logosrbdeachrvactbosdeac

Održan sastanak Foruma za koordinaciju donatora u BiH

Priopćenje, 06.06.2019. godine


dcf0606foto malaRedoviti sastanak Foruma za koordinaciju donatora (DCF) održan je danas u Sarajevu u organizaciji Sektora za financijsko planiranje razvitka i koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora BiH uz supredsjedavanje Ujedinjenih nacije (UN) u Bosni i Hercegovini.

Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Sezin Sinanoglu uz potporu tima UN-a predstavila je ključne aspekte tekuće reforme Razvojnog sustava UN-a što je potaknulo diskusiju o tome na koji način ova reforma utječe na partnerstva s nacionalnim i međunarodnim akterima u BiH. 

 

Generalna skupština UN-a usvojila je Rezoluciju o repozicioniranju Razvojnog sustava UN-a u svibnju prošle godine, kako bi se bolje prilagodili provedbi Agende 2030 i ciljevima održivog razvoja.

Reforma uključuje različite aspekte Razvojnog sustava UN-a s ciljem povećanja njegove učinkovitosti i djelotvornosti i jačanja kolektivnih kapaciteta i znanja sustava, kako bi se na odgovarajući način pomoglo zemljama članicama u njihovim naporima da realiziraju Ciljeve održivog razvoja.

U rujnu 2015. godine BiH je, zajedno s drugim državama članicama UN-a, usvojila program „Transformacija našeg svijeta“: Agendu 2030 za održivi razvoj (Agenda 2030) i Ciljeve održivog razvoja kao globalni okvir za praćenje transformativnih ciljeva orjentirnih na ljudska prava za okončanje siromaštva i zaštitu planete.

Nakon formalnog usvajanja, BiH je pokrenula proces lokaliziranja i određivanja prioriteta Ciljeva održivog razvoja u vlastitom kontekstu kroz utemeljenu Radnu skupinu za održivi razvoj u BiH, koju čine predstavnici relevantnih vlasti u BiH, uz potporu UN-a u BiH.

Na današnjem sastanku DCF-a, predstavnici Radne skupine informirali su prisutne o dosadašnjem radu i rezultatima skupine kao i o predstojećim aktivnostima. Predstavnici Članica DCF-a razgovarale su o mogućnostima jačanja potpore radu Radne skupine za održivi razvoj i ubrzavanju provedbe Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Tijekom diskusije predstavnici domaćih vlasti sa svih razina vlasti u BiH i donatora razmijenili su informacije o novim i planiranim projektima, zajedničkim sadašnjim i budućim aktivnostima, pozitivnim iskustvima i izazovima s kojima se suočavaju.

Sve prezentacije i materijali sa sastanka su dostupni na web stranici Foruma za koordinaciju donatora www.donormapping.ba.