logosrbdeachrvdeacbosact

Potpisano Pismo namjere u okviru USAID-ovog programa PARE

Saopćenje, 07.09.2010.  

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić i  direktor Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH Alan Rid (Allan Reed) potpisali su, danas u Sarajevu, Pismo namjere u okviru USAID-ovog projekta Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi (PARE). Pismom namjere se nastavlja USAID-ova tehnička pomoć Ministarstvu finansija i trezora BiH u unapređenju ekonomskih reformi i uspostavi modernog, stabilnog i konkurentnog finansijskog sektora.

Pomoć ima za cilj i unapređenje kapaciteta Ministarstva finansija i trezora BiH u kreiranju koherentnijeg finansijskog sektora BiH, te  poboljšanju saradnje između javnih finansijskih institucija i privatnog sektora u BiH, kao i podršku Ministarstvu u kreiranju napredne finansijske politike fokusirane na razvoj zdravog finansijskog sektora u BiH, što će ojačati regulatorni okvir finansijskog sektora u skladu s međunarodnim finansijskim standardima i direktivama Evropske unije (EU). 

Ministar Vrankić je istakao da upravljanje javnim finansijama treba biti ključna tema i prioritet, posebno u vrijeme ekonomske krize. Rekao je da je Ministarstvo već ohrabreno značajnim učincima ovog programa tokom relativno kratkog perioda implementacije, te očekuje uspješno ostvarenje temeljnih ciljeva programa, čija se tehnička pomoć fokusira na razvoj regulatornog sistema u finansijskom sektoru, unapređenje finansijske administracije u javnom sektoru, ustanovljavanje ozračja za privatne investicije kroz razvoj institucija koje obavljaju finansijsku intermedijaciju.

 -Projekat će omogućiti razvoj kapaciteta i edukaciju kadrova u partnerskim institucijama projekta, kao što su agencije za bankarstvo, Centralna banka BiH (CBBiH), Agencija za osiguranje depozita (AOD) BiH, berze, institucije za reviziju, Agencija za osiguranje u BiH i entitetske agencije za nadzor i oblast osiguranja, a što je od presudne važnosti za ukupne razvojne ciljeve bh. društva", kazao je Vrankić. Dodao je da Ministarstvo očekuje ubrzanu implementaciju projektnih aktivnosti u narednih 18 mjeseci.

-Finansijski sektor je jedan od najnaprednijih sektora u BiH i tokom proteklih godina postignute su značajne reforme. Međutim, put BiH prema članstvu u EU zahtijeva daljnje reforme i unapređenja BiH mora biti efikasna država, potpuno sposobna da odgovori na sve zahtjeve koji se odnose na članstvo u EU", kazao je Rid. Prema njegovim riječima, Pismo namjere o saradnji između projekta "PARE" i Ministarstva finansija i trezora BiH unapređuje procese reforme u finansijskom sektoru, te osigurava podršku modernom, stabilnom i konkurentnom finansijskom sektoru.  "Pismo namjere navodi da ćemo nastaviti zajedno raditi kako bismo maksimizirali efikasnost i unaprijedili kapacitet Ministarstva finansija i trezora BiH", kazao je Rid.
 
Govor ministra Vrankića