logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

O klirinškom ruskom dugu-VMBiH 25. sjednica

Saopćenja ( 11.10.2007 )

Prihvaćen Protokol s prvog zasjedanja Međuvladine bh-ruske komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Protokol s prvog zasjedanja Međuvladine bosanskohercegovačko-ruske komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH za nosioca aktivnosti na formiranju radne grupe za reguliranje klirinških obaveza bivšeg SSSR-a prema BiH i nereguliranog dijela duga BiH za isporuku ruskog gasa u periodu 1991-1995.
Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da, za sljedeću sjednicu Vijeća ministara BiH, predloži institucije koje će imenovati članove radne grupe.
Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za nosioca aktivnosti na formiranju radne grupe za trgovinsku-ekonomsku saradnju, s tim da za narednu sjednicu Vijeća ministara ovo ministarstvo predloži institucije koje će imenovati članove radne grupe. 

Zamjenik ministra Fuad Kasumović s grčkom delegacijom

Saopćenja ( 10.10.2007 )Zamjenik ministra finansija i trezora BiH i nacionalni koordinator za HiPERB-a (Grčka pomoć zemljama zapadnog Balkana) program za BiH Fuad Kasumović razgovarao je u Sarajevu s visokom delegacijom Republike Grčke koju je predvodio generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova za međunarodnu ekonomsku saradnju Theodoros Skylakakis o projektu obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva u okviru HiPERB-a, aplikaciji za rekonstrukciju bolnice u Kasindolu i ulaganju u privatna proizvodna preduzeća.

Na obostrano zadovoljstvo konstatirano je da je uspješno završen projekt Zgrade prijateljstva. Zamjenik ministra finansija i trezora Kasumović istakao je kako je u vremenskom pogledu projekt završen za vrlo kratko vrijeme i da u finansijskom dijelu angažirana sredstva nisu prekoračena što je za ovakvu vrstu projekata neuobičajeno. Rečeno je da je ukupno u projekt angažirano 16.229.825,39 eura

Govoreći o rekonstrukciji kasindolske bolnice grčka delegacija upoznalo je zamjenika ministra finansija i trezora Kasumovića kako će i taj projekt, s obzirom na potrebu brze realizacije bolničkih kapaciteta, biti uskoro odobren.

U razgovoru o ekonomskoj saradnji dviju država, s akcentom na potrebu jačeg razvoja BiH, dogovoreno je kako treba usaglasiti određene oblasti u koje će se vršiti ulaganje. Privatna proizvodna ulaganja (20% u iznosu od ukupnih sredstava predviđenih Sporazumom) također, trebaju biti realizirana što prije, te je navedeno da će se u okviru Privredne/Gospodarske komore BiH organizirati Poslovni forum u proljeće 2008. godine. Kasumović je rekao kako bi kao pomoć ekonomskom razvoju BiH bila važna implementacija projekata predviđenih Sporazumom u privatna proizvodna ulaganja u iznosu od oko četiri miliona eura.

Pored zamjenika ministra finansija i trezora Fuada Kasumovića i generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova Grčke za međunarodnu ekonomsku saradnju Skylakakisa sastanku su prisustvovali zamjenik generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova Grčke za međunarodnu ekonomsku saradnju Nikolaos Tachiaos, ataše za ekonomska pitanja Georgia Valentza, ambasadorica Grčke u BiH Constantina Mavroskelidou i savjetnik za ekonomska i poslovna pitanja u Ambasadi Grčke u Sarajevu Georgios Mermigis.

Ministar Vrankić razgovarao s ambasadorom Mađarske

Saopćenja ( 26.09.2007 )

Osvrt na nedavnu službenu posjetu visoke bh. delegacije Budimpešti, nastavak saradnje dviju država a u tom pravcu preduzimanje daljnjih aktivnosti i operacionalizacija dogovorenog, bili su glavna tema razgovora zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministra finansija i trezora Dragana Vrankića i ambasadora Republike Mađarske u BiH Imre Varge.

Zajednički su, prilikom susreta u Sarajevu, ministar Vrankić i ambasador Varga, razgovarajući o aktualnom stanju u BiH, istakli važnost i potrebu potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom a u vezi s tim i završetak neophodnih reformskih pocesa .
Ambasador Varga rekao je kako Mađarska, kao prijateljska zemlja, Bosni i Hercegovini stoji na dispoziciji u daljnjem tranzicijskom procesu koji se provodi radi brže integracije u evroatlantske tokove.
Bilateralne odnose dviju zemalja sagovornici su ocijenili dobrim pri tome naglasivši kako treba nastaviti jačanje i intenziviranje saradnje posebno u oblasti privrede. U vezi s tim kazano je da će izvršne vlasti u cilju otklanjanja administrativnih zapreka kreirati potrebne sporazume, a na obostranu korist.

Vijeće ministara podržalo kampanju Zagrljaj podrške

Saopćenja ( 27.09.2007 )

Vijeće ministara BiH prihvatilo je podršku kampanji "Zagrljaj podrške", koju je pokrenula Asocijacija devet udruženja za brigu o pacijentima oboljelim od tumora dojke u BiH. U znak podrške, tokom oktobra u javnim nastupima, članovi Vijeća ministara na reverima nosit će ružičastu vrpcu, koje su im, prije početka 24. sjednice u Sarajevu, uručile aktivistice Asocijacije.

 Nastaviti pregovore s EBRD-om

Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj. Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora za provođenje daljnjih aktivnosti.

