logosrbdeachrvactbosdeac

Naputci

 

 

Uputstvo o načinu pokretanja postupka zajedničkog dogovaranja u skladu s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su na snazi u Bosni i Hercegovini

 

Uputstvo o podnošenju zahtjeva za tumačenje međunarodnog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

 

Obavijest za fizičke i pravne osobe u svezi sa ovjeravanjem poreznih obrazaca drugih država i izdavanjem potvrda o rezidentnosti

01.07.2013. godine

Ministarstvo financija i trezora BiH 21.06.2013. godine uputilo je entitetskim ministarstvima financija i Direkciji za financije Brčko Distrikta obavijest da će u drugoj polovini 2013. godine zaprimljene zahtjeve stranaka u svezi sa ovjeravanjem poreznih obrazaca drugih država i izdavanjem potvrda o rezidentnosti upućivati poreznim upravama kao nadležnim organima.