logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

VM o zakupninama poslovnih prostora za rad institucija BiH-21.sjednica

Priopćenja ( 06.09.2007 )

 

Vijeće ministara BiH na 21. sjednici, u Sarajevu,  usvojilo je informaciju Ministarstva financija i trezora o troškovima zakupnine poslovnih prostora za rad institucija BiH i Plan za racionalizaciju i smanjenje troškova zakupnine poslovnih prostora za rad institucija BiH. Ovu informaciju Vijeće ministara BiH dostavit će na razmatranje Parlamentarnoj skupštini BiH, kako bi se razmatrala zajedno s Izvještajem o izvršenju proračuna i međunarodnih obveza BiH za prošlu godinu.

Zadužena su nadležna ministarstva i ostali korisnici proračuna institucija BiH da, u točno preciziranim rokovima, provedu plan racionalizacije i smanjenja troškova zakupnina poslovnih prostora.
Vijeće ministara BiH je izrazilo spremnost da prihvati prijedloge institucija BiH, koje ostvaruju višak prihoda za izgradnju infrastrukturnih objekata za njihov i smještaj drugih institucija Bosne i Hercegovine./
kraj-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

23. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Priopćenja ( 20.09.2007 )

 

Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (Projekt vodovoda i sanitacije u FBiH).
                              
Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – IDA za realizaciju Projekta cestovne  infrastrukture i sigurnosti.

       
Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ureda zastupnika  Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava o izvršenju Presude Europskog suda za ljudska prava App no. 41183/02 pred Europskim sudom za ljudska prava Jeličić v. Bosna i Hercegovina.

Zadužena su državna ministarstva financija i trezora, pravde i ljudskih prava i izbjeglica da, u suradnji s  entitetskim ministarstvima financija i uz konzultiranje Ureda zastupnika Vijeća ministara, sačine akcioni plan otklanjanja problema neizvršenih domaćih sudskih presuda koje se odnose na staru deviznu štednju.
Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da inicira, koordinira i rukovodi radom na izradi akcionog plana, te da ažurno informira Ured zastupnika Vijeća ministara BiH o postignutim rezultatima.
Zaduženo je Ministarstvo pravde da preispita zakonsku poziciju Ureda zastupnika VM BiH pred Europskim sudom za ljudska prava u vezi s obvezom svih institucija u BiH da surađuju s ovim uredom, a posebno o pitanjima izvršenja presuda Europskog suda. /kraj
-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Ministar Vrankić razgovarao s veleposlanikom Mađarske

Priopćenja ( 26.09.2007 )

 

Osvrt na nedavni službeni posjet visokog bh. izaslanstva Budimpešti, nastavak suradnje dviju država a u tom pravcu poduzimanje daljnjih aktivnosti i operacionalizacija dogovorenog, bili su glavna tema razgovora zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministra financija i trezora Dragana Vrankića i veleposlanika Republike Mađarske u BiH Imre Varge.

Zajednički su, prigodomom susreta u Sarajevu, ministar Vrankić i ambasador Varga, razgovarajući o aktualnom stanju u BiH, istaknuli važnost i potrebu potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruženju s Europskom unijom a u vezi s tim i završetak neophodnih reformskih pocesa .
Veleposlanik  Varga rekao je kako Mađarska, kao prijateljska zemlja, Bosni i Hercegovini stoji na dispoziciji u daljnjem tranzicijskom procesu koji se provodi radi brže integracije u euroatlantske tijekove.
Bilateralne odnose dviju zemalja sugovornici su ocijenili dobrim pri tome naglasivši kako treba nastaviti jačanje i intenziviranje suradnje posebice u oblasti gospodarstva. U vezi s tim kazano je da će izvršne vlasti u cilju otklanjanja administrativnih zapreka kreirati potrebne sporazume, a na obostranu korist./kraj

Razmatrana nova strategija Svjetske banke za BiH

Priopćenja ( 25.09.2007 )


 U Sarajevu je danas održana    33. sjednica Koordinacijskog odbora za ekonomski razvoj i europske integracije na kojoj je razmatrana nova strategija Svjetske banke  za Bosnu I Hercegovinu. .

Na sjednici Koordinacijskog odbora sudjelovali su predsjedatelj Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić, zamjenik predsjedateljs VM i ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Slobodan Puhalac, federalni premijer Nedžad Branković, ministri financija RS i FBiH Aleksandar Džombić i Vjekoslav Bevanda, direktor Direkcije za europske integracije Osman Topčagić i gradonačelnik Brčko Distrikta Mirsad đapo te  direktorica Svjetske banke za BiH i koordinator za jugoistočnu Evropu Orsalia Kalancopoulos.

“ Ovo je  po prvi put da Bosna I Hercegovina ima jedinstvenu platformu u odnosima između BiH i Svjetske banke (WB).Usuglasili smo oblasti koje će financijski kreditima podržati Svjetska banka, a to su infrastrukturni projekti - transport, energetika, pružanje komunalnih usluga, poljoprivreda, stvaranje ozračja za zapošljavanje“, izjavio je predsjedatelj  Nikola Špirić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Utvrđivanje jedinstvenog stava, prema riječima predsjedatelja Špirića, veoma je važno pred godišnju skupštinu Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (IMF) koji će se održati narednog mjeseca, kada će se utvrditi novi portfolio Svjetske banke u BiH.

Predsjedatelj  Špirić dodao je da su se učesnici sastanka složili da je potrebno povećati nove investicije u BiH i pojednostaviti proceduru zaključivanja ugovora o novim zajmovima.

„Složili smo se da je došlo vrijeme da BiH iz IDA uslova pređe na zaključivanje ugovora pod EBRD uslovima.To nosi jasnu poruku da smo reformama unutar BiH ušli u novu fazu koja Bosnu i Hercegovinu čini partnerom Svjetskoj banci“, rekao je predsjedatelj Nikola Špirić dodavši da je po prvi put Brčko distrikt BiH iz statusa promatrača dobio aktivnu ulogu na sastanku i kandidirao svoje prioritetne projekte.

Istaknuo je da je Koordinacijski odbor za ekonomski razvoj i EU integracije razmatrao prijedlog radnog materijala za pripremu razvojnih dokumenta u BiH i to razvojne strategije BiH za period 2008-2013 godina i strategije socijalne uključenosti.

-Dogovorili smo da se u izradi ovih strategija koristi susretno planiranje, dakle da koristimo istu metodologiju koju koriste entiteti koji su u fazi izrade strategija, kako bismo došli do zajedničkog cilja, odnosno zajedničke razvojne strategije. Pripremne aktivnosti za izradu razvojne strategije trebale bi se završiti do kraja ove godine-rekao je predsjedatelj Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i naglasio da su se sudionici sastanka dogovorili da se formira savjet za izradu strategije, koje će činiti 10 eksperata u ovoj oblasti od kojih će po tri imenovati Vijeće ministara, vlade entiteta, a jednog člana Brčko distrikt BiH. /kraj
-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara podržalo kampanju Zagrljaj podrške

Priopćenja ( 27.09.2007 )

 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je podršku kampanji "Zagrljaj podrške", koju je pokrenula Asocijacija devet udruženja za brigu o pacijentima oboljelim od tumora dojke u BiH. U znak podrške, tijekom listopada u javnim nastupima, članovi Vijeća ministara na reverima nosit će ružičastu vrpcu, koje su im, prije početka 24. sjednice u Sarajevu, uručile aktivistice Asocijacije.

 Nastaviti pregovore s EBRD-om

Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora za provođenje daljnjih aktivnosti.

Odluka o načinu formiranja stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u povjerenstvima i drugim tijelima iz mjerodavnosti Vijeća ministara

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o načinu formiranja stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u povjerenstvima i drugim tijelima iz mjerodavnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predlagatelj ove odluke je Ministarstvo financija i trezora. Zaključeno je da Vijeće ministara BiH nakon tri mjeseca izvrši analiza primjene i učinaka ove odluke.

Prethodna Odluka je  stavljena van snage    Zaključkom na 16. sjednici,(održanoj  05.07.2007. godine, a za  pripremu nove zaduženi su      Ministarstvo financija i trezora u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova, Ministarstvom pravde i Uredom za zakonodavstvo.

Predloženom odlukom definiraju se pojmovi stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela, sadržaj akta o  njihovu imenovanju i propisuje obveza objavljivanja akta o imenovanju u "Službenom glasniku BiH".    Utvrđuju se maksimalno moguće naknade za članove povjerenstava, odnosno drugih radnih tijela,  ovisno od toga koji stupanj složenosti i obim  poslova obavlja predloženo povjerenstvo..Utvrđuje se način obračuna visine pojedinačnih naknada, a posebice propisuje da je isplata naknada moguća nakon završetka zadatka i prihvaćanja izvješća o radu povjerenstva.

Limitiran je maksimalni godišnji iznos primanja jedne osobe za rad u komisijama u visini  ukupne godišnje prosječne plaće u Bosni i Hercegovini. Kao osnovni obračunski kriterij za utvrđivanje visine ukupnih  naknada utvrđuje prosječna neto plaća u BiH za prethodnu kalendarsku godinu prema podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH.

Ovom odlukom je predviđena obaveza svih proračunskih korisnika da 15 dana nakon usvajanja   dostave  spiskove  postojećih komisija  i radnih tijela i izvrše pripremu akata o njihovom imenovanju u skladu s  uvjetima propisanim u ovoj odluci. Nakon toga   Vijeće ministara će donijeti odluke o njihovu eventualnom ponovnom imenovanju.

O  suglasnosti Raiffeisen Bank dd. BiH za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Europe

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, razmotrilo je Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Raiffeisen Bank dd. Bosna i Hercegovina za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Europe za finansiranje investicija poduzetih od strane bosanskohercegovačkih općina i privatnih i javnih poduzeća koji pružaju javne usluge. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da dostavi podrobnije informacije, kako bi se Vijeće ministara moglo izjasniti o ovom zaključku./kraj -Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH