logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Potpisan Sporazum između BiH i Švedske vezano za program reforme javne uprave (PAR) 2008-2010

Saopćenja ( 14.01.2008 )

 Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH iministar finansija i trezora Dragan Vrankić i ambassador Kraljevine Švedske u BiH Lars- Erik Wingren potpisali su, u Sarajevu, Sporazum između Bosne i Hercegovine i Švedske vezano za program reforme javne uprave (PAR) 2008-2010. Sporazum je podrška Švedske našoj zemlji u implementaciji reforme javne uprave i njime se osigurava finansijski doprinos u iznosu 15.000.000 SEC (1,5 milion eura ) za razdoblje 01.01.2008. do 31.12.2009.godine.

Navedena sredstva će se udružiti sa sredstvima drugih donantora potpisnica Memoranduma na računu koji će Ministarstvo finansija i trezora otvoriti u Cenralnoj banci BiH. Korištenje sredstava fonda za reformu javne uprave (PARF) nadgledat će Upravni odbor, predstavljen od predstavnika vlada i donatora potpisnica Memoranduma.
Vlade Nizozemske, Švedske, Velike Britanije i Evropske komisije su potpisale Memorandum o razumijevanju s Vijećem ministara Bosne i Hercegovine,vladama entiteta i Brčko Distrikta o uspostavi fonda za reformu javne uprave (PARF) koji čini sastavni dio Sporazuma. 

-Danas smo potpisali  prvi sporazum sa jednom zemljom  donatorom iz ovoga  fonda..Zahvalni smo Švedskoj  na razumijevanju tim prije jer  ovo nije prvi projekat i prva pomoć koja dolazi iz navedene države. Današnji sporazum smatram   krupnim  korakom u reformi javne uprave u Bosni I Hercegovini s  kojim trebamo nastaviti", rekao je Vrankić.

Kako je istakao ambasador Wigren, svrha reforme javne uprave u BiH je da se ona učini sposobnom, transparentnom i efikasnom i za to je ona prioritet i za BiH i za međunarodnu zajednicu. Naglasio je da će Norveška, Švedska, Ujedinjeno kraljevstvo i Evropska komisija podržati Fond sa 1,5 miliona eura po donatoru.

-Podrška Švedske će biti regulisana današnjim Sporazumom. Put BiH ka evropskim integracijama biće lakši uz uspješno sprovođenje reforme javne uprave", kazao je Wigren, dodajući da je podrška reformi javne uprave zapravo podrška na putu evropskih integracija.

Potpisivanju sporazuma je prisustvovaoi direktor SIDA-e za Bosnu i Hercegovinu Anders Hedlund.

VM-Donijeti mjere za ublažavanje cjenovnog udara-33.sjednica

Saopćenja ( 10.01.2008 )

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o robnoj razmjeni Bosne i Hercegovine, koja će se uputiti Komisiji za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma i Komisiji za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, u saradnji s Upravnim odborom Uprave za indirektno oporezivanje i predstavnicima Evropske komisije u BiH, najkasnije do 15 februara ove godine Vijeću ministara BiH predlože mjere iz nadležnosti Vijeća ministara, kojima bi se ublažio cjenovni udar na najsiromašnije kategorije stanovništva u BiH.
Za nosioca aktivnosti zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Utvrđen Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o finansiranju između BiH i FBiH i Evropske investicione banke za Projekt vodovoda i kanalizacije u FBiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za Projekt vodovoda i kanalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar finansija i trezora Dragan Vrankić.
Ugovor se odnosi na veoma povoljan kredit, vrijedan 60 miliona eura, s rokom otplate od 25 godina uz šest godina greis perioda. Ovim kreditom finansirat će se projekt poboljšanja službe vodovoda i javnog zdravlja smanjenjem zagađenja voda u Federaciji BiH, na koju je i alociran ovaj kredit.

Informacija o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburgu

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburgu u slučaju App no. 41183/02 pred Evropskim sudom za ljudska prava Jeličić v. Bosna i Hercegovina u pogledu generalnih/opštih mjera.
Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da, kao koordinator izrade akcionog plana za otklanjanje problema neizvršenih presuda stare devizne štednje, do 31. marta 2008. godine podnese Vijeću ministara BiH na razmatranje prijedlog akcionog plana.
Nakon usvajanja ovog akcionog plana, Vijeće ministara BiH dostavit će ovaj dokument Uredu zastupnika/agenta VM radi njegove prezentacije Komitetu ministara Vijeća Evrope.

