logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Ministar Vrankić s ambasadorima Bjelorusije i Alžira

Saopćenja ( 19.06.2007 )

   
Ministar finansija i trezora i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dragan Vrankić razgovarao je u Sarajevu, u odvojenim susretima, s nerezidentnim ambasadorima za BiH -  iz Bjelorusije Vladimirom Mackijevičem (na fotografij) i Alžira Rašidom Marifom.

Tema razgovora bili su međusobni bilateralni odnosi država s posebnim akcentom na unapređenje saradnje u ekonomskoj oblasti i finansijskom sektoru.

Tranzicijska iskustva Bosne i Hercegovine u privredi, osobito u procesima privatizacije, bankarstva, te razvoj i funkcioniranje slobodnog tržišta zanimali su goste, kao i mogućnosti bolje, obostrane, prezentacije, a u cilju otvaranja prostora za nova poslovanja.

Ukazana je potreba na potpisivanje sporazuma BiH i Bjelorusije odnosno Alžira, te je naglašeno kako u Minsku državne delegacije vode pregovore oko sklapanja sporazuma o dvostrukom oporezivanju.

Zamjenik ministra Fuad Kasumović primio grupu slovenskih novinara

Saopćenja 13.06.2007.

 

 

 Zamjenik ministra financija i trezora  BiH  Fuad Kasumović primio je danas  grupu slovenskih novinara koji prate gospodarstvo a koji su boravili u jednodnevnom posjetu Sarajevu.  

 Kasumović  je održao brifing s novinarima  koje je među ostalim pitanjima  zanimala  makroekonomska  i fiskalna situacija u Bosni i Hercegovini.

 Zamjenik ministra  je kazao kako je   bilateralna i gospodarska suradnja  dviju država iznimno dobra ali da je  i dalje otvoreno pitanje  stare devizne štednje  Ljubljanske banke. Zahvalivši   novinarima  na zanimanju za BiH  Kasumović ih je pozvao  da  pomognu u  rješavanju i ovoga problema te podtaknu  gospodarstvenike  Slovenije da    nastave  i dalje ulagati  u Bosnu i Hercegovinu.

 Na susretu s novinarima  bila je i pomoćnik ministra financija i trezora Zakira Muratović, voditelj Sektora za  planiranje i upravljanje vanjskog duga BiH.

Bh delegacija na godišnjem skupu MMF-a i WB u Moldovi

Saopćenja ( 11.06.2007 )

 

Ministar finansija i trezora i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Dragan Vrankić, sa saradnicima i predstavnikom Centralne banke BiH, učestvovala je u Chisinau (Kišnjevu) – Republika Moldova, na redovnom godišnjem okupljanju Holandske konstituence, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (WB)

