logosrbdeachrvdeacbosact

Dokumenti okvirnog budžeta

Dokumenti okvirnog budžeta

 

Dokument okvirnog budžeta (DOB) za period 2021. - 2023. godina
Dodatak 6: Pregled ukupnih zahtjeva po korisnicima u programskom formatu

Dokument okvirnog budžeta za period od 2019. do 2021. godine (dostupno samo na hrvatskom jeziku)

Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2018. do 2020. godine (dostupno samo na hrvatskom jeziku)

Instrukcija za proračunske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2018. do 2020.godine)

Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2017. do 2019. godine (dostupno na hrvatskom jeziku)

Instrukcija za budžetske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2017. do 2019. godine) i budžetskog kalendara za pripremu budžeta institucija BiH za 2017. godinu tokom 2016. godine

Dokument okvirnog budžeta za period 2016.-2018. godina (dostpno samo na hrvatskom jeziku)

Instrukcijа za budžetske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2016. do 2018. godine) i budžetskog kalendara za pripremu budžeta institucija BiH za 2016. godinu u toku 2015. godine

Dokument okvirnog budžeta za period 2015.-2017. godina

Instrukcija za budžetske korisnike br. 1 (priprema Dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2015. do 2017. godine) i budžetskog kalendara za pripremu budžeta institucija BiH za 2015. godinu u toku 2014. godine

DOKUMENT OKVIRNOG BUDžETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD OD 2014. DO 2016. GODINE  ----- (dokument dostupan samo na srpskom jeziku)

Instrukcija za budžetske korisnike br. 1 i budžetskog kalendara za pripremu budžeta institucija BiH za 2014. godinu u toku 2013. godine ------ Tabela

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD OD 2013. DO 2015. GODINE - (dokument dostupan na srpskom jeziku)

Nacrt  Dokumenta okvirnog  budžeta Institucija BiH za period od 2011. do 2013.godine (u Prijedlozi i nacrti - dokument dostupan samo na hrvatskom jeziku)

Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2010.do 2012.godine (u Prijedlozi i nacrti - dokument dostupan samo na hrvatskom jeziku)

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2009-2011(Dokument dostupan samo na hrvatskom jeziku)

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2008.- 2010.g


DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2007.- 2009.g