logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Sastanak sa predstavnicima Udruženja za povrat stare devizne štednje u BiH

Saopćenja ( 21.05.2007 )

„Ovo je prvi put da ne postoji više strana, već samo jedna koja želi riješiti problem stare devizne štednje“, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić u Sarajevu na pres-konferenciji, nakon sastanka sa predstavnicima Udruženja za povrat stare devizne štednje u BiH.

Na sastanku predsjedavajućeg Špirića, te ministra finansija i trezora i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dragana Vrankića sa predstavnicima Udruženja za povrat stare devizne štednje dogovoreno je formiranje zajedničke radne grupe koja će cjelovito razmotriti pitanje stare devizne štednje i ponuditi odgovarajuća rješenja.

-članovi radne grupe bit će predstavnici državnog Ministarstva finansija i trezora, entitetskih ministarstava finansija i Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici Centralne banke BiH i dva predstavnika Udruženja štediša. Ova radna grupa će do kraja juna razmotriti pitanja vezana za staru deviznu štednju i predložiti izmjene Zakona o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje-rekao je predsjedavajući Špirić.
Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić naglasio je da je obostrani cilj vraćanje stare devizne štednje, što je interes njenih vlasnika, ali i države koja na na taj način izmiruje unutrašnji dug. On je rekao da je gotovo sigurno da će doći do skraćivanja roka za izmirenje stare devizne štednje.

Svetozar Nišić u ime Udruženje starih deviznih štediša izrazio je zahvalnost za dosadašnje aktivnosti predsjedavajućeg Vijeća ministara BIH dr. Nikole Špirića u rješavanju ovog problema.
-Želim da vjerujem da ćemo s ovim Vijećem ministara biti partneri u rješavanju višegodišnjeg problema devizne štednje, jer sa dosadašnjim sazivima vlada to nismo uspjeli završiti-istakao je Nišić.

Sastanku su prisustvovali predstavnici entitetskih ministarstava finansija i guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić. 

Ministar Vrankić razgovarao s ambasadorom Republike Italije u BiH

Saopćenja ( 21.05.2007 )

  

Ministar finansija i trezora i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dragan Vrankić primio je u Sarajevu, ambasadora Republike Italije u BiH Allesandra Fallavollitu.

Bilateralna saradnja dviju zemalja ocijenjena je dobrom a prelazak odnosa iz faze humanitarne pomoći Italije u sferu ekonomije - iz trgovinske u fazu investiranja u Bosnu i Hercegovinu, obostrano je pozdravljen.
Ministar Vrankić je govoreći o aktualnom stanju u BiH kazao „kako smo tranzicijska država u procesu reformi i na pragu potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u okviru čega nam je i jedan od ciljeva stvaranje povoljnog ambijenta za ulaganje i ekonomski razvitak.“ U vezi s tim je istakao kako se akceptiranjem uslova iz evropskih naprednih zemalja želi i u Bosni i Hercegovini omogućiti kapitalu, ma odakle dolazi, da fluktuira slobodno. Također je naglasio kako u otvaranju novih radnih mjesta i upošljavanje ljudi svoj interes vidi i BiH.
Talijanski ambasador je konstatovao da prezentacija današnje slike o poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini van njenih granica mora biti snažnija osobito prema potencijalnim investitorima. Kazao je kako i lično, a tako i sa saradnicima iz Ambasade, iz Ekonomskog odjela i Iinstituta za trgovinu, nastoji u svojoj domovini ispravljati krive predodžbe, predstavljajući BiH onakvom kakva i jeste- prihvatljivom i velikom šansom. Dodao je kako bi u kreiranju novog imidža pomoglo što skorije potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te rekao da će Republika Italija i dalje u tom pravcu snažno pružati BiH potporu.
Ministar Vrankić i ambasador Fallavollito su govoreći o bh željeznici i cestovnoj infrastukturi ocijenili da je nužna brza rekonstrukcija.
Razgovarano je i otvorenim pitanjima finansijskog aranžmana: o Sporazumu o konsolidaciji duga, robnom kreditu SME i Talijansko - bosanskom fondu iz 1996. godine te mogućnostima povlačenja nove kreditne linije za BiH.

Delegacija Vijeća ministara BiH s delegacijom MMF-a

Saopćenja ( 14.05.2007 )


 Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić i ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić održali su u Sarajevu radni sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, predvođenom Dimitri Demekasom, izvršnim direktorom MMF-a i rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH Grejemom Slekom.

