logosrbdeachrvactbosdeac

Održan sastanak Foruma za koordinaciju donatora u BiH

Priopćenje, 23.05.2018.

DCF slika mRedoviti sastanak Foruma za koordinaciju donatora (DCF), kojim je  predsjedala pomoćnica ministra financija i trezora gđa.  Dušanka Basta, održan je danas u organizaciji Sektora za financijsko planiranje razvitka i koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva financija i trezora BiH.

 Na današnjem sastanku Ministarstvo financija i trezora predstavilo je  dostignuća i izazove u Upravljanju  javnim investicijama u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak stavljen je na  Program javnih investicija i  relevantnu legislativu, glavne karakteristike Programa, relevantne razvojne politike, planove i sektorske strategije, te njihovo mapiranje, kao i poboljšanja u upravljanju javnim investicijama.  Također je predstavIjen Informacijski sustav za upravljanje javnim investicijama (PIMIS), koji je dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva, uz prezentiranje glavnih karakteristika i funkcioniranja u praksi.

Ministarstvo financija Republike Srpske predstavilo je u nastavku iskustva Republike Srpske u upravljanju javnim investicijama.

Predstavnici domaćih vlasti sa svih razina vlasti u BiH i donatora, članica DCF-a, nadalje su razmijenili informacije  o razvojnoj suradnji i zajedničkim aktivnostima usmjerenim ka daljnjem socio-ekonomskom razvitku zemlje.  

Sve prezentacije i materijali sa sastanka su dostupni na web stranici Foruma za koordinaciju donatora www.donormapping.ba.