logosrbdeachrvactbosdeac

Fiskalni poslovi

Sektor za fiskalne poslove

 

U Sektoru za fiskalne poslove osnivaju se tri unutarnje ustrojstvene jedinice, i to:

a)    Odsjek za fiskalnu politiku,
b)    Odsjek za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja,
c)    Odsjek za porezne evidencije, statistiku, registre i informacijski sustav.

U Sektoru za fiskalne poslove obavljaju se sljedeći poslovi: poslovi koji proizlaze iz Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i međunarodnih standarda; priprema prednacrta, nacrta zakona i drugih propisa kojima se reguliraju javni prihodi i rashodi generalne vlade (država, entiteti, Distrikt Brčko, kantoni, gradovi, općine, te vanproračunska potrošnja – fondovi u entitetima, kao i prihodi Direkcije za ceste) odnosno prihodi iz sfere fiskalne mjerodavnosti Bosne i Hercegovine, a naročito prihodi iz Zakona o administrativnim pristojbama kao i drugi prihodi i rashodi sukladno postojećoj zakonskoj regulativi; praćenje primjene i izvršavanje propisa iz ove oblasti; praćenje, analiziranje i priprema informacija vezanih za javne prihode i javne troškove odnosno kompiliranje, distribuciju i objavljivanje konsolidiranih općih vladinih fiskalnih podataka – razvijanje makroekonomskog okvira fiskalne politike kroz unapređenje fiskalne statistike, vršenje makroekonomskih istraživanja i prognoza, fiskalnih analiza i projekcija; praćenje realizacije međudržavnih ugovora – sporazuma iz domena fiskalne politike; predlaganje mjera fiskalne politike za Bosnu i Hercegovinu; utvrđivanje načela, praćenje provedbe porezne politike i pristojbi, vršenje poslova iz mjerodavnosti Ministarstva u oblasti neizravnih poreza (carina i PDV-a), analiziranje efekata i predlaganje mjera u funkciji kreiranja optimalne razine poreznog opterećenja sa stanovišta utjecaja poreza na gospodarska kretanja, praćenje kretanja u razvoju poreznih sustava zemalja u tranziciji i zemalja članica OECD-a i EU; davanje prijedloga za dogradnju poreznog sustava (uvođenje novih poreznih oblika, smanjenje ili povećanje poreznih stopa, uvođenje poreznih olakšica i oslobađanja, i sl.), te praćenje i davanje prijedloga za dogradnju bankarskih propisa koji se odnose na funkcioniranje Centralne banke BiH.


Pomoćnik ministra:  Milenko Lekić 


Tel + 387 33 254 257, fax + 387 33 442 659; 254 291
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
71000 Sarajevo.ul.Maršala Tita 9a.