Predsjedavajući Špirić je predstavio makroekonomske pokazatelje, koji su u prvom kvartalu 2007. godine pokazali ohrabrujuće rezultate planirane projekcije rasta - povećanja GDP-a za šest posto.
On je ukazao i na snažan rast industrijske proizvodnje u 2006. godini, koji je, međutim, neujednačen. U Republici Srpskoj je bio 19,1 posto, a u Federaciji BiH 7,5 posto.
Predsjedavajući Špirić je rekao da je u 2005/2006. godini ostvaren rast zaposlenosti i da će taj trend rasta biti zadržan i u ovoj godini. Međutim, ukazao je na zabrinjavajuću činjenicu da je još uvijek visoka stopa nezaposlenosti u BiH, koja je u 2006. godini iznosila 43,9 posto.
Predsjedavajući Vijeća ministara je konstatovao da je 2006. bila godina povećanog rasta prihoda s obzirom na efekte PDV-a i istakao da je prvi kvartal 2007. godine praćen rastom od 20 posto kada je riječ o ubiranju indirektnih poreza. On je iznio očekivanje da će biti ostvaren rast prihoda i po osnovu direktnih poreza.
„Jedinstveni ekonomski prostor mora biti praćen jedinstvenim prostorom tržišta rada“, naglasio je dr. Špirić.
On je istakao neophodnost donošenja zakona o fiskalnom vijeću.
Govoreći o superviziji bankarskog sektora, on je predložio pojačanu superviziju koja bi se odvijala unutar Centralne banke BiH i podrazumijevala koordinaciju entitetskih supervizija.
Govoreći o servisiranju unutrašnjeg duga, Špirić je istakao da zakonska rješenja koja regulišu oblasti servisiranja unutrašnjeg duga ne smiju ugroziti fiskalnu sigurnost ni entiteta ni države.
Ministar Vrankić je naveo da je uspješno proveden PDV, čime su znatno povećani prihodi, ali da je problem u tome što ti prihodi nisu usmjereni u ono što je nalagala struka.
Šef Misije MMF-a u BiH Dimitri Demekas je zahvalio na detaljnim i sveobuhvatnim izlaganjima činjenica, naglasivši da će u ponedjeljak, nakon dodatnih konsultacija, moći dati preliminarni nalaz situacije u BiH.
On je ukazao da BiH i dalje ima vrlo značajan porast za određene grupe izvoznika i da je zahvaljujući tome tekući račun smanjen ove godine za 11-13 posto, što je po međunarodnim standardima visoko.
„Stvarni deficit je vjerovatno mnogo manji, ali je problem što nemamo stvarne statističke podatke“, kazao je Demekas.
On je naglasio važnost postojanja snažnog sistema za prikupljanje statističkih podataka, ocijenivši da su entitetski statistički zavodi veoma jaki, ali da im nedostaje koordinacija i međusobna saradnja.
Predsjedavajući Vijeća ministara je naglasio da će finalna odluka o pregovorima o stand by aranžmanu sa MMF-om biti donesena nakon dogovora sa predstavnicima svih nivoa vlasti i njihovog usaglašavnja po tom pitanju.
Demekas je istakao da je MMF spreman da nastavi saradnju sa BiH i ukoliko ne bude zaključen stand by aranžman.


Potpisan Sporazum o finansijskoj saradnji između BiH i SR Njemačke

Saopćenja ( 16.05.2007 )

   

Ministar finansija i trezora i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dragan Vrankić i ambasador SR Njemačke u BiH Michćl Schmunk potpisali su u Sarajevu Sporazum između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o finansijskoj saradnji u 2005.godini.

Ovim sporazumom Bosna i Hercegovina dobit će grant od Savezne Republike Njemačke u ukupnom iznosu od 11.500.000 eura, od čega je 7.000.000,00 eura namijenjeno programu energetskog sektora i 4.500.000,00 eura za sanaciju deponije Vihovići-Mostar.

Grant od 7.000.000,00 eura koristit će se u okviru zajedničkog projekta koji finansiraju Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i KfW, a u cilju pospješivanja obnavljajuće energije i energetske efikasnosti, za finansiranje mjera za rehabilitaciju hidroelektrana i za obnovu distribucijske i prijenosne mreže. KfW i SR Njemačka iz ovog Sporazuma finansiraju obnovu Hidroelektrane Rama. Osim toga, Vlada Savezne Republike Njemačke omogućava Bosni i Hercegovini da za taj projekt podigne kredit KfW-a u iznosu do 10 miliona eura pod veoma povoljnim uvjetima.

Grant vrijedna 4.500.000,00 eura za sanaciju deponije Vihovići-Mostar namijenjen je pokrivanju troškova ekološki prihvatljivog izmještanja otpada koji je deponiran u sklopu bivšeg rudnika uglja na novu deponiju i za rekultivizaciju zemljišta iznad rudnika.

Ministar Vrankić, zahvalivši Vladi i građanima SR Njemačke na pružanju stalne podrške BiH, naglasio je kako je dosad iz ovoga programa potpisano sporazuma u vrijednosti od 75 miliona eura, od čega su grantovi 70 do 80 posto. Rekao je i da put u EU nije jednostavan, ali alternative nema, te da BiH treba stvoriti ambijent za privlačenje ino kapitala kako bi riješila nezaposlenost.
Istakao je da reformama koje se provode i projektima, poput današnjeg, zemlja ide tim putem.

-Dobar bilateralni pakt smo danas napravili, jer ovo je konkretno, a tome doprinosi i Bosna i Hercegovina kao efektivan dio projekta. Naša tehnička saradnja, među ostalim, treba stimulirati i vlastitu inicijativu. Energija je vaša šansa i ulaganje u tu oblast je ulaganje u razvoj zemlje i bolju budućnost vaše djece, kazao je njemački ambasador Michćl Schmunk, dodavši da njegova zemlja i dalje ostaje aktivna u pružanju pomoći BiH.

Finansiranje projekata -10. sjednica VMBiH

Saopćenja ( 14.05.2007 )

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika odredi predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Branko Perić.
              


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Dodatka II na Finansijski i projektni sporazum zaključen 3.4.2002. godine – Rehabilitacija vodosnabdijevanja grada Kaknja. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o izmjenama Sporazuma o razvojnom kreditu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj IDA Projekt razvoja i zaštite šuma – dodatno finansiranje. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar Dragan Vrankić.

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva finansija i trezora o realizaciji ugovorenih aktivnosti na izgradnji kompleksa Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, s predloženim zaključkom. Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora da zatraži od Vlade Kantona Sarajevo da realizira radove, odnosno obaveze proistekle iz Ugovora o uređenju gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje ambasade SAD-a u BiH, kako bi Bosna i Hercegovina ispoštovala  odredbe međunarodnog Ugovora koji je potpisala sa SAD-om.