 

VM o Nacrtu budžeta za 2008.-30.sjednica

Saopćenja ( 12.12.2007 )

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici u Sarajevu kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća ministara BiH u ostavci dr.Nikola Špirić, utvrdilo je Nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu. Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Nacrt zakona o budžetu Predsjedništvu BiH, koje je i ovlašteni predlagač prema Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ukupno projecirani budžet za 2008. godinu, prema Nacrtu zakona, iznosi 1.191.357.560 KM od čega je za financiranje institucija BiH predviđeno 929.426.842 KM a za financiranje vanjskog duga BiH 261.930.718 KM. Predloženi budžet veći je za 177.648.099 ili 18 posto u odnosu na 2007. godinu.
Projekcije rashoda budžeta po budžetskim korisnicima značajno su smanjene u odnosu na zahtjeve koji su iznosili 1.024.874.000 KM, Naime, ukupan nivo rashoda jednaka je projeciranim prihodima.
Osnovni razlozi porasta budžeta institucija BiH za 2008. godinu u odnosu na prethodnu su polazišta sadržana u Dokumentu okvirnoga budžeta 2008. do 2010. a to je davanje prioriteta izgradnji i jačanju državnih funkcija vezanih za ispunjenje uvjeta za euroatlantske integracije.

Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I-IX 2007. godine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I-IX 2007. godine. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će ovaj izvještaj Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.
Ukupno ostvareni prihodi Institucija BiH u periodu 01.01.2007.-30.09.2007. godine iznose 582.488.496 KM ili 78% u odnosu na prihode planirane u Budžetu. Ukupni rashodi budžeta institucija BiH za ovaj period iznose 498.230.898 KM ili 63% u odnosu na planirane rashode u Budžetu.
Dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga u prvih devet mjeseci 2007. godine isplaćene su u ukupnom iznosu od 172.985.741,62 KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 102,98 miliona KM ili 59,53%, a na otplatu kamata, servisnih i drugih troškova, te bankarskih provizija 70,01 miliona KM ili 40,47%.

Utvrđen Prijedlog  osnova za zaključivanje Sporazuma o zajmu, finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i BiH i FBiH i Elektroprivrede HZHB   za obnovu Hidroelektrane Rama

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedloga osnova za zaključivanje Sporazuma o zajmu, finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede HZHB za 17.000.000 EUR-a za obnovu Hidroelektrane Rama.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH, a za potpisnika predložen je ministar finansija i trezora Dragan Vrankić.
 
Utvrđen   Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o kreditu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta rekonstrukcije željeznica- dionica I Sarajevo-Bradina

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora o kreditu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta rekonstrukcije željeznica- dionica I Sarajevo-Bradina.

Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

 Kredit vrijedan 12 miliona američkih dolara s rokom otplate od 20 godina, uključujući grejs period od pet godina i kamatu 3,5 posto s naknadom za servisiranja kredita od jedan posto, iskoristit će se za obnovu 40.947 km glavne željezničke trase Sarajevo-Bradina

