logosrbdeachrvactbosdeac

BiH ispunila i posljednji uvjet za naplatu 125 milijuna dolara od klirinškog duga

Priopćenje, 2.6.2017. godine

20170602 mSporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije, koji se odnosi na klirinški dug bivšeg SSSR-a, juče je stupio na snagu objavljivanjem u „Službenom glasniku BiH“ čime su u BiH ispunjeni uvjeti za skoru uplatu 125 milijuna američkih dolara na račun u Centralnoj banci BiH.

Ministarstvo financija i trezora BiH obavijestilo je danas Veleposlanstvo Ruske Federacije u BiH da su sa bh. strane ispunjeni svi uvjeti za realizaciju obveza po Sporazumu o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi s robnim prometom između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ kojeg je u Moskivi u ime BiH potpisao ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda.

 

Također, radi informiranja o ovim činjenicama upućena je i nota Ministarstvu financija Ruske Federacije putem Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Sporazum predviđa da je momenat stupanja na snagu datum dobijanja posljednjeg pisanog obavještenja o ispunjenju unutarnjih procedura nužnih za njegovu realizaciju, te je ministar  financija i trezora Vjekoslav Bevanda zatražio informaciju od ruske strane da li su okončane sve procedure u Ruskoj Federaciji.

Nakon dobijanja odgovora od Ruske Federacije, počinje teći rok od 45 dana u kojem se očekuje uplata sredstava na račun Ministarstva financija i trezora koji je otvoren u Centralnoj banci BiH.

Ratifikacijom sporazuma bh. strana stvorila je pretpostavke za realizaciju obveza koje su strane preuzele po Sporazumu, što znači da ne postoje formalne prepreke da se izvrši transakcija sredstava u iznosu od 125 milijuna dolara u korist Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo da se sredstva od klirinškog duga dijele po unaprijed utvrđenim procentima: Federacija BiH 58 posto, Republika Srpska 29 posto, institucije BiH 10 posto i Brčko Distrikt tri posto. (kraj)