logosrbdeachrvactbosdeac

Dokumenti okvirnog proračuna

Dokumenti okvirnog proračuna

 

Dokument okvirnog proračuna (DOP) za razdoblje 2021. - 2023. godina
Dodatak 6: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od  2018. do 2020. godine

Instrukcija za proracunske korisnike broj 1 (priprema Dokumenta okvirnog proracuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020. godine)

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019. godine) i proračunskog kalendara za pripremu proračuna institucija BiH za 2017. godinu tijekom 2016. godine

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2016.-2018. godina

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2016. do 2018. godine) i proračunskog kalendara za pripremu proračuna institucija BiH za 2016. godinu u toku 2015. godine

Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2015.-2017. godina

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2015. do 2017. godine) i proračunskog kalendara za pripremu proračuna institucija BiH za 2015. godinu tijekom 2014. godine

DOKUMENT OKVIRNOG PRORAČUNA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD OD 2014. DO 2016. GODINE --- (dokument dostopan samo na srpskom jeziku)

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 i proračunskog kalendara za pripremu proračuna institucija BiH za 2014. godinu tijekom 2013. godine ------ Tabela

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD OD 2013. DO 2015. GODINE - dokument dostupan na srpskom jeziku 

Nacrt  Dokumenta okvirnog  proračuna Institucija BiH za razdoblje od 2011. do 2013.godine (u Prijedlozi i nacrti)

Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2010.do 2012.godine (u Prijedlozi i nacrti)

 NACRT DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAčUNA 2009-2011 (dokument dostupan samo na hrvatskom jeziku)

 

DOKUMENT OKVIRNOG PRORAčUNA  2008.- 2010.god.(dokument dostupan samo na hrvatskom jeziku)

 

DOKUMENT OKVIRNOG PRORAčUNA 2007.- 2009.g (dokument dostupan samo na bosanskom jeziku)