logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

O imenovanju Kasumovića za člana UOUIO-5. sjednica VMBiH

Priopćenja ( 04.04.2007 )

 

Vijeće ministara BiH nije se izjašnjavalo o imenovanju zamjenika ministra financija i trezora BiH Fuada Kasumovića za člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Zaključeno je da se zatraži mišljenje Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, kako bi se razriješilo pitanje eventualnog postojanja sukoba interesa, a nakon što je Ured visokog predstavnika u BiH pismom ukazao na postojanje takve mogućnosti./kraj-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH 

Izmjene Zakona o staroj deviznoj štednji - 7. sjednica VMBiH

Priopćenja ( 19.04.2007 )

 

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje. Predlagatelj, Ministarstvo finansija i trezora uputit će Prijedlog zakona u redovnu parlamentarnu proceduru.

Vijeće ministara BiH je usvojilo informaciju glavnog pregovarača BiH sa EU o tijeku pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruženju između Bosne i Hercegovine i Europskih zajednica i njihovih država članica. Vijeće je imenovalo novi sastav Državnog izaslanstva za vođenje pregovora o Sprazumu o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Europskih zajednica i njihovih država članica u sastavu: predsjedatelj Vijeća ministara dr. Nikola Špirić, ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Slobodan Puhalac, ministar pravde Bariša čolak, ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović, ministar sigurnosti Tarik Sadović i ministar financija i trezora Dragan Vrankić, glavni pregovarač Igor Davidović, direktor Direkcije za europske integracije Osman Topčagić i voditelj Misije BiH pri EC Lidija Topić.


Vijeće ministara BiH je usvojilo Odluku o načinu držanja sredstava na escrow računu u Centralnoj banci Bosne i Hercegovini, čiji je predlagatelj Ministarstvo financija i trezora.
      


Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o imenovanju reprezentativne međurresorne radne skupine za izradu Nacrta zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora./kraj- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH 

Ministar Vrankić razgovarao s turskim veleposlanikom BiH Tulunom

Prioopćenja ( 03.05.2007 )

   

- Cilj Bosne i Hercegovine je suvremena, politički stabilna i ekonomski razvijena država, koja će u potpunosti, biti integrirana u europsko-atlantske asocijacije, kazao je ministar financija i trezora BiH i zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dragan Vrankić u razgovoru s veleposlanikom Republike Turske u BiH Bullentom Tulunom u Sarajevu.

Turski veleposlanikTullun istaknuo je kako „navedeni smjer Bosne i Hercegovine njegova zemlja snažno podupire kao i tranzicijske procese kroz koje na tom putu prolazi“.

Osvrnuvši se na dosadašnje odnose dviju država zajednički je konstatirano kako su svestrani, iznimno dobri i prijateljski s otvorenim mogućnostima za unapređenje osobito u ekonomiji. S tim u vezi iskazan je obostrani interes za intenziviranje suradnje na privrednom planu, što podrazumijeva povećanje trgovinske razmjene kao i stvaranje povoljnih uvjeta u BiH za ino ulagače.

Jednodušno je kazano kako Bosna i Hercegovina jeste malo tržište ali nerizično, kurentno i perspektivno te da je za privlačenje stranih investitora potrebno ukloniti određene administrativne zapreke.
/kraj

Kreditni aranžmani s CEB-om-8. sjednica VMBiH

Priopćenja ( 26.04.2007 )

 

Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo da zaključi kreditni sporazuma sa Razvojnom bankom Vijeća Europe u iznosu od minimalno 20 milijuna eura na period od 10 do 15 godina radi odobravanja kredita malim i srednjim poduzećima kojima se doprinosi održavanju postojeće razine zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta. Ministarstvo financija i trezora obavijestit će o ovom zaključku Raiffesein Leasing d.o.o. Sarajevo. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
             


Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina da zaključi kreditni ugovor sa Razvojnom bankom Vijeća Europe u iznosu od 30 milijuna eura za financiranje multiprojektnog programa «Kreiranje i očuvanje održivih poslova» za mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo financija i trezora o ovom zaključku obavijestit će Raiffeisen bank dd BiH. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja./kraj
- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH 

Financiranje projekata -10. sjednica VMBiH

Priopćenja ( 14.05.2007 )

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o financiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužiteljstava u Bosni i Hercegovini. Predlagatelj Ministarstvo financija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika odredi predsjednik Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Branko Perić.
              


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Dodatka II na Financijski i projektni sporazum zaključen 3.4.2002. godine – Rehabilitacija vodoopskrbe  grada Kaknja. Predlagatelj, Ministarstvo financija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o izmjenama Sporazuma o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj IDA Projekt razvoja i zaštite šuma – dodatno financiranje. Predlagatelj Ministarstvo financija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva financija i trezora o realizaciji ugovorenih aktivnosti na izgradnji kompleksa Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, s predloženim zaključkom. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da zatraži od Vlade Kantona Sarajevo da realizira radove, odnosno obveze proistekle iz Ugovora o uređenju gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje veleposlanstva SAD-a u BiH, kako bi Bosna i Hercegovina ispoštovala  odredbe međunarodnog Ugovora koji je potpisala sa SAD-om. /kraj- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH