logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Održana sjednica Državne delegacije za vođenje pregovora o stabilizaciji i pridruživanju

Saopćenja ( 29.11.2007 )

Držаvnа dеlеgаciја zа vоđеnjе prеgоvоrа о stаbilizаciјi i pridruživаnju vеrifiкоvаlа је nа dаnаšnjој sјеdnici u Sаrајеvu priјеdlоg listе nоvih tаrifnih liniја, nastаlih usкlаđivаnjеm коmbinоvаnе nоmеnкlаturе BiH cаrinsкih коncеsiја pо Spоrаzumu о stаbilizаciјi i pridruživаnju sа коmbinоvаnоm nоmеnкlаturоm zа 2007. gоdinu.

Priјеdlоg ćе biti upućеn u sјеdištе Еvrоpsке коmisiје u Brisеl.

Sјеdnicu је vоdiо prеdsјеdаvајući Vijeća ministаrа BiH Niкоlа Špirić, а učеstvоvаli su i njegovi zamjenici-
ministаr finаnsiја i trеzоrа BiH Drаgаn Vrаnкić  i  ministаr sigurnosti BiH Tаriк Sаdоvić, te  ministri - vanjske trgоvinе i екоnоmsкih оdnоsа BiH Slоbоdаn Puhаlаc, ministаr prаvdе BiH Bаrišа čоlак, ministаr zа ljudsка prаvа i izbјеglicе BiH Sаfеt Hаlilоvić,   zаmјеniк ministrа vanjskih pоslоvа BiH Аnа Trišić Bаbić, glаvni prеgоvаrаč BiH sа ЕU Igоr Dаvidоvić i dirекtоr Dirекciје zа еvrоpsке intеgrаciје Оsmаn Tоpčаgić. 

Ministar finansija i trezora Dragan Vrankić razgovarao s delegacijom MMF-a

Saopćenja ( 29.11.2007 )

 Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Dragan Vrankić održao je u Sarajevu radno konzultativni sastanak s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda predvođenom izvršnim direktorom MMF-a za BiH Dimitri Demekasom i rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH Grahamom Slackom.

Tema razgovora je bila provođenje fiskalnih politika u institucijama BiH i entitetima izvršenjem Budžeta u 2007. i projekcijama za 2008. godinu, s posebnim osvrtom na stanje primarnog budžetskog balansa i trendove promjene budžetskog suficita iz 2006. godine u očekivani blagi deficit u 2007. i 2008. godini.

Demekas i ministar Vrankić su izrazili bojazan da nefunkcionisanje fiskalne koordinacije u BiH može dovesti do pogoršanja fiskalne stabilnosti i povećanja deficita u narednim godinama, jer postoje tendencije povećanja budžetskih rashoda za plaće i socijalna davanja. Izvršni direktor MMF-a je, zbog toga, izrazio zabrinutost da bi povećana socijalna davanja i plaće mogle u entitetima rezultirati trošenjem značajnijeg iznosa sredstava ostvarenih privatizacijom, što može stvoriti dodatne probleme u budućnosti.

Ministar finansija je i ovom prilikom naglasio potrebu brzog donošenja Zakona o Fiskalnom vijeću BiH.

Ministar Vrankic je izvršnom direktoru MMF-a Demekasu, kojem je ovo bila i oproštajna posjeta, zahvalio na dosadašnjoj uspješnoj saradnji te pomoći koju je pružao BiH, poželivši mu uspješan rad i na novoj dužnosti.

češki premijer Topolanek primio delegaciju Vijeća ministara BiH

Saopćenja ( 20.11.2007 )


 Predsjednik Vlade češke Republike Mirek Topolanek primio je, u Pragu,  delegaciju Vijeća ministara BiH na čelu s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH u ostavci dr. Nikolom  Špirićem. U delegaciji je i zamjenik predsjedavajućeg VM i ministar finansija i trezora  Dragan Vrankić. Delegacije su razgovarale  o mogućnostima saradnje dvije države, posebno na ekonomskom planu.

Premijer Topolanek je izrazio zadovoljstvo zbog   posjeta bh delegacije  češkoj,  konstatirajući  da je bilateralna saradnja na veoma visokom nivou, ali da  postoji prostor za poboljšanje ekonomske saradnje . U tom smislu je naglasio važnost stranih ulaganja.

Špirić i Topolanek su saglasni da je potrebno raditi na formiranju zajedničkih kompanija, koje bi poslovale na trećem tržištu. Predsjedavajući Špirić je kao vrijedne pažnje ocijenio nastupe čeških firmi u BiH, naročito čEZ-a. Podvlačeći važnost razvijanja sajamskih manifestacija, predsjedavajući Špirić je predložio da češka bude zemlja partner na sajmovima u BiH.

češki premijer Topolanek je pozdravio potpisivanje Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između češke i BiH koji su potpisali
 zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora u ostavci Dragan Vrankić i češki ministar financija Miroslav Kalousek. Predsjedavajući Špirić je rekao da postoji mogućnost kreiranja novih bilateralnih sporazuma i napomenuo da će ohrabriti ministarstva da počnu raditi na tome.

češki ministar finansija Miroslav Kalousek rekao je da je još otvorena ponuda iz jula 2006. godine da češki eksperti iz makroekonomske oblasti pomognu Ministarstvo finansija i trezora BiH.
 

U Pragu potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Saopćenja ( 21.11.2007 ) Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak između Bosne i Hercegovine i češke Republike potpisali su 20. novembra ove godine u Pragu zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora u ostavci Dragan Vrankić i češki ministar financija Miroslav Kalousek Ovom prilikom izraženo je obostrano zadovoljstvo potpisivanjem sporazuma te istaknuta njegova važnost za daljnje poboljšanje ekonomske saradnje dviju država.

Ministar Vrankić je, službeno boraveći s visokom bh državnom delegacijom u Pragu, posjetio Ministarstvo finansija češke Republike. S češkim ministrom finansija Kalousekom razmijenjena su mišljenja o političkom i ekonomskom stanju u dvije države a razgovarano je i o tješnjoj saradnji dva ministarstva.

Domaćin je iskazao punu podršku BiH u rješavanju aktuelnih problema kao i spremnost za svaki vid pomoći – od slanja eksperata koji bi prenijeli iskustva, pružili tehničku i drugu pomoć, osobito kod ulaska u evroatlanske integracije i NATO savez, naglasivši kako među ove dvije zemlje postoji dugogodišnje prijateljstvo.

Ministar Kalousek je rekao kako je i sada otvorena ponuda Bosni i Hercegovini, izražena u pismu namjere iz jula 2006. godine, da se pomogne u razvoju makroekonomije, upravljanju državnim dugom i prijenosom znanja pri unaprjeđenju reforme poreznog sistema. češka je također voljna podijeliti s BiH vlastita iskustva o korištenju predpristupnih fondova Evropske unije.

S češke strane pokazano je i veliko interesovanje za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu a u vezi s tim je i istaknuta potreba za potpisivanjem sporazuma o zaštiti stranih investicija.
Govoreno je i o mogućnostima zajedničke saradnje i nastupa na trećem tržištu.

Ministar finansija i trezora Dragan Vrankić razgovarao s predstavnicima UNDP-a

Saopćenja ( 12.11.2007 )

 

 Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora Dragan Vrankić razgovarao je s regionalnom direktoricom UNDP-a za Evropu i CIS zemlje Kori Udovički i rezidentnom predstavnicom UNDP-a u BiH Christine McNab.

Ministar Vrankić je ovom prilikom izrazio zahvalnost UNDP-u i drugim UN agecijama na dosadašnjoj saradnji. Posebno je istakao važnost postojećih projekata za Bosnu i Hercegovinu u oblasti javnih finansija, na uspostavi baze podataka za donacije te na koordiniranju donatorske pomoći.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH McNab je predala ministru Vrankiću izvještaj o harmoniziranom upravljanju gotovinom kao osnov za buduću saradnju u pogledu transfera sredstava za ove agencije.