logosrbdeachrvactbosdeac

Srednjoročno planiranje

Srednjoročno planiranje predstavlja onaj dio planiranja u okviru kojeg institucije Bosne i Hercegovine definiraju svoje ciljeve i prioritete te načine koji će im omogućiti postizanje zacrtanih ciljeva u budućnosti.

Od proračunske 2015. godine u primjeni je Odluka o postupku srednjoročnog planiranja praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 62/14). Odlukom su stvorene pretpostavke da institucije BiH razvijaju kvalitetniji strateški temelj za srednjoročno planiranje i poveznicu s proračunom.

Naputkom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 44/15) (Naputak - Tablice) propisuje se metodologija u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine.

Priručnik za izradu srednjoročnih planova rada institucija BiH (dostupno samo na bosanskom jeziku)

Odluka i Naputak o metodologiji su dostupni i na engleskom jeziku  http://www.donormapping.ba/

Srednjoročni planovi ne predstavljaju zamjenu za postojeće strateške dokumente i akte planiranja, već stvaraju poveznice između postojećih strateških dokumenata i proračuna.

Važnost srednjoročnog planiranja:

Pomaže Vijeću ministara da:

  • identificira ciljeve koje smatra najvažnijima, odnosno utvrdi prioritete,
  • usmjeri odgovarajuća sredstva za prioritete kroz proračunski proces.

Pomaže institucijama Bosne i Hercegovine da:

  • planiraju svoje buduće aktivnosti,
  • utvrde prioritete,
  • učinkovito alociraju raspoložive resurse,
  • prate napredak u odnosu na postavljene ciljeve.


Održane obuke   

Prezentacije s obuka