logosrbdeachrvactbosdeac

Usvojeno Izvješće o izvršenju proračuna institucija BiH za I.-III. 2011.god.-153.sjednica SMBiH

Priopćenje, 14.6.2011.

Vijeće ministara BiH usvojilo je, na 153. sjednici danas  održanoj u Sarajevu,  Izvješće o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje siječanj - ožujak 2011. godine. Ukupno ostvareni prihodi za financiranje institucija BiH u prva tri mjeseca ove godine iznosili su 194.459.786,00 KM ili 94 posto u odnosu na 1/4 planiranih prihoda iz prethodne godine, s obzirom na činjenicu da je na snazi Odluka o privremenom financiranju institucija BiH. Prihodi za servisiranje vanjskoga duga iznosili su 48.591.363,30 KM. Ukupno ostvareni rashodi institucija BiH u ovom su razdoblju iznosili 194.697.457,00 KM ili 94,5 posto u odnosu na 1/4 usvojenog proračuna za 2010. godinu. Izdaci za servisiranje vanjskoga duga u prvom kvartalu 2011. godine iznosili su 42.581.607,89 KM i isplaćeni su u skladu s otplatnim planovima po kreditima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o kupovini objekta za potrebe Veleposlanstva BiH u Berlinu, površine 2395 četvornih metara po ponuđenoj cijeni od 572.000,00 eura, a za potpisivanje ugovora o kupovini ovlašten je ministar financija i trezora BiH. Na ovaj način prihvaćena je povoljna ponuda Savezne Republike Njemačke za kupovinu objekta u Ibsenstrasseu 14 u Berlinu za potrebe Veleposlantva BiH. Prethodno su ministri usvojili Izvješće o provedenim procedurama i realiziranim zadacima s prijedlogom najpovoljnije ponude za kupovinu objekta za potrebe Veleposlantva Bosne i Hercegovine u Berlinu i Prijedlog punomoći ministru finansija i trezora za potpisivanje ugovora u ime Bosne i Hercegovine. Sredstva za kupovinu ovog objekta osigurana su u Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za 2010. godinu.  

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Aranžmana između Vlade Republike Koreje i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pozajmici Fonda za ekonomski razvoj i suradnju za fazu III Projekta modernizacije bolnica. Ministarstvo financija i trezora će prijedlog osnova dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora.Vijeće ministara je zadužilo Ministarstvo financija i trezora da uputi dopis entitetskim ministarstvima financija kojim će upozoriti na kašnjenje u procedurama prilikom povlačenja sredstava odobrenih od međunarodnih financijskih institucija za koja se plaćaju visoki iznosi zateznih kamata, te da sugerira da se ažurnije pristupi ovom pitanju. Ovim aranžmanom Vlada Republike Koreje će Vijeću ministara BiH omogućiti dobivanje zajma do 30 milijuna dolara od Izvozno-uvozne banke Koreje, vladine agencije Fonda za ekonomski razvoj i suradnju (EDFC) za provedbu treće faze Projekta modernizacije bolnica u Republici Srpskoj na koju će biti alociran ovaj zajam.   Uvjeti i procedure korištenja zajma bit će definirani sporazumom o zajmu – faza III Projekta modernizacije bolnica, koji će biti zaključen nakon ovog aranžmana.   

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o uspostavi sustava kontrole za prekogranične programe s državama članicama Europske unije. Riječ je o prvoj razini kontrole za prekogranične programe u kojima sudjeluje Bosna i Hercegovina u okviru druge komponente IPA-e, a koja se provodi po načelu „podijeljenog upravljanja“. Prva razina kontrole uspostavlja se u cilju provjere i odobravanja izdataka u tijeku provedbe programa, a ovu će kontrolu vršiti Ministarstvo financija i trezora  BiH – Sektor za financiranje programa i projekata pomoći Europske unije. Bosna i Hercegovina osim sudjelovanja u tri programa bilateralne pogranične suradnje sa susjednim zemljama Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, sudjeluje i u programima  prekogranične suradnje sa zemljama članicama EU-a u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične suradnje 2007. – 2013- i u transnacionalnim programima europske regionalne suradnje „Jugoistočna Europa“ i „Mediteran“./kraj/ Služba za informiranje VMBiH