logosrbdeachrvdeacbosact

Kredit za Projekt Opremanje kantonalne bolnice u Orašju - 125.sjednica VMBiH

Saopćenje, 24.06.2010.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora, i UniCredit Bank Austrija AG za Projekt „Opremanje kantonalne bolnice u Orašju“. Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju  proceduru, a za potpisnika Sporazuma u ime BiH predložen je ministar Dragan Vrankić. Radi se o beskamatnom kreditu od 1.980.000,00 eura, s grejs periodom od četiri godine i rokom otplate od 12,5 godina. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme  koja će omogućiti kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga građanima.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Dopune broj 2 finansijskog Sporazuma kojim se provodi državni program za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA komponente za pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2007. godinu. Predlagač, Ministarstvo finansija i trezora, dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnicu je predložena direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savić.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, koju je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH.