logosrbdeachrvactbosdeac

Proračun

Proračun uopćeno

 

U okviru Sektora za proračun institucija Bosne i Hercegovine osnivaju se dvije unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

- Odsjek za planiranje proračuna institucija Bosne i Hercegovine,

- Odsjek za izvršenje proračuna institucija Bosne i Hercegovine,

U okviru Sektora za proračun institucija Bosne i Hercegovine obavljaju se poslovi: priprema prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga Sektora, izrada srednjoročnog okvira rashoda (SOR) i dokumenata okvirnog proračuna (DOP), planiranje i pripremu proračuna institucija BiH u skladu s  politikom i propisima Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH i utvrđenim proračunskim procedurama, koordiniranje aktivnosti za osiguranje proračunskih sredstava Bosne i Hercegovine, izvršavanje Proračuna odobrenog od strane Parlamentarne skupštine BiH i staranje o financiranju institucija Bosne i Hercegovine; informiranje i izvješćivanje Vijeća ministara BiH o izvršenju i eventualnim problemima u izvršenju proračuna; praćenje dinamičkih planova rashoda korisnika proračuna, uspostava i kontrola provedbe ograničenja u raspolaganju proračunskih sredstava od strane korisnika; propisivanje i provedba sustava i procedura unutarnjeg nadzora korisnika proračuna institucija BiH; provedba  programa nadzora (unutarnje revizije) u skladu s  računovodstvenim standardima za unutarnju reviziju; vođenje registra proračunskih korisnika; priprema mišljenja, prijedloga i nacrta zakona, odluka, uputstava, zaključaka i drugih normativnih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara na usvajanje ako provedba tih propisa zahtijeva osiguranje financijskih sredstava.

Pomoćnik ministra:   Igor Bevanda

Tel:  +387 33 703 032,703 033, Fax : + 387 33 205 039

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.