logosrbdeachrvdeacbosact

Pariska deklaracija

Pariska deklaracija

 

Ministarstvo finansija i trezora BiH u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF) tokom 2018. godine  provelo je sedmo istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH za 2017. godinu s čime je Vijeće ministara upoznato na 151. sjednici održanoj 01.08.2018. godine. (dostupno samo na hrvatskom jeziku)

Izvještaj

 

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2015. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF) tokom 2016. godine  provelo je šesto istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH za 2015. godinu s čime je Vijeće ministara upoznato na 89. sjednici održanoj 25.01.2017. godine

Izvještaj

 

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2014. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članicama Foruma za koordinaciju donatora (DCF) tokom 2015. godine provelo je peto istraživanje o primjeni načela Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH za 2014. godinu s čime je Vijeću ministara upoznato na 39. sjednici održanoj 13.01.2016. godine

Izvještaj

 

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2013. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF) tokom 2014. godine provelo je četvrto istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH za 2013. godinu koje je 17.03.2015. godine dostavljeno Vijeću ministara BiH na upoznavanje.

Izvještaj

 

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2012. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH,  u saradnji sa predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF), tokom 2013. godine provelo je treće istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o efikasnoj pomoći u BiH.  Nalaze ovog istraživanja Ministarstvo je objavilo u Izvještaju o napretku u primjeni načela Pariške deklaracije o efikasnoj pomoći u BiH – 2012. godina, s kojim se Vijeće ministara BiH upoznalo na 91. sjednici, održanoj 16.04.2014. godine.

Izvještaj o implementaciji Pariške deklaracije (2012)

 

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BIH – 2011. godina

Ministarstvo finansija i trezora BiH, u saradnji s predstavnicima nadležnih institucija i članovima Foruma za koordinaciju donatora (DCF), tokom 2012. godine, provelo je drugo istraživanje o primjeni principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH. Nalaze ovog istraživanja Ministarstvo je objavilo u Izvještaju o napretku u primjeni načela Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH – 2011. godina, s kojim se upoznalo Vijeće ministara BiH na svojoj 43. sjednici, održanoj 26.03.2013. godine.

Izvještaj o implementaciji Pariške deklaracije

 

BiH sudjelovala u OECD- ovom Globalnom monitoringu implementacije principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći za 2010. godinu

Tokom 2011. godine Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) provela je Globalni monitoring o primjeni principa Pariške deklarcije o djelotvornoj pomoći s ciljem procjene postignutog napretka u ispunjenju globalnih ciljeva Deklaracije u 2010. godini. U pomenutom istraživanju, uz još 78 zemalja potpisnica Pariške deklaracije, učestvovala je i Bosna i Hercegovina. Globalne rezultate monitoringa primjene principa Pariške deklaracije objavio je OECD u izvještaju pod nazivom Еfektivnost pomoći 2011: Izvještaj o napretku u oblasti provođenja Pariške deklaracije, koje je dostupno putem slijedećeg linka: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/48742718.pdf, dok je rezultate monitoringa za BiH objavio u posebnom poglavlju ovog dokumenta, kojem možete pristupiti putem slijedećeg linka: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Bosnia%205.pdf .

Vijeće ministara BiH upoznato je s pomenutim izvještajem na svojoj 6. sjednici, održanoj 03.05.2012. godine.

OECD poglavlje za BiH

 

 

Bazna analiza o primjeni načela Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH – 2008. godina

Ministarstvo finansija i trezora tokom 2010. godine izradilo je Godišnji izvještaj o implementaciji principa Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći – Bazna analiza o primjeni načela Pariške deklaracije o djelotvornoj pomoći u BiH - 2008. godina, koja postaje bazna godina za sva buduća istraživanja. Vijeće ministara BiH upoznalo se s ovim izvještajem na svojoj 144. sjednici, održanoj 24.02.2011. godine.

Bazna analiza 2008

 

Bosna i Hercegovina pristupila Pariškoj deklaraciji o djelotvornoj pomoći

Nakon okončanja procedure i odobrenja Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u decembru 2009.god.,  ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić je u ime Bosne i Hercegovine podnio   zahtjev Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) za pristupanje Bosne i Hercegovine Pariškoj deklaraciji o djelotvornoj pomoći.

Pismo kojim se potvrđuje pristupanje Bosne i Hercegovine  Pariškoj deklaraciji o djelotvornoj pomoći poslao je 8. januara 2010.god predsjedavajući Komiteta za razvojnu saradnju (DAC)/OECD Eckhard Deutscher.

 

Bosna i Hercegovina je sada formalno dodana na listu zemalja koje su pristupile Pariškoj deklaraciji o djelotvornoj pomoći

http://www.oecd.org/document/22/0,3343,en_2649_3236398_36074966_1_1_1_1,00.html

 

Vijeće ministara BiH  utvrdilo Prijedlog osnova pristupanja Pariškoj deklaraciji o djelotvornoj pomoći-104. sjednica

Saopćenje, 12.11.2009.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je, na  danas u Sarajevu održanoj 104. sjednici,  Prijedlog osnova za pristupanje Pariškoj deklaraciji o djelotvornoj pomoći. Predlagač, Ministarstvo financija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH dalje u proceduru, a za bh. potpisnika pisma predsjedavajućem  Komiteta za razvojnu pomoć OECD za pristup Pariškoj deklaraciji o djelotvornoj pomoći predložen je ministar finansija i trezora Dragan Vrankić.

Pariška deklaracija o djelotvornoj pomoći formulirana je u februaru 2005. godine na Forumu visokog ranga, koji je organizirala Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), i predstavlja odgovor na općeprihvaćen zaključak da je međunarodna pomoć vođena prvenstvima donatora i implementirana nekoordinirano i netransparentno što za učinak ima slabije rezultate  od očekivanih.

Pariškom deklaracijom o djelotvornoj pomoći postignut je konsenzus unutar međunarodne zajednice o tome da pomoć treba učiniti djelotvornom kroz ispunjenje pet osnovnih principa definiranih u Deklaraciji, koji se temelje na preuzimanju odgovornosti odnosno “vlasništva” domaćih institucija nad procesima razvitka, uklapanje s domaćim strategijama razvoja, usklađenosti donatorskih aktivnosti, upravljanju procesom pomoći u cilju  postizanja rezultata i uzajamne odgovornosti davatelja i primatelja pomoći.

Do sada je 127 zemalja i 27 međunarodnih organizacija podržalo Deklaraciju i zajednički se obavezalo na preduzimanje reformi namijenjenih kvalitetnijem pružanju međunarodne pomoći.

Također, svi najveći donatori u BiH su potpisnici i podržavaju pristup Bosne i Hercegovine Pariškoj deklaraciji o učinkovitoj pomoći.

 

Pariška deklaracija o djelotvornoj pomoći  PDF

Paris Declaration on Aid Effectiveness (english)