logosrbdeachrvdeacbosact

Vijesti

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

VM o zakupninama poslovnih prostora za rad institucija BiH-21.sjednica

Saopćenja ( 06.09.2007 )

Vijeće ministara BiH na 21. sjednici, kojom je u Sarajevu predsjedavao dr. Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara usvojilo je informaciju Ministarstva finansija i trezora o troškovima zakupnine poslovnih prostora za rad institucija BiH i Plan za racionalizaciju i smanjenje troškova zakupnine poslovnih prostora za rad institucija BiH. Ovu informaciju Vijeće ministara BiH dostavit će na razmatranje Parlamentarnoj skupštini BiH, kako bi se razmatrala zajedno s Izvještajem o izvršenju budžeta i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu.

Zadužena su nadležna ministarstva i ostali korisnici budžeta institucija BiH da, u tačno preciziranim rokovima, provedu plan racionalizacije i smanjenja troškova zakupnina poslovnih prostora.
Vijeće ministara BiH je izrazilo spremnost da prihvati prijedloge institucija BiH, koje ostvaruju višak prihoda za izgradnju infrastrukturnih objekata za njihov i smještaj drugih institucija Bosne i Hercegovine.

VM usvojilo izvještaj o izvršenju polugodišnjeg budžeta-20.sjednica

Saopćenja ( 30.08.2007 )


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu kojom je predsjedavao dr. Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH utvrdilo je izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I-VI 2007. godine. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, uputit će ovaj izvještaj Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Izvršenje Budžeta bilo je u skladu sa zakonom, a ukupno ostvareni prihodi za finansiranje institucija BiH u prvih šest mjeseci ove godine iznose 394.455.130 KM.  U strukturi ostvarenih prihoda najveći udio imaju prihodi  od indirektnog i oporezivanja za finansiranje institucija BiH, i to u iznosu  od 309.852.140 KM. Rashodi na nivou institucija BiH su u ovom periodu iznosili 315.473.400 KM.
BiH je u prvih šest mjeseci ove godine izmirila i sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga u iznosu od 126.019.000 KM.


VM o Dokumentu okvirnog budžeta 2008.do 2010.-19.sjednica

Saopćenja ( 23.08.2007 )


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici, kojom je predsjedavao predsjedavajući dr. Nikola Špirić, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, obavilo je konsultativni razgovor o Dokumentu okvirnog budžeta za period od 2008. do 2010. Ministarstvo finansija i trezora zaduženo je da Dokument okvirnog budžeta proslijedi Predsjedništvu BiH uz sugestiju, da ako dođe do viška prihoda u 2007. godini da se za toliko smanje izdvajanja sa jednistvenog računa te da se pokušaju usaglasiti primjedbe koje nisu usaglašene na Odboru za utvrđivanje Dokumenta okvirnog budžeta, kao i da se vodi računa o održivom povratku izbjeglica.

Informacija o provedbi Odluke o prijenosu sredstava iz pasivnog podbilansa sa escrow računa.              

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, primilo k znanju Informaciju o provedbi Odluke o prijenosu sredstava iz pasivnog podbilansa sa escrow računa.
Vijeće ministara će donijeti Odluku o deblokadi sredstava u iznosu od 5.992.909,66 USD sa escrow računa i odrediti potpisnika.
Od ukupno doznačenih 36.873.127,56 USD na escrow računu BiH, sa pripadajučim kamatama, obraćunatim do 31.03.2007. godine, dio sredstava u iznosu od 5.992.909,66 USD odnosi se na komercijalna potraživanja a preostala sredstva na escrow računu će se raspodjeliti donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raspodjeli i korištenju sredstava is sukcesije.
Za osporavana potraživanja «FAMOS-a». dnosno «FAST» će se rezervisati sredstva u iznosu od 563.198,90 USD dok se isto neriješi, odnosno, odredi korisnik sredstava.
Sredstva koja pripadaju preduzećima namjenske industrije sa sjedištem u Federaciji BiH, odnosno, preduzećima sa sjedištem u Republici Srpskoj prenose se na osnovu donešenih akata vlada entiteta.

