logosrbdeachrvactbosdeac

Usvojeni proračun

Usvojeni proračun

 

2021. godina

Odluka o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje srpanj-rujan 2021. godine

Odluka o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje travanj –lipanj 2021. godine

Odluka o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine

 

2020. godina

Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2020. godinu

Odluka o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine

Odluka o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje travanj-lipanj 2020. godine

Odluka o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine

 

2019. godina

 

Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu

Odluka o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje listopad-prosinac 2019. godine

Odluka o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje srpanj-rujan 2019. godine

Odluka o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje travanj-lipanj 2019. godine

 Odluka o privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za razdoblje sječanj-ožujak 2019. godine

2018. godina

Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

 

2016. godina

Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

 

2015. godina


Zahtjevi za dodjelu sredstava iz proračuna za 2016. godinu - INSTRUKCIJA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE br. 2

Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

2014. godina

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz proračuna za 2015. godinu – INSTRUKCIJA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE br. 2 ---> Tabela

Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2014. godinu

 

2013. godina


Zahtjevi za dodjelu sredstava iz proračuna za 2014. godinu – INSTRUKCIJA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE br. 2 ------ Tabela

 

2012. godina

Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2013. godinu

Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu

Novi zahtjevi za dodjelu sredstava iz proračuna za 2012. godinu   –   INSTRUKCIJA ZA PRORAčUNSKE KORISNIKE br. 2_ Tabele

 

2011. godina

Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu/"Službeni glasnik BIH" broj 12/12

2010. godina

Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2010. godinu/"Službeni glasnik BIH" broj 103/09  

 

2009. godina

Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2009.godinu/"Službeni glasnik BiH"broj 7/09 

 

2008. godina

Zakon o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i  međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2008. godinu   

 

2007. godina

Zakon o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH   za 2007 godinu   („Službeni glasnik“ broj  25/07

 

2006. godina

Zakon o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2006. godinu(„Službeni glasnik“ broj  23/06)

Proračun institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2006.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  23/06

 

2005. godina

Zakon o izvršenju proračuna  institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2005. godinu („Službeni glasnik“ broj  7/05)

Proračun institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2005.   godinu   („Službeni glasnik“ broj  7/05

 

2004. godina

Zakon o izvršenju proračuna  institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2004. godinu(„Službeni glasnik“ broj  23/04)

Proračun institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2004.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  23/04

 

2003. godina

Zakon o izmjenama i dopunama zakona izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2003. godinu   („Službeni glasnik“ broj  34/03

Izmjene i dopune Proračuna  institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2003.   godinu   („Službeni glasnik“ broj  34/03

Proračun  institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  5/03

Zakon o izvršenju proračuna  institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2003. godinu((„Službeni glasnik“ broj  5/03)

 

2002. godina

Proračun institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2002.   godinu   („Službeni glasnik“ broj  14/02

Zakon o izvršenju proračuna  institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2002. godinu („Službeni glasnik“ broj  14/02)


2001. godina

Zakon o izmjenama i dopunama zakona izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2001. godinu   („Službeni glasnik“ broj  32/01

Zakon o izmjenama i dopunama proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2001. godinu   („Službeni glasnik“ broj  32/01

Proračun institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2001.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  9/01

Zakon o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2001. godinu((„Službeni glasnik“ broj  9/01)

 

2000. godina

Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju proračuna  institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2000. godinu   („Službeni glasnik“ broj    28/00

Izmjene i dopune proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2000.   godinu   („Službeni glasnik“ broj  28/00

Proračun institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2000.   godinu  („Službeni glasnik“ broj  10/00

Zakon o izvršenju proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2000.   godinu   („Službeni glasnik“ broj  10/00