logosrbdeachrvactbosdeac

Registar propisa

 

       - Smjernice za razvoj upravljačke odgovornosti u institucijama Bosne i Hercegovine

            Prilog 1 Obrazac OB-1 Nalog za pokretanje unutarnje revizije učinka
            Prilog 2 Obrazac OB-2 Izjava o neovisnosti
            Prilog 3 Obrazac OB-3 Plan unutarnje revizije učinka
            Prilog 4 Obrazac OB-4 Plan prikupljanja i analize podataka
            Prilog 5 Obrazac OB-5 Matrica podataka
            Prilog 6 Obrazac OB-6 Revizijski nalazi i preporuke
            Prilog 7 Obrazac OB-7 Plan aktivnosti/pregled preporuka
            Prilog 8 Obrazac OB-8 Pregled revizije 


       Prilog: Operativni godišnji akcijski plan SHJ MFiT BiH za razvoj i unapređenje sustava unutarnjih financijskih kontrola u institucijama BiH za 2019. godinu

               Prilog: Povelja unutarnje revizije

      Privitak 1 - Evidencijski list o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji unutarnjeg revizora u institucijama BiH
       Privitak 2 - Izvjesce o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji unutarnjih revizora u jedinici interne revizije