logosrbdeachrvdeacbosact

Ministar Bevanda na međunarodnoj konferenciji osiguravatelja depozita

Saopćenje, 27. 9. 2019.

konferencija AODmZamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda otvorio je danas u Sarajevu Međunarodnu konferenciju Evropskog foruma osiguravatelja depozita i Agencije za osiguranje depozita BiH.

U uvodnim obraćanjima ministra Bevande te direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Krešimira Šoljića i predsjednik Evropskog foruma osiguravatelja depozita Thierrya Dissauxa naglašen je značaj usaglašavanja propisa sa pravnom tečevinom Europske unije.

Glavna tema Konferencije bila je “Osiguranje depozita u Evropi – preslikavanje mape”, a ovaj događaj bio je i prilika da se obilježi 20. godišnjica rada Agencije za osiguranje depozita.

Ministar Bevanda naglasio je da je iskustvo pokazalo kako je neophodno mijenjati zakonske propise, ali i poboljšati koordinaciju monetarnih i fiskalnih vlasti.
„Velika finansjska kriza koja je iza nas je pokazala da su male i otvorene ekonomije poput ove u Bosni i Hercegovini vrlo osjetljive na vanjske šokove te da nemaju razvijene instrumente za odbranu od tih šokova“, naglasio je ministar Bevanda..

Dodao je kako je neophodno osigurati da finansijski sektor bude pod kontrolom, ispravno regulisan, te da se ojačaju institucije kako bi se mogle nositi s krizama.

„U tom pravcu je u Bosni i Hercegovini uvedena nova bankarska regulativa zasnovana na Bazelu III i Evropskim direktivama. Regulativa je usmjerena ka usuglašavanju sa zakonodavstvom Evropske unije s ciljem modernizacije bankarskog sektora, kapitalnog jačanja banaka i povećanja otpornosti sektora“, istaknuo je ministar Bevanda.

Na kraju svog obraćanja ministar je poželio ostvarivanje zacrtanih strateških ciljeva sa željom da ova konferencija pomogne u razmjeni iskustava, unaprjeđenju stabilnosti bankarskog sektora te ponudi odgovore na brojne izazove sa kojim se susreću učesnici na finansijskom tržištu u Bosni i Hercegovini.