logosrbdeachrvdeacbosact

Usvojeni budžet

Usvojeni budžet

 

2021. godina

Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar 2021.godine

Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period april-juni 2021.godine

Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart 2021.godine

 

2020. godina

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu


Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar 2020.godine

Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period april-juni 2020.godine

Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2020.godine

2019. godina

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu

Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period oktobar-decembar 2019.godine 

Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar 2019. godine

Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april-juni 2019.godine

Odluka o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2019. godine

2018. godina

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu 

2017. godina

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

2016. godina

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2016. godinu - INSTRUKCIJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 2

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2015. godinu – INSTRUKCIJA ZA BUDžETSKE KORISNIKE br. 2  ----> Tabela

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu 

Zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2014. godinu – INSTRUKCIJA ZA BUDžETSKE KORISNIKE br. 2 ------ Tabela

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2013. godinu

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu

Novi zahtjevi za dodjelu sredstava iz budžeta za 2012. godinu   –   INSTRUKCIJA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE br. 2_ Tabele

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu /    "Službeni glasnik BiH" broj 12/12

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2010. godinu /"Službeni glasnih BiH" broj 103/09

ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2009. GODINU /"SLUŽBENI GLASNIK BIH" broj 7/09

 

 • ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BiH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2008. GODINU

   

 • ZAKON O  BUDŽETU INSTITUCIJA BiH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2007. GODINU

   

 • ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BiH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2006. GODINU

   

 • BUDŽET INSTITUCIJA I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2006. GODINU

   

 • ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BiH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2005. GODINU

   

 • BUDŽET INSTITUCIJA I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2005. GODINU

   

 • ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BiH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2004. GODINU

   

 • BUDŽET INSTITUCIJA I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2004. GODINU

   

 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA ZA 2003. GODINU

   

 • REBALANS BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEđUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2003. GODINU

   

 • BUDŽET INSTITUCIJA I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2003. GODINU

   

 • ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2003. GODINU

   

 • BUDŽET INSTITUCIJA I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2002. GODINU

   

 • ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2002. GODINU

   

 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA ZA 2001. GODINU

   

 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA ZA 2001. GODINU

   

 •  BUDŽET INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA ZA 2001. GODINU

   

 • ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2001. GODINU

   

 • ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA ZA 2000. GODINU

   

 • IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2000. GODINU

   

 • BUDŽET INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA ZA 2000. GODINU

   

 • ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BIH I MEđUNARODNIH OBAVEZA BIH ZA 2000. GODINU

   

   

   

 • Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu