logosrbdeachrvactbosdeac

Odluke

Odluke

2017.godina


Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za službeno putovanje

Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2018. godinu

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I PRIJEVOZA SA POSLA 

Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine 

Odluka o postupku izdavanja potvrde za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje u skladu sa Zakonom o reguliranju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sjedište na teritoriju Republike Srbije i njihovim podružnicama na teritorijama bivših republika SFRJ

 

 

2016.godina

 

 

2015.godina

 

 

 

 

2014.godina

 

2013. godina 

 

2012. godina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.godina

2010. godina 

2009. godina

 

2008. godina

2007. godina