Odluka o načinu formiranja stručnih komisija i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u komisijama i drugim tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o načinu formiranja stručnih komisija i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u komisijama i drugim tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predlagač ove odluke je Ministarstvo finansija i trezora. Zaključeno je da Vijeće ministara BiH nakon tri mjeseca izvrši analiza primjene i učinaka ove odluke.

Prethodna Odluka je  stavljena van snage    Zaključkom na 16. sjednici,(održanoj  05.07.2007. godine, a za  pripremu nove zaduženi su      Ministarstvo finansija i trezora u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova, Ministarstvom pravde i Uredom za zakonodavstvo.

Predloženom odlukom definiraju se pojmovi stručnih komisija i drugih radnih tijela, sadržaj akta o  njihovu imenovanju i propisuje obaveza objavljivanja akta o imenovanju u "Službenom glasniku BiH".    Utvrđuju se maksimalno moguće naknade za članove komisija, odnosno drugih radnih tijela,  ovisno od toga koji stepen složenosti i obim  poslova obavlja predložena komisija..Utvrđuje se način obračuna visine pojedinačnih naknada, a posebice propisuje da je isplata naknada moguća nakon završetka zadatka i prihvaćanja izvješća o radu povjerenstva.

Limitiran je maksimalni godišnji iznos primanja jedne osobe za rad u komisijama u visini  ukupne godišnje prosječne plaće u Bosni i Hercegovini. Kao osnovni obračunski kriterij za utvrđivanje visine ukupnih  naknada utvrđuje prosječna neto plaća u BiH za prethodnu kalendarsku godinu prema podacima koje objavljuje Agencija za statistiku BiH.

Ovom odlukom je predviđena obaveza svih budžetskih korisnika da 15 dana nakon usvajanja   dostave  spiskove  postojećih komisija  i radnih tijela i izvrše pripremu akata o njihovom imenovanju u skladu s  uvjetima propisanim u ovoj odluci. Nakon toga   Vijeće ministara će donijeti odluke o njihovu eventualnom ponovnom imenovanju.

 O  saglasnosti Raiffeisen Bank dd. BiH za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Evrope

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, razmotrilo je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Raiffeisen Bank dd. Bosna i Hercegovina za kreditno zaduženje kod Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje investicija preduzetih od strane bosanskohercegovačkih općina i privatnih i javnih preduzeća koji pružaju javne usluge. Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora da dostavi podrobnije informacije, kako bi se Vijeće ministara moglo izjasniti o ovom zaključku.

Razmatrana nova strategija Svjetske banke za BiH

Saopćenja ( 25.09.2007 )


 U Sarajevu je danas održana    33. sjednica Koordinaconog odbora za ekonomski razvoj i evropske integracije na kojoj je razmatrana nova strategija Svjetske banke  za Bosnu I Hercegovinu. .

Na sjednici Koordinacionog odbora sudjelovali su predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg VM i ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Slobodan Puhalac, federalni premijer Nedžad Branković, ministri finansija RS i FBiH Aleksandar Džombić i Vjekoslav Bevanda, direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić i gradonačelnik Brčko Distrikta Mirsad đapo te  direktorica Svjetske banke za BiH i koordinator za jugoistočnu Evropu Orsalia Kalancopoulos.

“ Ovo je  po prvi put da Bosna I Hercegovina ima jedinstvenu platformu u odnosima između BiH i Svjetske banke (WB).Usaglasili smo oblasti koje će finansijski kreditima podržati Svjetska banka, a to su infrastrukturni projekti - transport, energetika, pružanje komunalnih usluga, poljoprivreda, stvaranje ambijenta za zapošljavanje“, izjavio je predsjedavajući Nikola Špirić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Utvrđivanje jedinstvenog stava, prema riječima predsjedavajućeg Špirića, veoma je važno pred godišnju skupštinu Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (IMF) koji će se održati narednog mjeseca, kada će se utvrditi novi portfolio Svjetske banke u BiH.

Predsjedavajući Špirić dodao je da su se učesnici sastanka složili da je potrebno povećati nove investicije u BiH i pojednostaviti proceduru zaključivanja ugovora o novim zajmovima.

„Složili smo se da je došlo vrijeme da BiH iz IDA uslova pređe na zaključivanje ugovora pod EBRD uslovima.To nosi jasnu poruku da smo reformama unutar BiH ušli u novu fazu koja Bosnu i Hercegovinu čini partnerom Svjetskoj banci“, rekao je predsjedavajući Nikola Špirić dodavši da je po prvi put Brčko distrikt BiH iz statusa posmatrača dobio aktivnu ulogu na sastanku i kandidirao svoje prioritetne projekte.

Istakao je da je Koordinacioni odbor za ekonomski razvoj i EU integracije razmatrao prijedlog radnog materijala za pripremu razvojnih dokumenta u BiH i to razvojne strategije BiH za period 2008-2013 godina i strategije socijalne uključenosti.

-Dogovorili smo da se u izradi ovih strategija koristi susretno planiranje, dakle da koristimo istu metodologiju koju koriste entiteti koji su u fazi izrade strategija, kako bismo došli do zajedničkog cilja, odnosno zajedničke razvojne strategije. Pripremne aktivnosti za izradu razvojne strategije trebale bi se završiti do kraja ove godine-rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić i naglasio da su se učesnici sastanka dogovorili da se formira savjet za izradu strategije, koje će činiti 10 eksperata u ovoj oblasti od kojih će po tri imenovati Vijeće ministara, vlade entiteta, a jednog člana Brčko distrikt BiH.