logosrbdeachrvactbosdeac

Registar propisa

 

 

      Privitak 1 - Evidencijski list o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji unutarnjeg revizora u institucijama BiH
       Privitak 2 - Izvjesce o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji unutarnjih revizora u jedinici interne revizije