logosrbdeachrvactbosdeac

Program rada KO SJH

Program rada Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu

Odluka o proračunu Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu

Program rada Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za hаrmonizaciju u BiH za 2020. godinu  (dostupno na bosanskom i srpskom jeziku)

Odluka o proračunu Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu (dostupno na bosanskom i srpskom jeziku)

Program rada Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

Odluka o proračunu Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

Odluka o proračunu Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni Hercegovini za 2018. godinu

Program rada Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu (dostupno na bosanskom jeziku) 

Odluka o proračunu Koordinacionog odbora centralnih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovinu za 2017. godinu (dostupno na bosanskom jeziku)

Program rada Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

Program rada KO SJH za 2011. godinu

Odluka o proračunu Koordinacijskog odbora središnjih jedinica za harmonizaciju u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu (dostupno na bosanskom i srpskom jeziku)