logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Potpisan sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanju između BiH i Malezije

Priopćenja ( 21.06.2007 )

  

Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak između Bosne i Hercegovine i Malezije potpisali su u Sarajevu ministar financija i trezora i zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Dragan Vrankić i ministar vanjskih poslova Kraljevine Malezije Syed Hamid Albar.

Potpisivanjem Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak stvaraju se uvjeti za unapređenje stranih ulaganja u privredi ovih zemalja, transfer tehnologije, zapošljavanje te povećanje međunarodne trgovine i prometa./kraj

Izaslanstvo Vijeća ministara s malezijskim premijerom Badawiem

Priopćenja ( 21.06.2007 )
 

 

 -Bosna i Hercegovina želi unaprijediti ekonomsku suradnju s prijateljskom Malezijom- izjavio je predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić u Sarajevu, nakon razgovora s premijerom Kraljevine Malezije Abdullah Hj. Ahmad Badawiem, koji predvodi visoko malezijsko izaslanstvo u službenom  dvodnevnom posjetu našoj zemlji.

 Uz predsjedatelja Vijeća ministara Nikolu Špirića s  malezijskim izaslanstvom razgovarali su zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora BiH  Dragan Vrankić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Slobodan Puhalac, ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj, ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović, ministar komunikacija i prometa BiH dr. Božo Ljubić, ministar obrane BiH Selmo Cikotić i veleposlanik BiH u Maleziji Mustafa Mujezinović

Predsjedatelj Špirić izrazio je spremnost Vijeća ministara BiH da s Vladom Malezije radi na izgradnji institucionalnog modela, koji će omogućiti bolju ekonomsku suradnju. Dodao je da dobre, izrazito prijateljske odnose dviju država ne prati ekonomska suradnja i izrazio nadu da će posjet  vladina i gospodarskog izaslanstva Malezije Sarajevu potaknuti razvoj gospodraskih odnosa.
- Drago mi je da su u izaslanstvu Malezije brojni privrednici koji imaju priliku da s poslovnim ljudima BiH trasiraju put bolje ekonomske suradnje između dviju zemalja- rekao je predsjedatelj Špirić, najavivši nastavak razgovora privrednih izaslanstavai promidžbu privreda dviju država u Maleziji u studenom ove godine, što će dogovoriti ministarstva vanjskih poslova Malezije i BiH.
Prema riječima predsjedatelja Špirića, izaslanstvo Vlade Malezije iskazao je interes za nastavak suradnje s BiH u namjenskoj vojnoj industriji i poljoprivredi, a malezijske kompanije zainteresirane su i za izgradnju autoputa na koridoru Vc.
- Iskoristio sam priliku   zamoliti malezijskog premijera da ohrabri investitore da ulažu u Srebrenicu, kako bismo tamo izgradili ozračje za bolji život povratnika i ostalih građana u tom gradu. Konkretno sam istaknuo ideju da bi investiranje u Fabriku akumulatora u Srebrenici bilo od interesa za BiH, ali i za tržište Malezije - rekao je predsjedatelj  Špirić.
Naglasivši značaj koji je Sarajevo dobilo kao sjedište Vijeća za regionalnu suradnju jugoistočne Europe (RCC),  Špirić je rekao da je to velika šansa za malezijske privrednike da preko Bosne i Hercegovine istupe na tržišta zemalja jugoistočne Europe.
Zahvalivši Vladi Malezije na dosadašnjoj pomoći Bosni i Hercegovini,  premijer BiH prihvatio je poziv malezijskog premijera da s izaslanstvom Vijeća ministara BiH posjeti Maleziju, a u narednom periodu dogovorit će se termin službena  posjeta.
Malezijski premijer Abdullah Ahmad Badawi posjetu BiH ocijenio je prijateljskom misijom s ciljem sagledavanja mogućnosti unapređenja ekonomske suradnje.
- Otvoreni smo za ekonomsku i svaku drugu suradnju s Bosnom i Hercegovinom - poručio je malezijski premijer Badawi. /kraj
- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara s novim visokim predstavnikom u BiH

Priopćenja ( 03.07.2007 )
 

   “Dogovorili smo se da ćemo raditi u partnerskom odnosu, kako bi nadoknadili izgubljeno vrijeme u protekloj godini i ispunili europske reforme u interesu građana Bosne i Hercegovine”, izjavio je na konferenciji za novinare predsjedatelj Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić u Sarajevu, nakon sastanka s novim visokim predstavnikom i specijalnim predstavnikom Europske unije u BiH Miroslavom Lajčakom. U razgovoru, u kojem su sudjelovali i zamjenici predsjedatelja, ministri- financja i trezora Dragan Vrankić I sigurnosti Tarik Sadović, naglašena je potreba ubrzanja europskog puta Bosne i Hercegovine.

Predsjedatelj Špirić rekao je da će Vijeće ministara BiH nastaviti raditi u konstruktivnom duhu i pozvao na dijalog političke subjekte na svim razinama vlasti u BiH.

Visoki predstavnik Miroslav Lajčak ocijenio je razgovor s čelnicima Vijeća ministara više radnim, nego protokolarnim susretom, kako je prvobitno bilo planirano.
“Ovaj razgovor me   uvjerio da ova vlada zna svoje zadatke. Sada treba stvoriti političko ozračje koje će im omogućiti  da  nastave raditi svoj posao, kako bi se omogućilo ispunjavanje uvjeta za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruženju (SAA), što je prioritet svih prioriteta”, rekao je visoki predstavnik Miroslav Lajčak, naglašavajući da je dobro što se tijekom susreta sa dužnosnicina Vijeća ministara BiH više osjećao kao specijalni predstavnik EU, nego kao visoki predstavnik./kraj
-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

VM razmatralo Nacrt zakona o denacionalizaciji-15.sjednica

Priopćenja ( 28.06.2007 )


 
Vijeće ministara BiH je razmatralo  Nacrt zakona o denacionalizaciji, čiji je predlagatelj Povjerenstva za restituciju Vijeća ministara BiH. Vijeće je zadužilo državna ministarstva Pravde, Financija i trezora, Civilnih poslova i Ljudskih prava i izbjeglica da s Povjerenstvom za restituciju Vijeća ministara BiH u roku od 30 dana, koliko je produžen mandat ovom povjerenstvu, razmotre sve aspekte i implikacije Nacrta zakona o denacionalizaciji, kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetno izjašnjavanje Vijeća ministara BiH o ovom sustavnom zakonu.

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o imenovanju članova zajedničkih radnih tijela i članova pregovaračkih timova za provođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Vijeće ministara utvrdilo je mišljenje, Agencija za javne nabave BiH, za izvorno tumačenje članka 23. stavak 1. točke c) i d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da mišljenje dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH.     

Vijeće ministara upoznalo se sa Zaključak 8. sjednice Povjerenstva za financije i proraćun Zastupnićkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i zadužilo Ministarstvo financija i trezopra za provedbu.
 Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o naknadi za godišnji odmor za 2007. godinu, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o načinu držanja sredstava na eskrow računu u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine za period 02.07. do 02. 10. 2007. godine, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o formiranju stručne Radne skupine  za izradu Strategije uspostavljanja i razvoja unutarnje financijske kontrole javnog sektora u BiH, koju je predložilo Ministarstvo financija i trezora BiH. /kraj -Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

O naknadama za rad u povjerenstvima -VMBiH 16. sjednica

Priopćenja ( 05.07.2007 )

  

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku kojom se van snage stavlja Odluka o kriterijima za određivanje novčane naknade za rad članovima povjerensava i drugih tijela iz nadležnosti Vijeća ministara i ministarstava Bosne i Hercegovine, koja je objavljena u Sl. glasniku BiH br. 27/02. Donošenjem ove odluke od 1. srpnja ove godine prestaje isplata naknada za rad u povjerenstvima Vijeća ministara i ministarstava.
Vijeće je zadužilo državna ministarstva Fnancija i trezora, Pravde, Civilnih poslova da, s Uredom za zakonodavstvo, pripreme i dostave Vijeću ministara za narednu sjednicu prijedlog odluke kojom će se urediti plaćanje rada u povjerenstvima, čime se želi uvesti red u ovu oblast.
(kraj)- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

O Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH 
 
Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić je na  konferenciji za novinstvo, nakon sjednice, kazao da će se donošenjem ovog zakona omogućiti premještanje Odsjeka nadležnog za koordiniranje međunarodne ekonomske pomoći, izuzev pomoći EU, iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Ministarstvo financija i trezora.  Dodao je  kako će se  na ovaj način osigurati kontinuirana provedba aktivnosti u ovoj oblasti, ažuriranje programa javnih investiranja i baze podataka o međunarodnoj pomoći. 
 
Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku kojom se van snage stavlja Odluka o kriterijima za određivanje novčane naknade za rad članovima povjerenstava i drugih tijela iz nadležnosti Vijeća ministara i ministarstava BiH, koja je objavljena u Službenom glasniku BiH 27/02.
 
Vrankić je kazao da na ovaj način od 1. srpnja  prestaje isplata naknada za rad u povjerenstvima Vijeća ministara i ministarstava.  Napomenuo je da je Vijeće  ministara  zadužilo državna ministarstva -Financija i trezora, Pravde, Civilnih poslova da, s Uredom za zakonodavstvo, pripreme i dostave Vijeću   za narednu sjednicu prijedlog odluke kojom će se urediti plaćanje rada u povjerenstvima, čime se želi uvesti red u ovu oblast.
 
„Prije ovoga  još jedan posao   je u tijeku, a to je donošenje zakona u plaćama. Ta oblast nije urađena, imamo tri različita pristupa i to želimo jedinstveno uraditi. Imenovali smo radnu skupinu, donijeli smo strategiju i politiku plaća i očekujem da ćemo vrlo brzo izaći s nacrtom zakona na Vijeće ministara“, kazao je ministar. /kraj