- rekao je predsjedatelj  Špirić na   konferenciji za novinstvo.

Premijer Republike Grčke Costas Karamanlis istaknuo je prijateljske odnose dviju države, naglasivši da Grčka bezrezervno podržava europski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine.

Obraćanju prvih ljudi vlada BiH i Grčke prethodilo je potpisivanje dva sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, i o ekonomskoj i tehnološkoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Grčke./kraj
-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Potpisan sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanju BiH i R Grčke

Priopćenja ( 23.07.2007 )

   

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Dragan Vrankić i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Slobodan Puhalac sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Grčke Evripidis Stylianidisom potpisali su u Sarajevu sporazume između Bosne i Hercegovine i Republike Grčke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, i ekonomskoj i tehnološkoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade R Grčke.

Potpisivanjem Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak stvaraju se uvjeti za poticanje stranih ulaganja u privrede drugih država, transfer tehnologije, zapošljavanje u drugim zemljama te povećanje međunarodne trgovine i prometa. Sporazum se odnosi na izravne  poreze.

Sporazumom o ekonomskoj i tehnološkoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Grčke unapređuje se ukupna bilateralna suradnja i intenziviraju ekonomski odnosi./kraj

Stara devizna štednja (amandmani)-18. sjednica VMBiH

Priopćenja ( 26.07.2007 )

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je izvješće  predsjedatelja Radne skupine po pitanju stare devizne štednje i utvrdilo amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje, koji će se uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH.
Zaključeno je da, u skladu s dogovorom s predstavnicima štediša, Ministarstvo financija i trezora razmotri i pokrene aktivnosti prema entitetima i Brčko distriktu BiH u pravcu iznalaženja prihvatljivog modaliteta sa stajališta neangažiranja raspoloživih sredstava na escrow računu Centralne banke BiH po osnovu sukcesije (oko 35,5 milijuna američkih dolara), kao i u svezi budućih eventualno raspoloživih sredstava, a u svrhu usmjeravanja za deviznu štednju kod domicilnih banaka.
Ministarstvo će uputiti dopis prema entitetskim ministarstvima financja i Brčko distriktu BiH radi pokretanja postupka revizije verifikacije. Također, inicirat će  aktivnosti prema nadležnim institucijama u svrhu predlaganja predstavnika u Radnu skupinu koja će biti zadužena za razrješavanje devizne štednje kod nedomicilnih banaka (Ljubljanska banka i Invest banka Beograd) i prijedlog rješenja o imenovanju uputiti Vijeću ministara. Istovremeno, Ministarstvo će uputiti dopis prema nadležnim institucijama kako bi se počelo s prikupljanjem podataka za Invest banku Beograd na isti način kao što je slučaj s Ljubljanskom bankom.

Vijeće ministara usvojilo je Mišljenje Ministarstva financija i trezora na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj poslanik Azra Hadžiahmetović. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da ovo mišljenje uputi Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Vijeće ministara BiH upoznalo se s obavijesti Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa sjednice održane 1.6.2007. i zadužilo Ministarstvo financija i trezora da ubrza aktivnosti za predlaganje kandidata za dva upražnjena mjesta za članove Ureda za žalbe. /kraj
-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Susret ministra Vrankića i češkog veleposlanika u BiH Jiri Kudela

Priopćenja ( 24.07.2007 )

  

Interes za razvijanje ekonomske i trgovinske suradnje dviju država s naglaskom na smanjenje trgovinskog debalansa na štetu BiH izrazili su, prigodom sastanka u Sarajevu, zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Dragan Vrankić i veleposlanik češke Republike u BiH Jiri Kudela. Kazali su kako postoje još otvorene mogućnosti suradnje u proizvodnji i zajedničkom izvozu posebice u automobilskoj industriji, rekonstukciji željezničkog prometa, preradi poljoprivrednih proizvoda....

