logosrbdeachrvactbosdeac

Stara devizna štednja (amandmani)-18. sjednica VMBiH

Priopćenja ( 26.07.2007 )

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je izvješće  predsjedatelja Radne skupine po pitanju stare devizne štednje i utvrdilo amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje, koji će se uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH.
Zaključeno je da, u skladu s dogovorom s predstavnicima štediša, Ministarstvo financija i trezora razmotri i pokrene aktivnosti prema entitetima i Brčko distriktu BiH u pravcu iznalaženja prihvatljivog modaliteta sa stajališta neangažiranja raspoloživih sredstava na escrow računu Centralne banke BiH po osnovu sukcesije (oko 35,5 milijuna američkih dolara), kao i u svezi budućih eventualno raspoloživih sredstava, a u svrhu usmjeravanja za deviznu štednju kod domicilnih banaka.
Ministarstvo će uputiti dopis prema entitetskim ministarstvima financja i Brčko distriktu BiH radi pokretanja postupka revizije verifikacije. Također, inicirat će  aktivnosti prema nadležnim institucijama u svrhu predlaganja predstavnika u Radnu skupinu koja će biti zadužena za razrješavanje devizne štednje kod nedomicilnih banaka (Ljubljanska banka i Invest banka Beograd) i prijedlog rješenja o imenovanju uputiti Vijeću ministara. Istovremeno, Ministarstvo će uputiti dopis prema nadležnim institucijama kako bi se počelo s prikupljanjem podataka za Invest banku Beograd na isti način kao što je slučaj s Ljubljanskom bankom.

Vijeće ministara usvojilo je Mišljenje Ministarstva financija i trezora na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj poslanik Azra Hadžiahmetović. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da ovo mišljenje uputi Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Vijeće ministara BiH upoznalo se s obavijesti Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa sjednice održane 1.6.2007. i zadužilo Ministarstvo financija i trezora da ubrza aktivnosti za predlaganje kandidata za dva upražnjena mjesta za članove Ureda za žalbe. /kraj
-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH