logosrbdeachrvactbosdeac

VM o zaključcima Predsjedništva BiH u vezi s Nacrtom proračuna za 2008

Priopćenja ( 15.01.2008 )Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici u Sarajevu, razmatralo je Nacrt  o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu u svjetlu zaključaka Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zaduženo je Ministarstvo financija i trezora da na bazi današnje rasprave pripremi, i za narednu sjednu Vijeća ministara dostavi, Nacrt  o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu./kraj-Služba  za informiranje Vijeća ministara BiH