logosrbdeachrvdeacbosact

Anketa u okviru „Budžeta za građane“ Ministarstva finansija i trezora BiH

Obavještenje

BzG - anketa

Ministarstvo finansija i trezora BiH učestvuje u projektu „Budžet za građane“ i provodi istraživanje kako bi prikupili stavove i mišljenja o sadržaju ovog projekta ključnog za transparentnost u oblasti javnih finansija.

„Budžet za građane“ je vrsta vodiča za građane i budžetske korisnike koji na jednostavan način prikazuje kako se planira prikupljati i trošiti novac iz budžeta institucija BiH. Posjetioce web stranice Ministarstva finansija i trezora molimo da doprinesu boljoj realizaciji ovog projekta i ispune anketu koja se nalazi na linku ispod ovog teksta.

Priprema „Budžeta za građane“ za Ministarstvo finansija i trezora BiH se provodi uz podršku vlada SR Njemačke i Velike Britanije, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi njemački GIZ. Tehničku podršku u ime GIZ-a pruža Eda – Agencija za razvoj preduzeća.

Za popunjavanje upitnika je potrebno oko pet minuta. Molimo vas da odgovorite na sva pitanja.

ANKETA