logosrbdeachrvdeacbosact

Na sastanku DCF-a o projektima prava djeteta do razvoja tržišne poljoprivrede

Saopćenje, 14.04.2016.

20160418 mRedovni sastanak Foruma za koordinaciju donatora (DCF), kojim je  predsjedavao predstavnik UNICEF-a za BiH dr. Ayman Abulaban, održan je u Sarajevu 14.04.2016. godine u organizaciji Sektora za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći Ministarstva finansija i trezora BiH.
Prisutnim članicama DCF-a i predstavnicima institucija BiH dr. Abulaban prezentovao je „Stanje prava djece i Program UNICEF-a u Bosni i Hercegovini“, s posebnim fokusom na pitanja prava djece na socijalnu zaštitu, obrazovanje, porodičnii život, zdravlje i djetinjstvo, te život bez nasilja.  

Direktor projekta FARMA II James Herne predstavio je  Projekt razvoja tržišne poljoprivrede - FARMA II“, koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju (Sida), s osvrtom na ciljeve i sektore u kojima će projekt biti realizovan tokom narednog petogodišnjeg perioda, uključujući mljekarstvo, peradarstvo, ljekovito i aromatično bilje, med, voćarstvo i povrtlarstvo.
Članice DCF-a i predstavnici domaćih institucija razmijenili su informacije o novim i planiranim projektima, te  pozitivnim iskustvima i izazovima s kojima se susreću na terenu tokom implementacije aktivnosti.
Posljednji sastanak DCF-a bio je dobra prilika za razmijenu informacija o posljednjim podacima u vezi sa sredstvima namijenjenim za pomoć poslije poplava koje su zadesile BiH 2014. godine.      
Sve prezentacije i materijali sa sastanka dostupni su na web stranici Foruma za koordinaciju donatora www.donormapping.ba.