logosrbdeachrvdeacbosact

BiH ispunila i posljednji uslov za naplatu 125 miliona dolara od klirinškog duga

Saopćenje, 2.6.2017. godine

20170602 mSporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije, koji se odnosi na klirinški dug bivšeg SSSR-a, juče je stupio na snagu objavljivanjem u „Službenom glasniku BiH“ čime su u BiH ispunjeni uslovi za skoru uplatu 125 miliona američkih dolara na račun u Centralnoj banci BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH obavijestilo je danas Ambasadu Ruske Federacije u BiH da su sa bh. strane ispunjeni svi uslovi za realizaciju obaveza po Sporazumu o regulisanju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi s robnim prometom između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ kojeg je u Moskivi u ime BiH potpisao ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda.

 

Također, radi informisanja o ovim činjenicama upućena je i nota Ministarstvu finansija Ruske Federacije putem Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Sporazum predviđa da je momenat stupanja na snagu datum dobijanja posljednjeg pisanog obavještenja o ispunjenju unutarnjih procedura neophodnih za njegovu realizaciju, te je ministar  finansija i trezora Vjekoslav Bevanda zatražio informaciju od ruske strane da li su okončane sve procedure u Ruskoj Federaciji.

Nakon dobijanja odgovora od Ruske Federacije, počinje teći rok od 45 dana u kojem se očekuje uplata sredstava na račun Ministarstva finansija i trezora koji je otvoren u Centralnoj banci BiH.

Ratifikacijom sporazuma bh. strana stvorila je pretpostavke za realizaciju obaveza koje su strane preuzele po Sporazumu, što znači da ne postoje formalne prepreke da se izvrši transakcija sredstava u iznosu od 125 miliona dolara u korist Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo da se sredstva od klirinškog duga dijele po unaprijed utvrđenim procentima: Federacija BiH 58 posto, Republika Srpska 29 posto, institucije BiH 10 posto i Brčko Distrikt tri posto. (kraj)