logosrbdeachrvdeacbosact

članovi Vijeća ministara BiH posjetili Rafineriju nafte u Brodu

Saopćenje, 25.6.2010  

članovi Vijeća ministara BiH posjetili su Rafineriju nafte u Brodu s ciljem upoznavanja o aktuelnom stanju u ovoj rafineriji u svjetlu potrebe donošenja odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

 U obilasku Rafinerije nafte Brod učestvovali su predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Nikola Špirić, ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović, ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević, ministar komunikacija i transporta BiH Rudo Vidović, ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović, kao i ministar industrije, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac i predstavnici "Optima grupe".

Jurij Belov, direktor "Optima grupe" koju čine Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modriča, Petrol i Optima grupa, predstavnike Vijeća ministara BiH i Vlade RS upoznao je sa tehnološkim procesom proizvodnje i investicionim planovima.

U Rafineriji je trenutno zaposleno 1 659 ljudi. Prema usvojenom programu modernizacije Rafinerije nafte u Brodu u periodu od 2010. do 2015. godine, za rekonstrukcije postojećih objekata i izgradnju novih tehnoloških postrojenja planirani nivo investiranja je 530 miliona eura.

Predsjedavajući Špirić je na konferenciji za novinare, nakon obilaska Rafinerije, rekao da pokazatelji njenog poslovanja idu u prilog i služe Bosni i Hercegovini kada se obraća međunarodnim finansijskim institucijama, jer ti podaci pokazuju snažnu podršku privrednom rastu i razvoju BiH. /kraj-Služba za informiranje VMBiH