O PDV-u na  uvezenu pšenicu za robne rezerve                                                                

Vijeće ministara zadužilo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zatraži smanjenje PDV-a na 5 posto za 100.000 tona uvezene pšenice za robne rezerve entiteta.
Ministrarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH naloženo je da putem predstavnika Bosne i Hercegovine maksimalno intenzivira aktivnosti na hitnom sazivanju sastanaka mješovitih komisija za praćenje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa zaduženo je i da prati stanje u ovoj oblasti, redovno informiše Vijeće ministara i predlaže eventalno, dodatne mjere.

Ministar Vrankić uručio certifikat ISO 9001:2000 poduzeću Lončarplast u Posušju

Saopćenja 27.08.2007.

 

 Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Dragan Vrankić. uručio je danas u Posušju, u ime neovisne certifikacijske kuće "Bureau Veritas, direktoru poduzeća Lončarplast doo Ivanu Lončaru certifikat ISO 9001:2000.

“Ovaj certifikat potvrda je znanja i umješnosti ljudi s ovoga krša, ali i priznanje ovoj sredini i regiji. Obiteljska gospodarstva, poput tvrtke "Lončarplast", nositelji su razvoja zajednica, a posebno me veseli što tvrtke s ovog područja gotovo svakodnevno pokazuju svojim radom i kvalitetom da stoje rame uz rame s konkurencijom iz Europske unije", ustvrdio je ministar Vrankić.

Poduzeće "Lončarplast" d.o.o. , koje je danas proslavilo 20. obljetnicu rada, šesta je tvrtka iz općine Posušje s ovim certifikatom, te jedna od 200, koliko ih u BiH posjeduje certifikat sustava upravljanja kvalitetom proizvoda

Stara devizna štednja (amandmani)-18. sjednica VMBiH

Saopćenja ( 26.07.2007 )

Vijeće ministara BiH usvojilo je izvještaj predsjedavajućeg Radne grupe po pitanju stare devizne štednje i utvrdilo amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, koji će se uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH.
Zaključeno je da, u skladu s dogovorom s predstavnicima štediša, Ministarstvo finansija i trezora razmotri i pokrene aktivnosti prema entitetima i Brčko distriktu BiH u pravcu iznalaženja prihvatljivog modaliteta sa stajališta neangažiranja raspoloživih sredstava na escrow računu Centralne banke BiH po osnovu sukcesije (oko 35,5 miliona američkih dolara), kao i u svezi budućih eventualno raspoloživih sredstava, a u svrhu usmjeravanja za deviznu štednju kod domicilnih banaka.
Ministarstvo će uputiti dopis prema entitetskim ministarstvima finansija i Brčko distriktu BiH radi pokretanja postupka revizije verifikacije. Također, će inicirati aktivnosti prema nadležnim institucijama u svrhu predlaganja predstavnika u Radnu grupu koja će biti zadužena za razrješavanje devizne štednje kod nedomicilnih banaka (Ljubljanska banka i Invest banka Beograd) i prijedlog rješenja o imenovanju uputiti Vijeću ministara. Istovremeno, Ministarstvo će uputiti dopis prema nadležnim institucijama kako bi se počelo s prikupljanjem podataka za Invest banku Beograd na isti način kao što je slučaj s Ljubljanskom bankom.

Vijeće ministara usvojilo je Mišljenje Ministarstva finansija i trezora na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Azra Hadžiahmetović. Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora da ovo mišljenje uputi Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Vijeće ministara BiH upoznalo se sa obaviješću Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa sjednice održane 1.6.2007. i zadužilo Ministarstvo finansija i trezora da ubrza aktivnosti za predlaganje kandidata za dva upražnjena mjesta za članove Ureda za žalbe.