logosrbdeachrvdeacbosact

Ministar Vrankić razgovarao sa šefom Misije MMF-a za BiH Costasom Christuom

Saopćenje, 14.11.2011. 

Zamjenik predsjedavajućeg  Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Dragan Vrankić  razgovarao je, danas u Sarajevu, sa  šefom  Misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH Costasom Christouom  o makroekonomskoj situaciji u BiH, utjecaju finansijskih i makroekonomskih dešavanja u evro zoni na BiH, i fiskalnoj poziciji institucija BiH i nižih nivoa vlasti u BiH.   Razgovaralo  se o budžetskim kretanjima na svim nivoima vlasti i dokumentu Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za 2012.-2014. godinu. Ministar Vrankić je predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda upoznao s problemima funkcionisanja institucija BiH u toku privremenog finansiranja u tekućoj godini.

Obostrano je naglašena potreba postizanja konsenzusa u radu  Fiskalnog vijeća BiH radi što skorijeg  usvajanje fiskalnog globalnog okvira i budžeta državnih institucija za iduću godinu, koji bi osigurao minimalni nivo sredstava potrebnih za obavljanje temeljnih aktivnosti institucija BiH, posebno sa aspekta evro-atlantskih integracija zemlje.Osvrnuvši se na  aranžman BiH s MMF-om  konstatovano je da je potrebno da Fiskalno vijeće BiH postigne dogovor o potrebnim prilagođavanjima budžeta svih nivoa vlasti kako bi se s Međunarodnim monetarnim fondom razgovaralo o eventualnom novom programu.

Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda prisustvovat će narednoj sjednici Fiskalnog vijeća koja će se održati 22. novembra.Sastanku je prisustvovao i rezidentni  predstavnik MMF-a u BiH Milan Cuc te pomoćnik ministra finansija i trezora  za budžet institucija Vlatko Dugandžić.