Usvojena  Iinformacija Ministarstva finansija i trezora o primjeni Odluke o načinu formiranja stručnih komisija i drugih radnih tijela i utvrđivanja kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u komisijama i drugim radnim tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju Ministarstva finansija i trezora o primjeni Odluke o načinu formiranja stručnih komisija i drugih radnih tijela i utvrđivanja kriterija za novčane naknade osobama angažiranim u komisijama i drugim radnim tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Radi dosljednje primjene ove odluke kojoj je osnovni cilj racionalizacija u trošenju javnih sredstava i maksimalno poštivanje principa transparentnosti raspolaganja javnim sredstvima, Vijeće ministara donijelo je sljedeće zaključke:
Zadužena su ministarstva i drugi budžetski korisnici da Ministarstvu finansija i trezora BiH hitno dostave informacije o broju komisija i naknadama za njihove članove s prijedlogom za njihov daljnji status. Ministarstvo finansija i trezora na bazi ovih informacija pripremit će i Vijeću ministara na razmatranje dostaviti objedinjenu informaciju, kako bi se do kraja 2007. godine cjelovito uredilo pitanje rada ovih komisija u skladu s Odlukom o načinu formiranja stručnih komisija i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade licima angažovanim u komisijama i drugim radnim tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara.
Vijeće ministara insistira na dosljednoj primjeni Odluke o načinu formiranja stručnih komisija i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade licima angažovanim u komisijama i drugim radnim tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara u dijelu koji regulira pravo na naknadu, posebno teksta kojim se definira da se pravo na naknadu može utvrditi samo ukoliko se obavlja zadatak u svojstvu eksperta za pojedinu oblast, kao i dijelu Odluke kojim je propisana obavezna objava akta o formiranju komisije u Službenom glasniku, odnosno stavu 3. člana 3. Odluke kojim je utvrđeno da se za rad u komisijama ili tijelima koji se obavlja u toku radnog vremena ne mogu isplaćivati naknade.
Ministarstva i budžetski korisnici koji su resorno zaduženi za predlaganje naknada za komisije, upravna, nadzorna i druga tijela, čije je formiranje utvrđeno zakonom, odnosno na koje se primjenjuje stav 1.a člana 2. Odluke o načinu formiranja stručnih komisija i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade licima angažovanim u komsijama i drugim radnim tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara BiH, dužna su dostaviti Vijeću ministara na razmatranje prijedlog odluke kojima se utvrđuju naknade, prema procedurama utvrđenim Poslovnikom o radu Vijeća ministara BiH.
Za obavljanje poslova interresorske koordinacije ne može se isplaćivati naknada, osim naknade za troškove službenog putovanja u skladu s aktom koji reguliše pravo na naknadu za troškove službenog putovanja, ako se sastanci radnih grupa i koordinacijskih tijela obavljaju van mjesta rada osoba koji su imenovani u sastav koordinacijskih tijela.
Naknada za rad u komisijama nije pravilo nego izuzetak i to u slučajevima kada je potrebno uraditi ekspertski posao sa jasnim jednokratnim zadatkom i rokom završetka i kada postojeći kapaciteti u okviru nadležnog budžetskog korisnika nisu dovoljni za kvalitetno izvršavanje zadatka, s tim da u svakom slučaju odobravanje naknade vrši Vijeće ministara uz prethodno mišljenje Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora u skladu s Poslovnikom o radu Vijeća ministara.
Afirmišući zakonitost trošenja sredstava Vijeće ministara BiH sugerira da, ukoliko potreba posla zahtijeva značajniji obim dodatnog angažovanja članova komisija i drugih radnih tijela, rukovodilac budžetskog korisnika može koristiti zakonska ovlaštenja i mogućnosti stimuliranja za dodatno angažovanje u skladu s internim aktima zasnovanim na Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2007. godinu.


 

VM-Odluka o privremenom finansiranju-32.sjednica

Saopćenja ( 27.12.2007 )

Vijeće ministara BiH na sjednici u Sarajevu, kojom je predsjedavao dr. Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH u ostavci, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora  donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar-mart 2008. godine. Prema ovoj odluci privremeno finansiranje institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prva tri mjeseca naredne godine utvrđuje se do iznosa ukupno utrošenih sredstava Budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH prema tromjesečnom prosjeku za 2007. fiskalnu godinu. Odluka je donijeta uslovno i neće stupiti na snagu ukoliko Parlamentarna skupština BiH do kraja decembra donese zakon o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu.  

Utvrđen  Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između BiH i Bank Austria Creditanstalt AG. za finansiranje projekta rekonstruiranja i proširenja vodenog sistema u općini Posušje.

Vijeće ministara BiH je  utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine zastupane po Ministarstvu finansija i trezora i Bank Austria Creditanstalt AG. za finansiranje projekta rekonstruiranja i proširenja vodenog sistema u općini Posušje. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar Dragan Vrankić.

Iznos kredita je 2.498.887,26 eura s rokom otplate od 13,5 godina uključujući greis period od 7,5 godina. Riječ je o iznimno povoljnom kreditu s niskim servisnim troškovima. Sporazum o kreditu proizlazi iz Okvirnog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji, koji je potpisan 30. marta 2006. godine.

Odluka o načinu držanja sredstava na escrow računu u Centralnoj banci BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o načinu držanja sredstava na escrow računu u Centralnoj banci BiH, koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora. Ovom odlukom sredstva na escrow računu u iznosu od 36.879.484,20 američkih dolara, koja su Bosni i Hercegovini pripala po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije, oročit će se do 7.04. 2008. godine na način koji će omogućiti najveći prinos po osnovu kamata. Praktično je, slijedom dosadašnje prakse, za tri mjeseca produženo oročavanje ovih sredstava 

Parafiran Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Albanije

Saopćenja ( 12.12.2007 )

  

Zamjenik ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović i zamjenik ministra finansija Republike Albanije Florion Mima parafirali su u Tirani Sporazum izmedju Bosne i Hercegovine i Republike Albanije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu te sprečavanju fiskalne evazije. Ovim sporazumom se stvaraju povoljniji uslovi u poslovnom okruženju za investitore iz obje zemlje, te samim tim i unapređenje privrednih odnosa.