Teme skupa bile su odnosi izmeđju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke sa zemaljama članicama - pojedinačno i sveukupno, s posebnim akcentom na izazove u implementaciji reformi s osvrtom na strukturalni aspekt reformi uključujući posebno socijalne aspekte. Govoreno je i o javno-privatnom partnerstvu (PPI) te načinu i mogućnostima kako pristupa finansiranju tako i finansiranja sa stanovišta vlada.
Delegacija BiH tokom dvodnevnog rada Nizozemske konstituence održala je i niz bilateralnih sastanaka. Ministar Vrankić se, u odvojenim susretima, sastao s ministrom finansija Vlade Kraljevine Nizozemske Bosom Wouterom te s izvršnim direktorima MMF-a i Svjetske banke Ageom Bakkerom i Hermanom Wijffelsom.
Ministri finansija Vrankić i Wouter razgovarali su o pomoći Nizozemske vlade našoj zemlji za izgradnju infrastrukturnih objekata u BiH - bolnice u Tuzli i Mostaru, kao i mogućoj tehničkoj pomoći za provodjenje fiskalne reforme. Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i zaključeno kako će zvaničnici Nizozemske i dalje zastupati interese Bosne i Hercegovine u Nizozemskoj konstituenci u Međunarodnom monetarnom fondu i Svjetskoj banci
Tokom sastanka s izvršnim direktorom MMF-a Bakkerom, koji je odnedavno na toj dužnosti, ministar Vrankić je naglasio da postoji visoki stepen saglasnosti u vezi sa zaključcima Izvještaja urađenog tojekom posljednje posjete (od 15.do 23. maja 2007.) predstavnika MMF-a BiH. Razgovarajući o svim otvorenim pitanjima iznova je potcrtana potreba uspostave Fiskalnoga vijeća BiH, bankarske supervizije na državnom nivou, konačno rješavanje pitanja unutrašnjeg duga u cilju održavanja fiskalne stabilnosti i otklanjanja mogućih rizika vezanih uz sve navedeno. Govoreći o načinima buduće saradnje izmedju MMF-a i BiH i nastavka tehničke pomoći, Vrankić je pozvao izvršnog direktora Bakkera da posjeti Bosnu i Hercegovinu i lično se upozna sa stvarnim stanjem i potrebama kako bi mogao zastupati interese naše države u toj važnoj finansijskoj instituciji. Ministar Vrankić je i ovom prilikom istakao posvećenost BiH evropskom putu te ukazao na potrebu koordinacije aktivnosti MMF-a i Europske komisije.
S
izvršnim direktorom SB (WB) Hermanom Wijffelsom ministar Vrankić je razgovarao o potrebi izrade Strategije pomoći za BiH, na čemu se dosad nije dovoljno radilo a postojeća se, kazano je, završava 2007. godine. Bilo je riječi i o potrebi nastavka postojećih projekata za sprječavanje ptičje gripe, projektu razvoja poljoprivrede, razvoju sektora obrazovanja. Vijffels je istakao potrebu nastavka saradnje SB i zemalja u tranziciji te najavio skorašnju posjetu Bosni i Hercegovini.

Vijeća ministara BiH sa izvršnim direktorom Svjetske banke

Saopćenja ( 12.06.2007 )O dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekata WB kao i o saradnji na novim projektima sa izvršnim dirеktоrom Svјеtskе bаnkе (WB) Hеrmаnom Vајfеlsom (Wajffels) razgovarano je danas   u Sarajevu u Vijeću ministara. Sa predsjedavajućim dr. Nikolom Špirićem  sastanku su prisustvovali   zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara  I ministar finansija I trezora Dragan Vrankić, ministar civilnih poslova Sredoje Nović, ministar vanjske trgovine i ekonomnskih odnosa Slobodan Puhalac, ministar komunikacija i prometa dr. Božo Ljubić i zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić.

"Ovo je bila prilika da iznesemo pozitivna iskustva u vezi sa projektima WB, koja je sa 2,5 milijardi USD finansirala 50 različitih projekata u BiH, i da zamolimo izvršnog direktora, koji zastupa interese BiH, da Svjetska banka i dalje bude uključena u razvojne projekte značajne za Bosnu I Hercegovinu", rekao je predsjedavajući Špirić na press konferenciji nakon sastanka sa direktorom Vajfelsom.
"Kazao sam izvršnom direktoru da će u najskorije moguće vrijeme dobiti osvrt iz BiH o tome koji su prioritetni projekti za koje mislimo da bi finansijski izvori WB bili od vitalnog značaja za njihovu realizaciju. Projekti koji zahtijevaju pažnju BiH, ali i WB su, prije svega, infrastrukturni, energetski, te projekti iz oblasti obrazovanja, socijalno-sigurnosnog sistema, korporativnog upravljanja i restruktuiranja. Kada budemo imali usaglašeno koji su to projekti, o tome ćemo informisati izvršnog direktora WB", dodao je Špirić.