Politički odnosi dviju država ocijenjeni su dobrim i bez otvorenih pitanja. Ministar Vrankić je naglasio zainteresiranost Bosne i Hercegovine za jačanjem bilateralnih odnosa istaknuvši kako se očekuje daljnja podrška češke kad je u pitanju uključivanje naše zemlje u euroatlantske integracijske procese. Veleposlanik Kudela je potvrdio spremnost službenog Praga na razmjenu stečenih iskustava naglasivši da su stabiliziranje i prosperitet zemalja regije Zapadnog Balkana, kao i njihova integracija u EU i NATO pakt, među prioritetima češke vanjske politike. Dvojica sugovornika su se složila kako je potrebno nastaviti raditi na konkretizaciji suradnje.

Istaknuta je potreba da se završi usuglašavanje svih sporazuma čija je procedura u tijeku. Ministar Vrankić je upoznao veleposlanika s pripremama koje se vrše za skorašnje potpisivanje Sporazuma između BiH i Republike češke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja poreznih utaja u odnosu na poreze na dohodak i Sporazuma o zaštiti investicija. Ovom prigodom je zahvalio vlastima u češkoj Republici na svekolikoj pomoći, osobito na liberalizaciji viznog režima za bh građane, te doprinosu koji su dale vojne trupe kao dio međunarodnih snaga u postizanju i očuvanju mira u BiH./kraj

VM o Dokumentu okvirnog proračuna 2008.do 2010.-19.sjednica

Priopćenja ( 23.08.2007 )


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je   na prijedlog Ministarstva financija i trezora, obavilo je konzultativni razgovor o Dokumentu okvirnog proračuna za period od 2008. do 2010. Ministarstvo financija i trezora zaduženo je da Dokument okvirnog proračuna proslijedi Predsjedništvu BiH uz sugestiju, da ako dođe do viška prihoda u 2007. godini da se za toliko smanje izdvajanja sa jednistvenog računa te da se pokušaju usuglasiti primjedbe koje nisu usuglašene na Odboru za utvrđivanje Dokumenta okvirnog proračuna, kao i da se vodi računa o održivom povratku izbjeglica.

Informacija o provedbi Odluke o prijenosu sredstava iz pasivnog podbilansa sa escrow računa.              

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, primilo k znanju Informaciju o provedbi Odluke o prijenosu sredstava iz pasivnog podbilansa sa escrow računa.
Vijeće ministara će donijeti Odluku o deblokadi sredstava u iznosu od 5.992.909,66 USD sa escrow računa i odrediti potpisnika.
Od ukupno doznačenih 36.873.127,56 USD na escrow računu BiH, s pripadajučim kamatama, obraćunatim do 31.03.2007. godine, dio sredstava u iznosu od 5.992.909,66 USD odnosi se na poslovna potraživanja a preostala sredstva na escrow računu će se raspodjeliti donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raspodjeli i korištenju sredstava is sukcesije.
Za osporavana potraživanja «FAMOS-a». dnosno «FAST» će se rezervisati sredstva u iznosu od 563.198,90 USD dok se isto neriješi, odnosno, odredi korisnik sredstava.
Sredstva koja pripadaju poduzećima namjenske industrije sa sjedištem u Federaciji BiH, odnosno, poduzećima sa sjedištem u Republici Srpskoj prenose se na osnovu donešenih akata vlada entiteta.

O PDV-u na  uvezenu pšenicu za robne rezerve                                                                

Vijeće ministara zadužilo je Ministarstvo financija i trezora BiH da od Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje zatraži smanjenje PDV-a na 5 posto za 100.000 tona uvezene pšenice za robne rezerve entiteta.
Ministrarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH naloženo je da putem predstavnika Bosne i Hercegovine maksimalno intenzivira aktivnosti na žurnom sazivanju sastanaka mješovitih povjerenstava za praćenje Sporazuma o slobodnoj trgovini s Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je i da prati stanje u ovoj oblasti, redovno informiše Vijeće ministara i predlaže eventalno, dodatne mjere./kraj-
Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH