logosrbdeachrvactbosdeac

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Ministar Vrankić u Beču potpisao tri sporazuma

Priopćenja ( 20.03.2007 )

 

Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Dragan Vrankić i izvršni direktor Bank Austria Creditanstalt AG dr. Angelo Rizzuti potpisali su danas u Beču dva kreditna sporazuma za realiziranje projekata izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava Općine Gradiška te izradu i izgradnju postrojenja za preradu vode za piće u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Sporazumom o izgradnji vodovodnog i kanalizacijskog sustava Općine Gradiška je ugovoren iznos kredita od pet milijuna eura s rokom otplate od 15,5 godina, uz grace period od šest godina i iznimno povoljnu kamatu u visini od 0,55 %.

Kreditni sporazum, kojim se finansira izrada i izgradnja postrojenja za preradu vode za piće u Brčko distriktu BiH, vrijedan je 4.961.979,00 eura uz grace period od 5 godina i rok otplate od 14,5 godina.
Riječ je o beskamatnom kreditu, koji prate niski servisni troškovi.

Potpisivanje ovih kreditnih sporazuma je proizašlo iz Okvirnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o financijskoj suradnji, koji je potpisan 30. ožujka 2006. godine.

Tijekom današnjeg boravka u Beču, ministar Dragan Vrankić i generalni direktor OPEC Fonda za međunarodni razvoj Suleiman J. Al-Herbish u sjedištu OPEC Fonda su razgovarali o budućoj suradnji i potpisali Kreditni sporazum za realiziranje Projekta unaprjeđenja ruralnog poduzetništva između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj. Uz unapređenje održivog rasta ruralnih poduzeća, ovaj projekat će stvoriti uslove za otvaranje novih radnih mjesta.
Iznos kredita je 5,95 milijuna američkih dolara sa alokacijom cijelog iznosa na Federaciju BiH. Otplata kredita će se izvršiti u 30 polugodišnjih rata, počevši od 15. rujna 2011. godine (završetak grace perioda) i kamatnu stopa 3,25 %. Za provedbu projekta je zaduženo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva preko Jedinice za koordiniranje projekata u poljoprivredi.
Ukupna vrijednost Projekta unapređenja ruralnog poduzetništva u BiH je 24,5 miljuna američkih dolara od čega 5,95 milijuna američkig dolara OPEC; 12,62 milijuna američkih dolara IFAD; vlastito učešće 2,25 milijuna američkih dolara; projektni korisnici-farmeri 2,02 milijuna američkih dolara; kao i sudioničke financijske institucije 1,65 milijuna američkih dolara. /kraj
- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH 

O dugu za isporučeni ruski gas - 4. sjednica VMBiH

Priopćenja ( 22.03.2007 )

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju i predložene zaključke Ministarstva financija i trezora o načinu osiguranja sredstava za nesmetano servisiranje obveza po kreditima odobrenim od Svjetske banke (IDA) br. 38970 (TF 24034), 29030 i 30290.
         
Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva financija i trezora BiH, kojom je podržan projekt «Sustav odsumporavanja dimnih plinova u TE Ugljevik».


Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj Ministarstva financija i trezora u vezi s reprogramom obveza po Japanskoj donaciji po projektima «2KR i NON PROJECT – AID» od 1996-2000 sa oredloženim zaključcima.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o radu Povjerenstva za utvrđivanje stvarnog iznosa duga za isporučeni ruski gas, čiji je predlagatelj Ministarstvo financija i trezora. Zaključeno je da se organizira sastanak s predsjedateljem  Vijeća ministara, entitetskim premijerima i državnim ministrom financija i resornim entitetskim ministrima, kako bi se ovo pitanje definitivno razriješilo./kraj
- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Izmjene Zakona o administrativnim pristojbama - I. dio 5.sjednice VMBiH

Prioopćenja ( 28.03.2007 )

    

Peta sjednica Vijeća ministara BiH danas poslijepodne je prekunuta zbog nedostatka kvoruma. Pojedini ministri morali su napustiti sjednicu zbog ranije preuzetih obveza.

