logosrbdeachrvdeacbosact

Potpisan sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Rumunije

Saopćenje, 6.12.2016. godine

Constantinescu - BevandaMZamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i ambasadorice Rumunije u BiH Dana-Manuela Constantinescu potpisali su danas Sporazum između BiH i Rumunije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak.

Ministar Bevanda naglasio je da je cilj ovakvog sporazuma eliminisanje dvostrukog oporezivanja, što je važan preduslov za privrednike koji žele da investiraju i da budu konkurentni na tržištu obje zemlje.
"Također, sada se omogućava lakše kretanje kapitala, robe, usluga i znanja. Ništa manje bitan cilj je i eliminisanje utaje poreza", rekao je ministar Bevanda.
Dodao je da je potrebno ojačati razmjenu informacija u poreske svrhe kako bi se ovi ciljevi ostvarili, te dodatno unaprijedila ekonomska saradnje dvije zemlje.
Ministar finansija i trezora BiH naglasio je da je sporazum između BiH i Rumunije zaključen po uzoru na tipski sporazum Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, te da je njegovim zaključivanjem BiH ispunila obavezu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ambasadorica Constantinescu istakla je da je potpisivanje ovog dokumenta bilo potrebno kako bi se osnažila saradnja BiH i Rumunije.
Navodeći da je razmjena BiH i Rumunije u prošloj godini iznosila 150 miliona eura, Constantinescu je izrazila nadu da će ovaj sporazum ohrabriti privrednike obje zemlje za unapređenje saradnje.
 "U Rumuniji su registrovana 53 poduzeća iz BiH, a nadamo se da ćemo u budućnosti u BiH imati aktivnosti rumunskih poduzeća", zaključila je Constantinescu.
BiH i Rumunija i do sada su imali ugovor ove vrste zasnovan na sporazumu bivše SFRJ sa Rumunijom, a danas potpisanim sporazumom odnosi u oblasti poreske politike definisani su u skladu sa aktuelnim vremenom i važećim zakonodavstvom.