logosrbdeachrvactbosdeac

Ured ministra

Ured ministra

Tel:+ 387 33 205 345
Fax: + 387 33 202 930
e-mail: 

 

Ured ministra obavlja poslove koji se odnose na: pripremanje mišljenja ministru o materijalima koje raspravlja Vijeće ministara i Parlament BiH uključivši i dostavu materijala Vijeću ministara i Parlamentu BiH, davanje mišljenja na akte iz nadležnosti Ministarstva, pripremanje sjednica Kolegija Ministarstva i provođenje njegovih zaključaka, zajedno sa Kabinetom zamjenika ministra, vođenje evidencije povjerljivih i strogo povjerljivih pošiljki, koordiniranje u radu i provođenju programa rada organizacionih jedinica u vršenju poslova iz nadležnosti Ministarstva, slobodan pristup javnosti informacijama iz nadležnosti Ministarstva, staranje o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva, protokolarne poslove sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i delegacijama, administrativno-tehničke poslove koji su potrebni ministru u vršenju njegove funkcije te poslove vozača i održavanja vozila ministra.

 

Po dužnosti koju obnaša ministar je:

- guverner Bosne i Hercegovine za Međunarodni monetarni fond

- član Stalnog zajedničkog komiteta visokih predstavnika država nasljednica bivše SFRJ

- predsjedavajući Odbora  za ekonomiju Vijeća ministara BiH

- član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH

- član Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

- član Statističkog vijeća

- član Upravnog odbora za javne nabavke

 

Tehnička tajnica: 

Tel:+ 387 33 205 345
Fax: + 387 33 202 930
e-mail: 

 

Predstojnik Ureda:

 Dado Šarić

Tel: +387 33 703-123;
Fax: + 387 33 202-930
E-mail:

 

Tel: + 387 33 219-167;
Fax: + 387 33 202-930
E-mail:

 

 

Tel: + 387 33 205-345;
Fax: + 387 33 202-930
E-mail:

 


Tel: + 387 33 205 345;
Fax: + 387 33 202 930
E-mail:

 

Odnosi s javnošću: Nataša Krsman

Tel: + 387 33 205 345, 219-170
Fax: + 387 33 202-930
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Mia Dragoje, stručni savjetnik –prevodilac

e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kristina Čavara, stručni saradnik za protokolarne poslove

e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.