Vijeće ministаrа BiH је utvrdilо Priјеdlоg zаkоnа о izmјеni Zаkоnа о аdministrаtivnim pristojbama. Prеdlаgаtelj, Мinistаrstvо finаnciја i trеzоrа, uputićе Priјеdlоg zаkоnа u dаljnju prоcеduru Pаrlаmеntаrnој skupštini BiH.

Vijeće ministаrа BiH је dоnijelо Оdluku о visini nаknаdе zа prеhrаnu u tijeku rаdа u instituciјаmа Bоsnе Hеrcеgоvinе, čiјi је prеdlаgаtelj Мinistаrstvо finаnciја i trеzоrа.
Vijeće ministаrа BiH је dоnijelo Оdluku о visini dnеvnicа zа službеnа putоvаnjа u instituciјаmа Bоsnе i Hеrcеgоvinе, čiјi је prеdlаgаtelj Мinistаrstvо finаnciја i trеzоrа.

Vijeće ministаrа BiH rаzmоtrilо је priјеdlоg mјеrа zа vilu «Аurоrа» Тrstеnо – Hrvаtskа kоје је prеdlоžilо Prаvоbrаnteljstvо Bоsnе i Hеrcеgоvinе, rеаlizаciја zаključkа 128. sјеdnicе Vijeća ministаrа BiH. Zаdužеnо је Мinistаrstvо finаnciја i trеzоrа BiH dа аngаžuје vјеštаkе grаđеvinskе i gеоdеtskе strukе sа listе stаlnih sudskih vјеštаkа BiH, rаdi prоcјеnе vriјеdnоsti rаdоvа zа dоvоđеnjе оbјеktа u funkciјu prоcјеnе tržišnе vriјеdnоsti оbјеktа i zеmljištа. Zaduženo Ministarstvo financija i trezora da pronađe mogućnosti čuvanja i osiguranje vile «Aurora»./kraj- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH

Ugovor s EIB za obnovu cesta u FBIH - 50 miljuna eura

Priopćenja ( 26.03.2007 )

  

Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić i voditelj  Odsjeka za Zapadni Balkan Europske investicijske banke Massa Bernucci potpisali su u Sarajevu Ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) -Projekt rehabilitacije puteva u Federaciji BiH. Iznos kredita je 50 milijuna eura sa alokacijom cijelog iznosa na Federaciju BiH. Ovim kreditom financirat će se projekt rehabilitacije i unapređenje cesta u ukupnoj dužini od 1184 kilometra na 109 dionica.

Rok vraćanja kredita je 18 godina, uključujući grace period od šest godina od povlačenja prve tranše i povoljnu EURIBOR/ LIBOR kamatu. Plan je realizirati investiciju u narednih pet godina.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 100 milijuna eura, od čega je kredit EIB-a 50 milijuna eura, vlastito učešće 1,8 milijuna eura uz kofinanciranje koje osiguravaju druge međunarodne financijske institucije u vrijednosti od 48,2 milijuna eura.

Ministar financija i trezora i zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara Dragan Vrankić pozdravio je potpisivanje Ugovora i naglasio da ovaj projekt pomaže stvaranje ozračja u oblasti prometa za uključivanje Bosne i Hercegovine u europsku obitelj.

- Bosna i Hercegovina nije prezadužena država i mi imamo kapaciteta za nove investicije koje će osigurati boljitak svim građanima u BiH. Mi moramo znati upravljati projektima i zato državna administracija mora biti efikasnija-rekao je ministar Dragan Vrankić.

Istaknuvši zadovoljstvo potpisanim Ugovorom, predstavnik EIB-a Massa Bernucci najavio je daljnju pomoć ove banke bh. vlastima i izrazio spremnost za financijsku podršku novim projektima vezanim za putnu komunikaciju, uključujući i izgradnju autoceste na Koridoru 5c, kao i projekt vezan za elektrifikaciju željeznica u BiH. Podsjetio je da je prošle godine u oblasti putne mreže potpisan ugovor sa Vladom Republike Srpske i naglasio da je ukupna vrijednost ovih projekata u FBiH i RS 180 miliona eura i odnose se na 170 putnih dionica u Bosni i Hercegovini. /kraj
- Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH 

Izaslanstvo Vijeća ministara BiH s izaslanstvom Vlade Republike Hrvatske

Priopćenja ( 29.03.2007 )

 

 «Vijeće ministara BiH čvrsto je opredjeljeno   rješavati  otvorena pitanja s Vladom prijateljske Republike Hrvatske u duhu demokratskih država i europskih standarda koje već primjenjuju članice EU. Raduje nas da taj, aktivni, stav s nama dijeli i hrvatska Vlada», rekao je predsjedatelj Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić, na konferenciji za novinstvo  u Sarajevu, nakon susreta izaslanstava Vijeća ministara BiH i Vlade RH, koju je predvodio premijer Ivo Sanader. U izaslanstvu Vijeća ministara BiH bili su zamjenici predsjedatelja Vijeća ministara BiH - ministar financija i trezora Dragan Vrankić i ministar sigurnosti Tarik Sadović te  ministar civilnih poslova Sredoje Nović, ministar komunikacija i prometa Božo Ljubić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Slobodan Puhalac i zamjenica ministra vanjskih poslova Ana Trišić-Babić.

Predsjedatelji Nikola Špirić rekao je da je posjet izaslanstva hrvatske Vlade na čelu s dr. Ivom Sanaderom snažan poticaj razvoju dobrosusjedskih odnosa prijateljskih država BiH i Hrvatske.

- Bilo je ovo prilgoda da govorimo o potrebi uzajamne potporei suradnje u regiji. Raduje nas činjenica da je 2009. godine vjerojatno godina u kojoj će Hrvatska biti primljena u punopravno članstvo EU, ali i to je datum koji obvezuje nas u BiH da kreiramo i vodimo reformske projekte od interesa za Bosnu i Hercegovinu, kako bismo do tada stekli status države kandidata za članstvo u EU. Dobili smo obećanje premijera Sanadera da će pomoći BiH na europskom putu i ono što ohrabruje je stav da je Hrvatska su za jaku i sigurnu Bosnu i Hercegovinu- rekao je predsjedatelj Špirić

Izaslanstvo BiH i RH razgovarali su o granici, u svjetlu dva otvorena pitanja koja se odnose na granicu prema Neumu i na rijeci Uni kod Kostajnice, o izgradnji mosta kopno-Pelješac, ugovoru o imovinsko-pravnim odnosima između dviju država, Luci Ploče, te različitim informacijama o JANAF-u.

- Postoje različiti modaliteti rješenja, ali je ohrabrujuće da postoji iskazana, ogromna, volja obje vlade da se otvorena pitanje riješe u skladu s  europskim standardima i uzajamnim uvažavanjem i poštivanjem. To je jedini način brzog puta BiH i Hrvatske ka Europskoj uniji. Načelo koje promoviramo je da sve ono što možemo dogovoriti rješavamo uz uzajamno poštivanje, a ono što je sporno, što bi moglo usporavati put i jedne i druge države, rješavamo u duhu europskih standarda – naglasio je predsjedatelj Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić.

Premijer Ivo Sanader izjavio je da Hrvatska čvsto podržava kandidaturu Sarajeva za sjedište Generalnog tajništva Procesa za suradnju u Jugoistočnoj Europi (SEECP).

«Hrvatska i BiH imaju puno više zajedničkog i razloga za međusobno prijateljstvo i suradnju, nego što je nekoliko otvorenih pitanja, koje niko ne želi potcijeniti, ali ih ne treba ni isticati u prvi plan- rekao je hrvatski premijer dr. Ivo Sander naglašavajući da se otvorena pitanja trebaju rješavati u skladu s europskom praksom./kraj-
Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH