logosrbdeachrvdeacbosact

Utvrđen Prijedlog ugovora o zajmu za realizaciju Projekta obilaznice Brčko-166. sjednica VMBiH

Saopćenje, 09.11.2011.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je, na danas u Sarajevu održanoj 166.sjednici, Prijedlog ugovora o zajmu za realizaciju  Projekta obilaznice Brčko između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, s Osnovama za zaključivanje Ugovora. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog ugovora Predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.Cilj Projekta je izgradnja 19 kilometara duge ceste s dvije trake oko Brčkog. Vrijednost zajma je 28,5 miliona eura, s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda uz EURIBOR kamatu. Zajam je alociran na Brčko Distrikt BiH, a očekuje se da će Projekt biti završen do 31. decembra 2014. godine.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zamjeni duga između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), kao i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo finansija Republike Srpske (RS), na 12.821.343,85 eura - „Zamjena duga 3“.Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je pojedinačne prijedloge odluka o ratifikaciji međunarodnih ugovora, i to:- Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi s „IPA Jadranskim programom prekogranične saradnje“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći - Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i poreze na dobit od imovine - Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i prevenciji fiskalne evazije - Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Malezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak - Prijedlog odluke o ratifikaciji Ugovora između Bosne i Hercegovine i Grčke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu  - Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak  - Prijedlog odluke o ratifikaciji Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Predlagač, Ministarstvo vanjskih poslova, dostavit će prijedloge odluka Predsjedništvu BiH radi donošenja.

Vijeće ministara BiH ponovo je imenovalo Miru Džakulu za vršioca dužnosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na period od 90 dana, počev od  23. novembra  2011. godine. kraj /Služba za informiranje VMBiH/