Na sastanku se govorilo i o Koridoru Vc, kao ključnom razvojnom projektu za BiH, te o popisu stanovništva, a konstatovano je da bi 2011. trebala biti ciljna godina za realizaciju ovog projekta.
Vajfels, koji predstavlja 13 država u Odboru direktora WB, među kojima je i BiH, je naglasio da je za njega jako bitno posjetiti te zemlje, kako bi se upoznao sa specifičnostima situacija u njima.
"Sagledavajući situaciju u BiH prvenstveno želim reći da je stopa ekonomskog razvoja, po međunarodnim kriterijima, zadovoljavajuća, jer iznosi oko šest odsto godišnje. Istovremeno, vidim i neke prepreke za ekonomski razvoj, koje dijelom potiču od prilično teške političke situacije u zemlji. Iako je nivo ekonomskog rasta pozitivan, puni potencijal ove zemlje se ne iskorištava", istakao je Vajfels.
Prema njegovim riječima, uz adekvatne institucijalne i ekonomske reforme, može se očekivati da nivo rasta bude znatno veći.
"WB podržava napore vezane za promjenu i ubrzanje politika i kretanje u pravcu ekonomskog rasta. Mi smo u procesu pripreme nove strategije pomoći za BiH i ona će predstavljati okvir saradnje između WB i domaćih vlasti u naredne četiri godine", kazao je Vajfels, I dodao da će WB i ubuduće nastaviti da pruža pomoć ljudima u BiH.

VM usvojilo informaciju o stanju vanjske zaduženosti BiH-13.sjednica

Saopćenja ( 07.06.2007 )

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici, kojom je predsjedavao predsjedavajući dr. Nikola Špirić, utvrdilo je Prijedlog zakona o internoj reviziji institucija BiH. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora uputit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj proceduri.  

Usvojena Informacija o stanju vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine sa 31.12.2006

Vijeće ministara usvojilo Informaciju o stanju vanjske zaduženosti Bosne i Hercegovine sa 31.12.2006. godine, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora.

Vanjsko zaduženje Bosne i Hercegovine s 2006. godinom iznosi 3.979.402.901 KM.  Od navedenog duga na Federaciju BiH je alocirano 2.549.230.466 KM, Republiku Srpsku 1.429.404.029 KM, a Brčko Distrikt BiH 768.406 KM.

Odnos vanjskog duga u BDP s oko 23 posto svrstava Bosnu i Hercegovinu u kategoriju umjereno zaduženih zemalja. Istovremeno, servisiranje vanjskog duga prema izvozu s oko 3,7 posto i dalje ukazuje na prilično stabilno stanje u kapacitetu otplate duga. Iako se ovi podaci mogu smatrati prihvatljivim, stav je da je i dalje potrebna selekcija pri budućem zaduživanju.

Bosna i Hercegovina najveću zaduženost bilježi prema Svjetskoj banci (WB). Taj dug iznosi više od polovine ukupnog stanja zaduženosti na dan 31. prosinac 2006. godine, odnosno 53,99 posto ukupnog bh. vanjskog duga.

U 2006. je isplaćeno  na ime vanjskog duga 269,55 milijuna KM, od čega na glavnicu 169,97 mlijuna KM, a na otplatu kamata, servisnih troškova i bankarskih provizija 99,58 milijuna KM.

Prema kreditorima najviše je isplaćeno Svjetskoj banci (IBRD, IDA) i to 90,97 milijuna KM, MMF-u 73,61 milijuna, Europskoj banci za obnovu i razvoj 32,46 milijuna, Pariškom klubu 24,06 milijuna, Europskoj investicijskoj banci 19,62 milijuna, Londonskom klubu 14,19 milijuna, Eurofimi 7,89 milijuna, a ostalim kreditorima isplaćeno je 6,75 milijuna KM.                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vijeće ministara upoznalo se sa Zahtjevom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za davanje mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, čiji je predlagač poslanik, Azra Hadžiahmetović. Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora da u roku do 30 dana pripremi mišljenja i dostavi ga na razmatranje Vijeću ministara BiH.    

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između Bosne iHercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj IDA za Projekat poljoprivrede i ruralnog razvoja. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić Data je saglasnost ambasadorici BiH u SAD-u Biseri Turković za potpisivanje Preporuke statutarnom komitetu u vezi Projekta poljoprivrede i ruralnog razvoja -Dodatno financiranje.

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj IDA za Projekat pripremljenosti za avijarnu influencu. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić. Data je saglasnost ambasadorici BiH u SAD-u Biseri Turković za potpisivanje Preporuke statutarnom komitetu u vezi sa Projektom pripremljenosti za avijarnu influencu -Dodatno financiranje.
Vijeće ministara prihvatilo Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora