logosrbdeachrvactbosdeac

Glavna knjiga trezora

Glavna knjiga trezora

Zakonom o trezoru institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.27/00) u institucijama BiH uspostavljen je sustav Glavne knjige trezora, kao  službena financijska i računovodstvena evidencija institucija BiH.
Uvodjenjem Informacijskog sustava financijskog upravljanja u institucijama BiH ostvaren je automatizirani sustav Glavne knjige trezora i pomoćnih knjiga, koji osigurava ažurnu  i točnu evidenciju svih novčanih transakcija, prihoda, rashoda, izdataka, stanja obveza kao  i stanja imovine u institucijama BiH. Na računima-kontima Glavne knjige trezora knjiže se sve promjene koje se odnose na promjene  u imovini, prihodima, rashodima i obvezama institucija BiH.
Implementacijom automatiziranog sustava Glavne knjige ostvaruje se potpuna pouzdanost svih financijskih izvješća koji se odnose na izvršenje proračuna institucija BiH kao i proračunskih korisnika sačinjenih na temelju podataka iz Glavne knjige trezora.